Jakiego kierunku studiów szukasz?

Nauczanie języków obcych

Nauczanie języków obcych to kierunek, który daje przygotowanie w zakresie nauczania języka angielskiego oraz języka francuskiego lub niemieckiego lub przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”.

Oprócz doskonalenia języka i zdobywania wiedzy w zakresie dydaktyki, studenci uzyskują niezwykle istotne "kompetencje miękkie", m.in. takie jak umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych i opiekuńczych, zdolności przywódcze, zdolności organizacyjne, zdolności komunikowania się z osobami o różnym usposobieniu, współpraca w grupie, a także odporność na stres.

W trakcie studiów student realizuje obligatoryjnie dwie ścieżki, ścieżkę A: nauczanie języka angielskiego i ścieżkę B do wyboru: nauczanie języka francuskiego lub nauczanie języka niemieckiego lub nauczanie przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”.

Od kandydatów, którzy chcą realizować zajęcia z zakresu nauczania drugiego języka obcego wymagana jest znajomość języka francuskiego lub języka niemieckiego na poziomie A2 (w przypadku, kiedy kandydat nie posiada matury z języka francuskiego lub z języka niemieckiego). Decyzję o wyborze jednego z trzech przedmiotów w ramach ścieżki B kandydat podejmuje w chwili rejestracji na studia.

Studia mają charakter dwustopniowy: studia licencjackie i studia uzupełniające magisterskie.

Dla kogo studia na kierunku nauczanie języków obcych

Studia na kierunku Nauczanie języków obcych to propozycja dla osób pragnących realizować się przede wszystkim w zawodzie nauczyciela.

Od kandydatów oczekuje się spokojnego usposobienia, cierpliwości, dużej komunikatywności i kreatywności.

Program kształcenia na kierunku nauczanie języków obcych

W programie studiów znajdziemy przedmioty z zakresu:

 • praktycznej nauki języka angielskiego, np.: czytanie, pisanie, komunikacja, fonetyka,
 • przygotowania psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne np.: psychologia ogólna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, emisja głosu,
 • językoznawstwa, np.: gramatyka angielska dla nauczycieli,
 • historii, kultury i literatury krajów anglojęzycznych, np.: kultura i historia Wlk. Brytanii dla nauczycieli języka, kultura i historia USA dla nauczycieli języka, literatura brytyjska dla nauczycieli języka,
 • przygotowania informatycznego,
 • praktycznej nauki języka francuskiego/niemieckiego np. fonetyka korektywna francuska/niemiecka, gramatyka francuska/niemiecka dla nauczycieli, kultura i historia krajów francusko/niemieckojęzycznych dla nauczycieli języka,
 • przygotowania do nauczania przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” np.: język angielski specjalistyczny dla WOS, socjologia, nauka o państwie i prawie.

Uzupełnieniem zdobytej wiedzy teoretycznej są praktyki pedagogiczne, które przygotowują do zawodu nauczyciela. Praktyki studenckie student odbywa w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach językowych, placówkach kulturalno-oświatowych oraz opcjonalnie w ramach programu Erasmus+.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku nauczanie języków obcych

Przedmioty brane pod uwagę w konkursie świadectw to przede wszystkim:

 • język polski
 • matematyka
 • języka angielski
 • jeden przedmiot do wyboru: język niemiecki, język francuski, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia, filozofia

Perspektywy pracy po kierunku nauczanie języków obcych

Absolwenci tego kierunku, którzy ukończą studia I stopnia mogą podjąć pracę na stanowisku nauczyciela języka obcego w prywatnych szkołach językowych.

Mogą również prowadzić edukację językową w ramach własnej działalności gospodarczej oraz lekcje indywidualne.

Szersza oferta czeka na absolwentów studiów II stopnia, którzy mogą pracować jako nauczyciele języka angielskiego oraz: języka francuskiego lub języka niemieckiego lub Wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych, liceach, technikach i szkołach branżowych, przedszkolach, w tym w oddziałach i szkołach dwujęzycznych, szkołach językowych, w szkołach wyższych i w placówkach edukacji dorosłych.

Opinie o kierunku nauczanie języków obcych

Praktyczna znajomość języka i właściwe przygotowanie w zakresie dydaktyki języka obcego daje ogromne możliwości na rynku pracy w wielu różnych dziedzinach nie tylko związanych z edukacją.

Dowodem na to niech będą osoby, które realizują się w tej dziedzinie:

https://angielskaherbata.pl/o-mnie-2/

https://weronikasokolowska.pl/blog/

http://ladysherlockiansbooks.blogspot.com/2011/09/...

Kierunki pokrewne do kierunku nauczanie języków obcych

Jakie uczelnie oferują kierunek nauczanie języków obcych

W których miastach można studiować kierunek nauczanie języków obcych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Białostocka
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Poznańska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi