Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie migracjami

Studia na kierunku Zarządzanie migracjami mają charakter interdyscyplinarny i opierają się na wiedzy z zakresu politologii, stosunków międzynarodowych, europeistyki, socjologii, psychologii, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk o ekonomii i zarządzaniu. Celem tych studiów jest ukazanie studentowi wyzwań migracyjnych, przed którymi stoją Polska, Europa i świat. Wyposażają one w wiedzę na temat globalnych procesów, które mają bezpośredni i pośredni wpływ na to, co dzieje się obecnie na świecie. Ukazują znaczenie globalizacji w przemianach społecznych, kulturowych, cywilizacyjnych, ekonomicznych i politycznych w różnych obszarach świata oraz wskazują, jak wpływa ona na tworzenie lub też burzenie dotychczasowych form zorganizowania społecznego.

Studenci mają możliwość poszerzania swoich zainteresowań realizując zajęcia oferowane w ramach jednego z czterech modułów do wyboru:

 • sztuka komunikacji,
 • wymiary bezpieczeństwa europejskiego,
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwo,
 • polityka rozwojowa i pomoc humanitarna.

Są to studia I stopnia w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie migracjami

Studia na tym kierunku to propozycja dla osób pasjonujących się polityką, które obserwują zjawiska migracyjne obecne we współczesnym świecie i chciałyby dowiedzieć się więcej o tym, jak skutecznie i optymalnie zarządzać procesami migracyjnymi.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie migracjami

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • geografia polityczna
 • nauka o państwie i polityce
 • wstęp do studiów migracyjnych
 • ekonomia
 • historia polityczna Europy
 • psychologia społeczna
 • podstawy prawa
 • integracja europejska
 • socjologia migracji
 • psychologia relacji międzykulturowych
 • współczesne ruchy i procesy migracyjne
 • filozofia
 • współczesne stosunki międzynarodowe
 • polityka migracyjna i azylowa RP
 • praktyka organizacji pozarządowych
 • kompetencje międzykulturowe
 • zarządzanie projektami społecznymi i migracyjnymi
 • zatrudnienie i działalność gospodarcza cudzoziemców w Polsce
 • ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej
 • zintegrowane zarządzanie granicami w UE
 • mediacje i negocjacje międzykulturowe
 • współpraca policyjna, sądowa i celna
 • polityka społeczna i prawo socjalne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie migracjami

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym to:

 • historia, wiedza o społeczeństwie,
 • przedmiot do wyboru: język polski, matematyka,
 • język obcy nowożytny.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie migracjami

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • Straży granicznej,
 • ośrodkach analitycznych,
 • międzynarodowych korporacjach,
 • administracji państwowej, urzędach,
 • organizacjach pozarządowych (non-profit).

Opinie o kierunku zarządzanie migracjami

„Problemy migracyjne to obecnie jedno z najważniejszych zagadnień światowej polityki. Temat ten niestety obarczony jest bagażem wielu obiegowych mitów, co nie przyczynia się do efektywnego zarządzania procesami migracyjnymi oraz do skorzystania z rozwojowych szans, które może dawać migracja. Studia na tym kierunku są więc odpowiedzią na wyzwania krajowego i międzynarodowego rynku pracy i dają możliwość realizacji ciekawej ścieżki zawodowej.”

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie migracjami

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie migracjami

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie migracjami

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Częstochowska