Jakiego kierunku studiów szukasz?

Environmental engineering

Studia na kierunku Environmental engineering wyposażają w wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych, specjalistycznych i zawodowych niezbędnych do uzyskania stopnia inżyniera. Studenci zdobywają informacje o podstawowych procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w środowisku oraz poznają materiały, metody i technologie stosowane w inżynierii środowiska. Uczą się projektować obiekty technologiczne, sieci i instalacje techniczne z zakresu ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, gazownictwa, wodociągów i kanalizacji. Zdobywają również umiejętności w zakresie projektowania zbiorników wodnych gromadzących wodę dla potrzeb gospodarki komunalnej, energetyki, przemysłu i rolnictwa, a także obiektów inżynierii wodnej i komunalnej, służących uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków i unieszkodliwianiu osadów ściekowych.

Są to studia I stopnia w trybie stacjonarnym prowadzone w języku angielskim.

Dla kogo studia na kierunku environmental engineering

To kierunek studiów dla osób intersujących się naukami ścisłymi: matematyką i fizyką, ale również wrażliwych na kwestie związane z ochroną środowiska. Z uwagi na fakt, że studia prowadzone są w języku angielskim jest to propozycja dla kandydatów legitymujących się bardzo dobrą jego znajomością.

Program kształcenia na kierunku environmental engineering

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Mathematics - Algebra with Geometry
 • Mathematics - Calculus
 • Statistics in Environmental Sciences
 • Physics
 • Chemistry
 • Biology and Ecology
 • Environment Protection
 • Descriptive Geometry
 • Thermodynamics
 • Fluid Mechanics
 • Material Engineering
 • Strength of Materials and Mechanics of Constructions
 • Hydrology
 • Meteorology
 • Meteorological Measurements and Remote Sensing
 • Engineering Hydrology and Hydrogeology
 • Integrated Water Resources Management
 • Water Resources Protection
 • Building Heating Systems
 • Solid Waste Management
 • Air Pollution Dispersion Modelling
 • Spatial Planning and Sustainable Development.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku environmental engineering

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym to:

 • matematyka,
 • przedmiot do wyboru: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografii,
 • język obcy.

O przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim mogą ubiegać się kandydaci, którzy legitymują się certyfikatem znajomości języka angielskiego lub zdawali ten przedmiot na wymaganym poziomie na egzaminie maturalnym.

Perspektywy pracy po kierunku environmental engineering

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych, wykonawczych, projektowych, eksploatacyjnych związanych z budownictwem, gospodarką komunalną, ochroną środowiska,
 • firmach handlowych, budowlanych, consultingowych,
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej, związanych z budownictwem, gospodarką komunalną oraz ochroną środowiska.

Opinie o kierunku environmental engineering

Kierunki pokrewne do kierunku environmental engineering

Jakie uczelnie oferują kierunek environmental engineering

W których miastach można studiować kierunek environmental engineering

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Tarnowska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Kaliski
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu