Jakiego kierunku studiów szukasz?

Asian studies - korean studies

Asian studies: Korean Studies to studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku studia azjatyckie.

Program studiów prowadzonych w ramach kierunku studia azjatyckie dla specjalności Korean Studies, obok kursów typowych dla kierunku, od pierwszego semestru obejmuje także kursy specjalistyczne dla Korean Studies. Podczas studiów Studenci zapoznają się ze specyfiką Półwyspu Koreańskiego w aspekcie historycznym, filozoficznym, religijnym oraz procesami politycznymi i gospodarczymi regionu. Nauka języka koreańskiego jest kluczową częścią procesu edukacji.

Pierwszy rok studiów odbywa się na Uniwersytecie Jagiellońskim, a drugi – na Uniwersytecie Keimyung w Daegu (Korea Południowa). Podczas drugiego roku studiów studenci powinni złożyć i obronić pracę magisterską, zdając egzamin magisterski najpierw w Keimyung University, a następnie w Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwenci otrzymują dwa dyplomy: "magister studiów koreańskich" na Uniwersytecie Keimyung oraz "magister studiów azjatyckich, specjalizacja: Korean Studies" na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Ogólna suma punktów ECTS wymagana do zaliczenia studiów wynosi: 120. W ramach studiów możliwy jest aktywny udział w organizacji życia studenckiego, m.in. w Dalekowschodnim Kole Naukowym. Kandydaci na studia powinni posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie, na poziomie umożliwiającym udział w zajęciach, zdawanie egzaminów ustnych i pisemnych oraz przygotowywanie rozbudowanych wypowiedzi pisemnych w postaci prac seminaryjnych, esejów naukowych etc.

Profil absolwenta

Absolwenci specjalności Korean Studies będą posiadali wiedzę o historii, kulturze, polityce i gospodarce Korei. Uzyskają znajomość języka koreańskiego na poziomie ułatwiającym komunikację, a także wykorzystanie materiałów medialnych i podstawowych źródeł.

Będą mogli podjąć pracę w krajowych i międzynarodowych korporacjach i instytucjach, w tym głównie zaangażowanych w pracę z Koreą. Będą również mieli możliwość znalezienia zatrudnienia w działach kulturalnych administracji publicznej, instytucji kulturalnych, wydawnictw, mediów, itp.

Dla kogo studia na kierunku asian studies - korean studies
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku asian studies - korean studies
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku asian studies - korean studies
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku asian studies - korean studies
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku asian studies - korean studies
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku asian studies - korean studies
Jakie uczelnie oferują kierunek asian studies - korean studies
W których miastach można studiować kierunek asian studies - korean studies
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu