Jakiego kierunku studiów szukasz?

Nauczanie języków obcych

Nauczanie języków obcych to kierunek, który daje przygotowanie w zakresie nauczania języka angielskiego oraz języka francuskiego lub niemieckiego lub przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”.

Oprócz doskonalenia języka i zdobywania wiedzy w zakresie dydaktyki, studenci uzyskują niezwykle istotne "kompetencje miękkie", m.in. takie jak umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych i opiekuńczych, zdolności przywódcze, zdolności organizacyjne, zdolności komunikowania się z osobami o różnym usposobieniu, współpraca w grupie, a także odporność na stres.

W trakcie studiów student realizuje obligatoryjnie dwie ścieżki, ścieżkę A: nauczanie języka angielskiego i ścieżkę B do wyboru: nauczanie języka francuskiego lub nauczanie języka niemieckiego lub nauczanie przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”.

Od kandydatów, którzy chcą realizować zajęcia z zakresu nauczania drugiego języka obcego wymagana jest znajomość języka francuskiego lub języka niemieckiego na poziomie A2 (w przypadku, kiedy kandydat nie posiada matury z języka francuskiego lub z języka niemieckiego). Decyzję o wyborze jednego z trzech przedmiotów w ramach ścieżki B kandydat podejmuje w chwili rejestracji na studia.

Studia mają charakter dwustopniowy: studia licencjackie i studia uzupełniające magisterskie.

Dla kogo studia na kierunku nauczanie języków obcych

Studia na kierunku Nauczanie języków obcych to propozycja dla osób pragnących realizować się przede wszystkim w zawodzie nauczyciela.

Od kandydatów oczekuje się spokojnego usposobienia, cierpliwości, dużej komunikatywności i kreatywności.

Program kształcenia na kierunku nauczanie języków obcych

W programie studiów znajdziemy przedmioty z zakresu:

 • praktycznej nauki języka angielskiego, np.: czytanie, pisanie, komunikacja, fonetyka,
 • przygotowania psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne np.: psychologia ogólna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, emisja głosu,
 • językoznawstwa, np.: gramatyka angielska dla nauczycieli,
 • historii, kultury i literatury krajów anglojęzycznych, np.: kultura i historia Wlk. Brytanii dla nauczycieli języka, kultura i historia USA dla nauczycieli języka, literatura brytyjska dla nauczycieli języka,
 • przygotowania informatycznego,
 • praktycznej nauki języka francuskiego/niemieckiego np. fonetyka korektywna francuska/niemiecka, gramatyka francuska/niemiecka dla nauczycieli, kultura i historia krajów francusko/niemieckojęzycznych dla nauczycieli języka,
 • przygotowania do nauczania przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” np.: język angielski specjalistyczny dla WOS, socjologia, nauka o państwie i prawie.

Uzupełnieniem zdobytej wiedzy teoretycznej są praktyki pedagogiczne, które przygotowują do zawodu nauczyciela. Praktyki studenckie student odbywa w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach językowych, placówkach kulturalno-oświatowych oraz opcjonalnie w ramach programu Erasmus+.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku nauczanie języków obcych

Przedmioty brane pod uwagę w konkursie świadectw to przede wszystkim:

 • język polski
 • matematyka
 • języka angielski
 • jeden przedmiot do wyboru: język niemiecki, język francuski, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia, filozofia

Perspektywy pracy po kierunku nauczanie języków obcych

Absolwenci tego kierunku, którzy ukończą studia I stopnia mogą podjąć pracę na stanowisku nauczyciela języka obcego w prywatnych szkołach językowych.

Mogą również prowadzić edukację językową w ramach własnej działalności gospodarczej oraz lekcje indywidualne.

Szersza oferta czeka na absolwentów studiów II stopnia, którzy mogą pracować jako nauczyciele języka angielskiego oraz: języka francuskiego lub języka niemieckiego lub Wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych, liceach, technikach i szkołach branżowych, przedszkolach, w tym w oddziałach i szkołach dwujęzycznych, szkołach językowych, w szkołach wyższych i w placówkach edukacji dorosłych.

Opinie o kierunku nauczanie języków obcych

Praktyczna znajomość języka i właściwe przygotowanie w zakresie dydaktyki języka obcego daje ogromne możliwości na rynku pracy w wielu różnych dziedzinach nie tylko związanych z edukacją.

Dowodem na to niech będą osoby, które realizują się w tej dziedzinie:

https://angielskaherbata.pl/o-mnie-2/

https://weronikasokolowska.pl/blog/

http://ladysherlockiansbooks.blogspot.com/2011/09/...

Kierunki pokrewne do kierunku nauczanie języków obcych

Jakie uczelnie oferują kierunek nauczanie języków obcych

W których miastach można studiować kierunek nauczanie języków obcych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni