Jakiego kierunku studiów szukasz?

Audiofonologia z protetyką słuchu

Zaburzenia słuchu nabyte w wyniku nadwyrężania narządów słuchu czy wrodzone wady dotykają coraz więcej osób. Możliwości jakie daje współczesna medycyna, implantologia oraz technika pozwalają te wady całkowicie usuwać lub minimalizować ich negatywne skutki.

Studia na kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu przygotowują specjalistów gotowych do wykonywania badań diagnostycznych przeprowadzanych w pracowniach audiologicznych, foniatrycznych, otoneurologicznych oraz w gabinetach korekcji wad słuchu.

Studenci poznają metody protetyki słuchu, dopasowywania aparatów słuchowych i innych urządzeń wspomagających narząd słuchu, równowagi, głosu i mowy.


Dla kogo studia na kierunku audiofonologia z protetyką słuchu

To studia dla osób posiadających predyspozycje techniczne, cierpliwych, dokładnych, empatycznych, potrafiących nawiązać kontakt z pacjentem.

Program kształcenia na kierunku audiofonologia z protetyką słuchu

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • patologia słuchu, głosu, mowy i równowagi
 • fizjologia z patofizjologią
 • elementy fonetyki i fonologii języka polskiego
 • elementy nauki o języku
 • metody badania narządu słuchu i procesu komunikatywnego
 • wprowadzenie do akustyki
 • wprowadzenie do logopedii
 • wprowadzenie do psychoakustyki
 • podstawy języka migowego
 • aparaty słuchowe - dopasowywanie
 • logorytmika
 • trening słuchowy i wychowanie słuchowe
 • otoplastyka
 • nowoczesne systemy leczenia głuchoty i niedosłuchu-implanty słuchowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku audiofonologia z protetyką słuchu

Podstawą przyjęcia na studia są wynik maturalne z:

 • języka polskiego
 • języka obcego
 • jednego przedmiotu wybranego spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

Perspektywy pracy po kierunku audiofonologia z protetyką słuchu

Absolwenci mogą pracować w:

 • pracowniach audiologicznych,
 • foniatrycznych,
 • otoneurologicznych,
 • gabinetach korekcji wad słuchu.

Opinie o kierunku audiofonologia z protetyką słuchu

Więcej na temat pracy w zawodzie protetyka słuchu:


Kierunki pokrewne do kierunku audiofonologia z protetyką słuchu

Jakie uczelnie oferują kierunek audiofonologia z protetyką słuchu

W których miastach można studiować kierunek audiofonologia z protetyką słuchu

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Postaw na studia medyczne w Białymstoku
Postaw na studia medyczne w Białymstoku
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Politechnika Łódzka
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu