Jakiego kierunku studiów szukasz?

Popularyzacja i nauczania fizyki

Popularyzacja i nauczania fizyki to innowacyjny ze względu na treści i sposób realizacji kierunek o profilu praktycznym.

Ma na celu wykształcenie specjalistów w dziedzinie edukacji fizyki oraz popularyzacji nauki. To unikalne połączenie pozwala zwielokrotnić szanse na podjęcie atrakcyjnej i motywującej pracy na dynamicznie rozwijającym się edukacyjnym i popularyzacyjnym rynku pracy.

W trakcie studiów na kierunku Popularyzacja i nauczania fizyki studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne z takich dziedzin, jak: fizyka, matematyka i informatyka, dydaktyka, psychologia i pedagogika, a wszystko to praktycznych kontekstach. Studia uczą myślenia przyczynowo-skutkowego, rozwiązywania złożonych problemów, prowadzenia badań i analizowania ich wyników tak w zakresie badania zjawisk fizycznych jak i badania przebiegów i efektów działań popularyzacyjnych i edukacyjnych.
Ponadto kształtują umiejętności w zakresie wystąpień publicznych i prezentowania zagadnień nauki w sposób przystępny i zrozumiały. Duża część zajęć realizowanych w formie projektów popularyzatorskich i edukacyjnych oraz praktyk ukształtuje w studentach wartościowe i uniwersalne umiejętności. Pozwoli także absolwentom legitymować się udokumentowanym doświadczeniem zawodowym w popularyzowaniu i nauczaniu fizyki zdobytym już w czasie trwania studiów.
Absolwenci mogą kontynuować dalsze kształcenie na dowolnych studiach II stopnia, a po ich ukończeniu kontynuować naukę na studiach doktoranckich (III stopnia). Po studiach absolwenci są merytorycznie przygotowani do popularyzowania nauki, gotowi do profesjonalnie prowadzonej edukacji fizyki rozszerzonej o wartościowy zakres popularyzatorski.

Gdzie i jaka praca po kierunkuPopularyzacja i nauczania fizyki?

Absolwenci mogą znaleźć pracę w centrach nauki i techniki, planetariach, organizacjach edukacyjnych i oświatowych oraz w mediach popularyzujących naukę. Wydawnictwa książkowe i multimedialne, portale i fundacje edukacyjne coraz częściej poszukują specjalistów do tworzenia materiałów i programów edukacyjnych oraz popularyzatorskich. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują również kwalifikacje do nauczania fizyki w szkołach podstawowych.
Absolwent studiów może podjąć satysfakcjonującą pracę wszędzie tam, gdzie wymagane są, oprócz przygotowania merytorycznego z zakresu nauk ścisłych, także wiedza i umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki. Kształtowane na studiach kompetencje personalne i społeczne mogą być wykorzystane w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, a także w działalności społecznej (np. w stowarzyszeniach realizujących zadania edukacyjne lub wspierających edukację i rozwój nauki).
Dla kogo studia na kierunku popularyzacja i nauczania fizyki
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku popularyzacja i nauczania fizyki
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku popularyzacja i nauczania fizyki
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku popularyzacja i nauczania fizyki
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku popularyzacja i nauczania fizyki
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku popularyzacja i nauczania fizyki
Jakie uczelnie oferują kierunek popularyzacja i nauczania fizyki
W których miastach można studiować kierunek popularyzacja i nauczania fizyki
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu