Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności

Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności mają profil ogólnoakademicki i dają tytuł naukowy magistra.

Dedykowane są osobom związanym zawodowo z ratownictwem oraz ochroną ludności, a także osobom planującym podjąć współpracę z podmiotami realizującymi zadania w ich obszarze.

W szczególności kierunek poświęcony jest dla osób pragnących zgłębić praktyczny wymiar pracy zawodowej w tej dziedzinie ratownictwa oraz rozszerzyć dotychczas zdobyte kompetencje na studiach pierwszego stopnia na kierunku Ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności

Absolwenci tego kierunku studiów:

 • otrzymają uniwersalną wiedzę możliwą do wykorzystania nie tylko w krajowych, ale także międzynarodowych instytucjach,
 • zostaną wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności możliwe do wykorzystania w pracy we wszystkich formacjach i służbach podległych MSWiA.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności

Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – z pierwszego stopnia).

W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez uczelnię wydającą dyplom ukończenia studiów wyższych, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności

Przykładowe miejsca pracy:

 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • komórki właściwe ds. bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w jednostkach administracji publicznej
 • przedsiębiorstwa usługowe np. jako specjalista ds. bezpieczeństwa
 • przedsiębiorstwa naukowo-badawcze w dziedzinie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności
 • operatorzy infrastruktury krytycznej
 • służby (straż pożarna, policja, wojsko, służba więzienna, itp.)

Opinie o kierunku zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności

administracja i zarządzanie publiczne administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia analityka i zarządzanie publiczne bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe gospodarka i zarządzanie publiczne inżynieria i ochrona środowiska organizacja i zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej ratownictwo medyczne ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna zarządzanie zarządzanie - psychologia w zarządzaniu zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej zarządzanie bezpieczeństwem narodowym zarządzanie bezpieczeństwem państwa zarządzanie dziedzictwem kulturowym zarządzanie gospodarką komunalną zarządzanie i bezpieczeństwo zarządzanie i przywództwo zarządzanie kapitałem ludzkim zarządzanie kryzysem indywidualnym zarządzanie kryzysowe zarządzanie kryzysowe w środowisku zarządzanie miastem zarządzanie migracjami zarządzanie międzynarodowe zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego zarządzanie odnawialnymi źródłami energii zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi zarządzanie państwem zarządzanie polityką społeczną zarządzanie produkcją zarządzanie projektami społecznymi zarządzanie publiczne zarządzanie strategiczne zarządzanie w administracji publicznej zarządzanie w ochronie zdrowia zarządzanie w systemie ochrony zdrowia zarządzanie w służbach społecznych zarządzanie zasobami ludzkimi zarządzanie zasobami przyrody zarządzanie zmianą społeczną zarządzanie środowiskiem zarządzanie środowiskiem przyrodniczym zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Zamojska
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz