Jakiego kierunku studiów szukasz?

Migracje międzynarodowe

Program studiów na kierunku Migracje międzynarodowe obejmuje zagadnienia związane z głównymi kierunkami i mechanizmami współczesnych migracji oraz strumieniami uchodźców.

Studia oferują podstawową wiedzę dotyczącą społecznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych konsekwencji mobilności przestrzennej. Podczas trzech lat nauki student pozna m.in. dzieje migracji światowych, zagadnienia wielokulturowości i etniczności, problemy polityki migracyjnej oraz polityki wobec mniejszości, metody badań migracyjnych oraz etnicznych. Jednocześnie uzyska podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych, uczestnicząc w takich modułach, jak socjologia, wstęp do nauki o państwie i prawie, podstawy ekonomii i zarządzania, komunikowanie społeczne oraz public relations.

Studenci mają możliwość nauki języka angielskiego lub hiszpańskiego. W programie studiów przewidziano także translatoria, umożliwiające pogłębianie i doskonalenie znajomości języków obcych.

Ważnym elementem kierunku jest możliwość uczestniczenia w:

 • wykładach gościnnych naukowców i dydaktyków z różnych stron świata
 • konferencjach i seminariach naukowych podejmujących interdyscyplinarne badania nad migracjami i wielokulturowością
 • wymianach studenckich objętych programem Erasmus oraz dyskusjach ze studentami z różnych stron świata
 • studenckich kołach naukowych.

Dla kogo studia na kierunku migracje międzynarodowe

To studia odpowiednie dla osób otwartych na różne kultury. Dla tych, którzy chcą zrozumieć współczesne mechanizmy społeczne w kontekście takich zjawisk jak migracje, zróżnicowanie etniczne, relacje międzykulturowe czy fenomen uchodźstwa.

Program kształcenia na kierunku migracje międzynarodowe

Wybrane przedmioty na kierunku migracje międzynarodowe:

 • socjologia
 • metody badań społecznych
 • dzieje etniczne Europy Zachodniej
 • etniczność, narody, nacjonalizmy
 • zróżnicowanie etniczne i rasowe społeczeństw Ameryki Północnej
 • translatorium migracyjne
 • uchodźcy i współczesne trendy migracyjne
 • etniczność i religia
 • język angielski lub hiszpański
 • Bliski i Daleki Wschód – różnorodność etniczna
 • komunikowanie społeczne
 • ochrona praw mniejszości etnicznych i narodowych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku migracje międzynarodowe

Wynik rekrutacji obliczany jest na podstawie wyników maturalnych z:

 • filozofii, geografii, historii, języka polskiego, matematyki, wiedzy i społeczeństwie (waga 1)
 • języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego (waga 2).

Perspektywy pracy po kierunku migracje międzynarodowe

Absolwenci Migracji międzynarodowych mogą podjąć pracę w sektorze publicznym i pozarządowym obsługującym migrantów i zarządzającym migracjami, w ośrodkach społecznych, instytucjach kultury czy mediach. Doskonale odnajdą się również w międzynarodowym środowisku zawodowym, wymagającym kompetencji międzykulturowych i komunikacyjnych.

Opinie o kierunku migracje międzynarodowe

„Szereg zróżnicowanych kursów fakultatywnych uzupełnia rzetelny program obowiązkowy i umożliwia zorganizowanie własnego toku studiów według osobistych zainteresowań”.

Kierunki pokrewne do kierunku migracje międzynarodowe

Jakie uczelnie oferują kierunek migracje międzynarodowe

W których miastach można studiować kierunek migracje międzynarodowe

Komentarze (1)

Ja
Polecam, bardzo ciekawy kierunek.
27.01.2019

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Białostocka
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Tarnowska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Śląska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Łódzka
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu