Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria produkcji w przemyśle 4.0

Studia na kierunku Inżynieria produkcji w Przemyśle 4.0 maja za zadanie wykształcenie inżyniera, posiadającego umiejętności o solidnej podbudowie teoretycznej i dobrze przygotowanego do pracy w nowoczesnym przemyśle. Dużym atutem absolwenta będzie doświadczenie praktyczne, zdobyte w trakcie realizowanych praktyk, których zakres został znacząco rozbudowany w porównaniu do klasycznego modelu kształcenia.

Studia trwają 3,5 roku. Każdy słuchacz realizuje staż w wymiarze 12 miesięcy w wybranych przedsiębiorstwach.

Absolwenci kierunku Inżynieria produkcji w Przemyśle 4.0 będą specjalistami z wiedzą z zakresu inżynierii mechanicznej, w szczególności inżynierii produkcji i utrzymania ruchu, posiadającymi roczne doświadczenie zawodowe. Znajdą zatrudnienie w firmach wdrażających nowoczesne rozwiązania, z branży spożywczej, metalowej, motoryzacyjnej w działach produkcyjnych, Lean Management oraz w utrzymaniu ruchu. Zdobyta w trakcie nauki wiedza oraz doświadczenie, pozwala absolwentom bardzo szybko dostosować się do stawianych wymagań zawodowych.

Absolwenci kierunku Inżynieria produkcji w Przemyśle 4.0 są przygotowani do:

 • wykorzystania wiedzy inżynierskiej z zakresu technologii produkcji i wiedzy z zakresu inżynierii produkcji,
 • organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych, wspieranego wiedzą pozyskiwaną w ścisłej kooperacji z Przedsiębiorstwami regionu,
 • pogłębiania wiedzy z zakresu funkcjonowania układów mechatronicznych, systemów sterowania, problemów eksploatacyjnych i związanych z tzw. utrzymaniem ruchu,
 • efektywnego zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania zaawansowanych systemów informatycznych w sferze zarządzania, gospodarowania zasobami w przedsiębiorstwie zgodnie z koncepcją Lean Management,
 • kierowania zespołami ludzkimi oraz pracy w zespole zorientowanym projektowo,
 • funkcjonowania w realiach działalności produkcyjnej przedsiębiorstw.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria produkcji w przemyśle 4.0

Jeżeli w przyszłości zamierzasz zajmować się zawodowo inżynierią produkcji - to propozycja dla Ciebie.

Program kształcenia na kierunku inżynieria produkcji w przemyśle 4.0

Przedmioty w programie studiów:

 • Rachunek kosztów dla inżynierów
 • Materiałoznawstwo z wytrzymałością materiałów
 • Podstawy technologii wytwarzania
 • Rysunek techniczny
 • Normowanie i rozliczanie czasu pracy
 • Mechanika
 • Metrologia i systemy pomiarowe
 • Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych
 • Podstawy projektowania inżynierskiego
 • Projektowanie procesów wytwarzania
 • Sterowanie produkcją i jakością
 • Komputerowo wspomagane projektowanie
 • Automatyzacja procesów produkcyjnych
 • Programowanie sterowników PLC
 • Projektowanie układów mechatronicznych
 • Przetwarzanie sygnałów i obrazów
 • Zarządzanie projektami z dofinansowaniem
 • Metody zarządzania produkcją
 • Metody szczupłego zarządzania wykorzystywane w procesie produkcyjnym
 • Projektowanie wyrobów zgodnie z wymaganiami międzynarodowymi
 • Systemy oceny zgodności
 • Pozyskiwanie funduszy europejskich
 • Doradztwo gospodarcze
 • Metody statystyczne w sterowaniu procesami
 • Six Sigma

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria produkcji w przemyśle 4.0

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria produkcji w przemyśle 4.0

Absolwenci mogą podjąć pracę jako:

 • inżynier produkcji
 • specjalista Lean Management
 • inżynier utrzymania ruchu
 • inżynier jakości

Opinie o kierunku inżynieria produkcji w przemyśle 4.0

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria produkcji w przemyśle 4.0

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria produkcji w przemyśle 4.0

W których miastach można studiować kierunek inżynieria produkcji w przemyśle 4.0

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu