Jakiego kierunku studiów szukasz?

Iranistyka

Iranistyka jest jedną z dziedzin orientalistyki, zajmująca się badaniem języków irańskich i irańskiego obszaru kulturowego, do którego zalicza się współczesne państwa: Afganistan, Iran oraz Tadżykistan.

Studia obejmują praktyczne i teoretyczne zagadnienia z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa oraz literaturoznawstwa świata irańskiego. Na program składa się w większości praktyczna nauka języka perskiego (także w odmianie afgańskiej - dari) oraz drugiego języka irańskiego (do wyboru: kurdyjski, osetyński, paszto, tadżycki).

Zagadnieniami poruszanymi na studiach są również historia Iranu, historia procesów cywilizacyjnych, tradycji kulturowych, a także tradycji religijnych.

Absolwent iranistyki jest przygotowany do pracy w instytucjach upowszechniania kultury, w administracji publicznej, placówkach dyplomatycznych, firmach międzynarodowych, biurach tłumaczeniowych.

Dla kogo studia na kierunku iranistyka
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku iranistyka
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku iranistyka
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku iranistyka
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku iranistyka
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku iranistyka
Jakie uczelnie oferują kierunek iranistyka
W których miastach można studiować kierunek iranistyka
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie