Jakiego kierunku studiów szukasz?

Environmental engineering

Studia na kierunku Environmental engineering wyposażają w wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych, specjalistycznych i zawodowych niezbędnych do uzyskania stopnia inżyniera. Studenci zdobywają informacje o podstawowych procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w środowisku oraz poznają materiały, metody i technologie stosowane w inżynierii środowiska. Uczą się projektować obiekty technologiczne, sieci i instalacje techniczne z zakresu ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, gazownictwa, wodociągów i kanalizacji. Zdobywają również umiejętności w zakresie projektowania zbiorników wodnych gromadzących wodę dla potrzeb gospodarki komunalnej, energetyki, przemysłu i rolnictwa, a także obiektów inżynierii wodnej i komunalnej, służących uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków i unieszkodliwianiu osadów ściekowych.

Są to studia I stopnia w trybie stacjonarnym prowadzone w języku angielskim.

Dla kogo studia na kierunku environmental engineering

To kierunek studiów dla osób intersujących się naukami ścisłymi: matematyką i fizyką, ale również wrażliwych na kwestie związane z ochroną środowiska. Z uwagi na fakt, że studia prowadzone są w języku angielskim jest to propozycja dla kandydatów legitymujących się bardzo dobrą jego znajomością.

Program kształcenia na kierunku environmental engineering

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Mathematics - Algebra with Geometry
 • Mathematics - Calculus
 • Statistics in Environmental Sciences
 • Physics
 • Chemistry
 • Biology and Ecology
 • Environment Protection
 • Descriptive Geometry
 • Thermodynamics
 • Fluid Mechanics
 • Material Engineering
 • Strength of Materials and Mechanics of Constructions
 • Hydrology
 • Meteorology
 • Meteorological Measurements and Remote Sensing
 • Engineering Hydrology and Hydrogeology
 • Integrated Water Resources Management
 • Water Resources Protection
 • Building Heating Systems
 • Solid Waste Management
 • Air Pollution Dispersion Modelling
 • Spatial Planning and Sustainable Development.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku environmental engineering

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym to:

 • matematyka,
 • przedmiot do wyboru: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografii,
 • język obcy.

O przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim mogą ubiegać się kandydaci, którzy legitymują się certyfikatem znajomości języka angielskiego lub zdawali ten przedmiot na wymaganym poziomie na egzaminie maturalnym.

Perspektywy pracy po kierunku environmental engineering

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych, wykonawczych, projektowych, eksploatacyjnych związanych z budownictwem, gospodarką komunalną, ochroną środowiska,
 • firmach handlowych, budowlanych, consultingowych,
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej, związanych z budownictwem, gospodarką komunalną oraz ochroną środowiska.

Opinie o kierunku environmental engineering

Kierunki pokrewne do kierunku environmental engineering

Jakie uczelnie oferują kierunek environmental engineering

W których miastach można studiować kierunek environmental engineering

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Opolski
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie