Jakiego kierunku studiów szukasz?

Mechatronics

Studies in the field of Mechatronics provide the education of specialists who meet the needs of the changing labor market and are comprehensively prepared to the role of a designer, producer and operator of complex technical devices. Education is based on thorough knowledge in the field of mechanics, electronic control systems, selected departments of applied computer science and mastering the ability to use computer-aided tools in the design of products and manufacturing processes and their operation.

Studia na kierunku Mechatronics przygotowują do projektowania i badania urządzeń mechatronicznych, jak również rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów projektowo-badawczo-konstrukcyjnych. Studia mają na celu wyposażyć w praktyczną wiedzę na temat metod i narzędzi projektowania komputerowego, sterowania mikroprocesorowego, napędów i urządzeń wykonawczych oraz sensoryki urządzeń.

W ramach studiów I stopnia uczelnie dają możliwość specjalizowania się w zakresie:

 • Computer techniques in mechatronics
 • Robotics and industrial automation
 • Photonics Engineering,
 • Mechatronic Devices and System.

Na studiach II stopnia istnieje możliwość poszerzania kwalifikacji dotyczących:

 • Mechatronic Devices and Systems,
 • Mechatronic systems engineering.

Są to studia I i II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku mechatronics

To kierunek studiów dla osób posiadających umiejętności konstruktorskie i predyspozycje do twórczego rozwiązywania problemów, pasjonujących się zagadnieniami związanymi z elektroniką, mechaniką i informatyką. Z uwagi na fakt, iż zajęcia prowadzone są w języku angielskim, kandydaci powinni legitymować się bardzo dobra znajomością tego języka.

Program kształcenia na kierunku mechatronics

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Optics and Photonics Applications
 • Calculus
 • Algebra and Geometry
 • Engineering Graphics
 • Materials
 • Computer Science
 • Engineering Physics
 • Mechanics
 • Metrology
 • Nanotechnologies and Nanomaterials
 • Mechanics of Structures
 • Calculus
 • Manufacturing Technology
 • Fine Machine Design
 • Optomechatronics
 • Robotics
 • Electric Metrology
 • Fluid Mechanics
 • Optoelectronic
 • Microcontrollers
 • Mechatronic Drives
 • Simulations in mechatronic design.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku mechatronics

Przedmioty maturalne, które mogą być brane przez uczelnie pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • matematyka,
 • fizyka lub fizyka i astronomia
 • chemia,
 • informatyka,
 • biologia.

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci z dyplomem studiów I stopnia uzyskanym na głównie na takich kierunkach jak: Automatyka i robotyka; Automatyka i robotyka stosowana; Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych; Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa; Elektrotechnika; Mechanika i budowa maszyn; Mechanika i projektowanie maszyn; Mechanika pojazdów i maszyn roboczych; Robotyka i automatyka.

Rekrutację na studia II stopnia uczelnie przeprowadzają w oparciu o:

 • złożone przez kandydata dokumenty,
 • średnią ocen ze studiów lub rozmowę kwalifikacyjną.

Szczegółowe zasady rekrutacji są zamieszczone na stroni uczelni prowadzących ten kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku mechatronics

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • działach utrzymania ruchu i jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych;
 • biurach konstrukcyjno-projektowe;
 • przedstawicielstwach międzynarodowych koncernów produkujących sprzęt precyzyjny,
 • instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • przemyśle elektromaszynowym,
 • stacjach serwisowych i diagnostycznych.

Opinie o kierunku mechatronics


Kierunki pokrewne do kierunku mechatronics

Jakie uczelnie oferują kierunek mechatronics

W których miastach można studiować kierunek mechatronics

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Zamojska
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Lubelska
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza