Jakiego kierunku studiów szukasz?

Management and production engineering

Management and Production Engineering to anglojęzyczne studia drugiego stopnia, będące odmianą kierunków takich jak zarządzanie i inżynieria produkcji. Ich celem jest ukierunkowanie studentów na pracę w rozproszonym globalnie środowisku działalności produkcyjnej.

Cechą charakterystyczną programu studiów są modułowe zajęcia i pogrupowanie przedmiotów na większe bloki tematyczne m.in.: International Production Engineering, Business Management, Economics & Finance.

Dla kogo studia na kierunku management and production engineering

Management and Production Engineering to studia dla obywateli innych krajów lub dla Polaków władających językiem angielskim w stopniu doskonałym (umożliwiającym zrozumienie tematyki zajęć).

Program kształcenia na kierunku management and production engineering

W ramach studiów podejmowane są takie zagadnienia jak:

 • Quality Engineering & Management
 • ICT & CAx in Production
 • Design & analysis of manufacturing systems
 • International Industrial Marketing
 • Modelling of Production Systems and Supply Chains
 • Maintenance Management
 • International Trade, Business & Economics
 • Industrial Technologies
 • Project, Innovation, Technology, Engineering & PLC Management
 • Techniques of Industrial Engineering
 • Global Operations Strategy and Logistics & SCM
 • International Accounting & Finance for Production Engineers.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku management and production engineering

To studia II stopnia, dlatego do wzięcia udziału w rekrutacji niezbędne jest posiadanie tytułu inżyniera albo magistra pokrewnych kierunków.

Perspektywy pracy po kierunku management and production engineering

Absolwenci kierunku mogą znaleźć pracę w różnych działach gospodarki i gałęziach przemysłu. Uzyskane wykształcenie pozwala rozwiązywać problemy z zakresu optymalizacji techniczno-organizacyjno-ekonomicznej, planowania rozwoju przedsiębiorstw oraz kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Daje także możliwość podjęcia pracy w instytucjach naukowo-badawczych. Możliwe jest również wykonywanie prac związanych z zarządzaniem takimi obszarami marketing, logistyka, dystrybucja, zarządzanie inwestycjami rzeczowymi, zarządzanie kapitałem ludzkim, itp.

Opinie o kierunku management and production engineering

Kierunki pokrewne do kierunku management and production engineering

Jakie uczelnie oferują kierunek management and production engineering

W których miastach można studiować kierunek management and production engineering

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański