Jakiego kierunku studiów szukasz?

Oriental studies - Inner Asia: mongolian and tibetan studies

Kierunek Oriental studies - Inne Asia: Mongolian and Tibetan studies ma charakter interdyscyplinarny i skupia się na badaniach problematyki dotyczącej regionu Azji Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem Mongolii i Tybetu. Koncentruje się głownie na kulturze i religii. Ma jednak również na celu budowanie postawy otwartość i tolerancji wobec innych oraz dostrzegania wartości własnej kultury i postaw etycznych wypływających z kręgu europejskiego i na tym tle analizowania kultury azjatyckiej.

Duży nacisk kładziony jest na naukę języka mongolskiego i tybetańskiego. Zajęcia językowe prowadzone są przez native-speakerów. Student w celu podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności językowych mam możliwość ubiegania się o staż językowy lub naukowy w Mongolii. Nauczanie w języku angielskim umożliwia szerszy dostęp do osiągnięć i badań uczelni zagranicznych w ramach programów wymiany studentów.

Są to studia II stopnia w trybie stacjonarnym prowadzone w języku angielskim.

Dla kogo studia na kierunku oriental studies - Inner Asia: mongolian and tibetan studies

To kierunek studiów dla osób zainteresowanych innymi kulturami i cywilizacjami, pasjonatów historii, filozofii i religii Azji Środkowej.

O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnym.

Program kształcenia na kierunku oriental studies - Inner Asia: mongolian and tibetan studies

W programie studiów znajdziemy przedmioty z zakresu:

 • Textology, Orality and Perforamtive Arts in Asia and Africa,
 • Mongolian Language and Culture,
 • Tibetan Language and Culture,
 • Mongolian and Tibetan Texts,
 • Mongolian and Tibetan culture and religion,
 • Special Topic Lectures.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku oriental studies - Inner Asia: mongolian and tibetan studies

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem studiów I stopnia ukończonych na kierunku orientalistyka, specjalność: mongolistyka i tybetologia w postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę są brane:

 • ocena na dyplomie,
 • średnia z całego okresu studiów.

W przypadku kandydatów posiadających dyplom ukończenia innych kierunków w postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę są brane:

 • ocena na dyplomie,
 • ocena z egzaminu ustnego z języka mongolskiego lub tybetańskiego.

Perspektywy pracy po kierunku oriental studies - Inner Asia: mongolian and tibetan studies

Absolwenci tego kierunku dysponują przygotowaniem językowym oraz metodologicznym w zakresie nauk o kulturze i religii, językoznawstwa, filozofii, historii oraz literaturoznawstwa.

Znajdą zatrudnienie w instytucjach upowszechniania kultury, w mediach, redakcjach oraz w administracji publicznej. Dzięki znajomości języka i realiów społeczno-kulturowych doskonale odnajdą się również w kontaktach biznesowo-gospodarczych.

Opinie o kierunku oriental studies - Inner Asia: mongolian and tibetan studies

Krótkim wprowadzeniem do świata Orientu, który bardziej przybliżą studia, jest poniższy film:


Kierunki pokrewne do kierunku oriental studies - Inner Asia: mongolian and tibetan studies

Jakie uczelnie oferują kierunek oriental studies - Inner Asia: mongolian and tibetan studies

W których miastach można studiować kierunek oriental studies - Inner Asia: mongolian and tibetan studies

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu