Jakiego kierunku studiów szukasz?

Popularyzacja i nauczania fizyki

Popularyzacja i nauczania fizyki to innowacyjny ze względu na treści i sposób realizacji kierunek o profilu praktycznym.

Ma na celu wykształcenie specjalistów w dziedzinie edukacji fizyki oraz popularyzacji nauki. To unikalne połączenie pozwala zwielokrotnić szanse na podjęcie atrakcyjnej i motywującej pracy na dynamicznie rozwijającym się edukacyjnym i popularyzacyjnym rynku pracy.

W trakcie studiów na kierunku Popularyzacja i nauczania fizyki studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne z takich dziedzin, jak: fizyka, matematyka i informatyka, dydaktyka, psychologia i pedagogika, a wszystko to praktycznych kontekstach. Studia uczą myślenia przyczynowo-skutkowego, rozwiązywania złożonych problemów, prowadzenia badań i analizowania ich wyników tak w zakresie badania zjawisk fizycznych jak i badania przebiegów i efektów działań popularyzacyjnych i edukacyjnych.
Ponadto kształtują umiejętności w zakresie wystąpień publicznych i prezentowania zagadnień nauki w sposób przystępny i zrozumiały. Duża część zajęć realizowanych w formie projektów popularyzatorskich i edukacyjnych oraz praktyk ukształtuje w studentach wartościowe i uniwersalne umiejętności. Pozwoli także absolwentom legitymować się udokumentowanym doświadczeniem zawodowym w popularyzowaniu i nauczaniu fizyki zdobytym już w czasie trwania studiów.
Absolwenci mogą kontynuować dalsze kształcenie na dowolnych studiach II stopnia, a po ich ukończeniu kontynuować naukę na studiach doktoranckich (III stopnia). Po studiach absolwenci są merytorycznie przygotowani do popularyzowania nauki, gotowi do profesjonalnie prowadzonej edukacji fizyki rozszerzonej o wartościowy zakres popularyzatorski.

Dla kogo studia na kierunku popularyzacja i nauczania fizyki

Kandydaci na studia powinni być osobami otwartymi na pracę zespołową, systematycznymi, uporządkowanymi. Istotne będą zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi, zmysł analityczny i łatwość syntetyzowania zdobytej wiedzy.

Program kształcenia na kierunku popularyzacja i nauczania fizyki

W programie studiów oprócz przedmiotów związanych z dziedziną nauki, jaką jest fizyka nacisk położony będzie na aspekty związane z popularyzacją fizyki, jej metodyką, umiejętnością nauczania, propagowania.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku popularyzacja i nauczania fizyki

Szczegółowe zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku popularyzacja i nauczania fizyki

Absolwenci mogą znaleźć pracę w centrach nauki i techniki, planetariach, organizacjach edukacyjnych i oświatowych oraz w mediach popularyzujących naukę. Wydawnictwa książkowe i multimedialne, portale i fundacje edukacyjne coraz częściej poszukują specjalistów do tworzenia materiałów i programów edukacyjnych oraz popularyzatorskich. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują również kwalifikacje do nauczania fizyki w szkołach podstawowych.

Absolwent studiów może podjąć satysfakcjonującą pracę wszędzie tam, gdzie wymagane są, oprócz przygotowania merytorycznego z zakresu nauk ścisłych, także wiedza i umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki. Kształtowane na studiach kompetencje personalne i społeczne mogą być wykorzystane w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, a także w działalności społecznej (np. w stowarzyszeniach realizujących zadania edukacyjne lub wspierających edukację i rozwój nauki).

Opinie o kierunku popularyzacja i nauczania fizyki

Kierunki pokrewne do kierunku popularyzacja i nauczania fizyki

Jakie uczelnie oferują kierunek popularyzacja i nauczania fizyki

W których miastach można studiować kierunek popularyzacja i nauczania fizyki

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia  pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni