Jakiego kierunku studiów szukasz?

Migracje międzynarodowe

Program studiów na kierunku Migracje międzynarodowe obejmuje zagadnienia związane z głównymi kierunkami i mechanizmami współczesnych migracji oraz strumieniami uchodźców.

Studia oferują podstawową wiedzę dotyczącą społecznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych konsekwencji mobilności przestrzennej. Podczas trzech lat nauki student pozna m.in. dzieje migracji światowych, zagadnienia wielokulturowości i etniczności, problemy polityki migracyjnej oraz polityki wobec mniejszości, metody badań migracyjnych oraz etnicznych. Jednocześnie uzyska podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych, uczestnicząc w takich modułach, jak socjologia, wstęp do nauki o państwie i prawie, podstawy ekonomii i zarządzania, komunikowanie społeczne oraz public relations.

Studenci mają możliwość nauki języka angielskiego lub hiszpańskiego. W programie studiów przewidziano także translatoria, umożliwiające pogłębianie i doskonalenie znajomości języków obcych.

Ważnym elementem kierunku jest możliwość uczestniczenia w:

 • wykładach gościnnych naukowców i dydaktyków z różnych stron świata
 • konferencjach i seminariach naukowych podejmujących interdyscyplinarne badania nad migracjami i wielokulturowością
 • wymianach studenckich objętych programem Erasmus oraz dyskusjach ze studentami z różnych stron świata
 • studenckich kołach naukowych.

Dla kogo studia na kierunku migracje międzynarodowe

To studia odpowiednie dla osób otwartych na różne kultury. Dla tych, którzy chcą zrozumieć współczesne mechanizmy społeczne w kontekście takich zjawisk jak migracje, zróżnicowanie etniczne, relacje międzykulturowe czy fenomen uchodźstwa.

Program kształcenia na kierunku migracje międzynarodowe

Wybrane przedmioty na kierunku migracje międzynarodowe:

 • socjologia
 • metody badań społecznych
 • dzieje etniczne Europy Zachodniej
 • etniczność, narody, nacjonalizmy
 • zróżnicowanie etniczne i rasowe społeczeństw Ameryki Północnej
 • translatorium migracyjne
 • uchodźcy i współczesne trendy migracyjne
 • etniczność i religia
 • język angielski lub hiszpański
 • Bliski i Daleki Wschód – różnorodność etniczna
 • komunikowanie społeczne
 • ochrona praw mniejszości etnicznych i narodowych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku migracje międzynarodowe

Wynik rekrutacji obliczany jest na podstawie wyników maturalnych z:

 • filozofii, geografii, historii, języka polskiego, matematyki, wiedzy i społeczeństwie (waga 1)
 • języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego (waga 2).

Perspektywy pracy po kierunku migracje międzynarodowe

Absolwenci Migracji międzynarodowych mogą podjąć pracę w sektorze publicznym i pozarządowym obsługującym migrantów i zarządzającym migracjami, w ośrodkach społecznych, instytucjach kultury czy mediach. Doskonale odnajdą się również w międzynarodowym środowisku zawodowym, wymagającym kompetencji międzykulturowych i komunikacyjnych.

Opinie o kierunku migracje międzynarodowe

„Szereg zróżnicowanych kursów fakultatywnych uzupełnia rzetelny program obowiązkowy i umożliwia zorganizowanie własnego toku studiów według osobistych zainteresowań”.

Kierunki pokrewne do kierunku migracje międzynarodowe

Jakie uczelnie oferują kierunek migracje międzynarodowe

W których miastach można studiować kierunek migracje międzynarodowe

Komentarze (1)

Ja
Polecam, bardzo ciekawy kierunek.
27.01.2019

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu