Jakiego kierunku studiów szukasz?

Mechatronics

Studies in the field of Mechatronics provide the education of specialists who meet the needs of the changing labor market and are comprehensively prepared to the role of a designer, producer and operator of complex technical devices. Education is based on thorough knowledge in the field of mechanics, electronic control systems, selected departments of applied computer science and mastering the ability to use computer-aided tools in the design of products and manufacturing processes and their operation.

Studia na kierunku Mechatronics przygotowują do projektowania i badania urządzeń mechatronicznych, jak również rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów projektowo-badawczo-konstrukcyjnych. Studia mają na celu wyposażyć w praktyczną wiedzę na temat metod i narzędzi projektowania komputerowego, sterowania mikroprocesorowego, napędów i urządzeń wykonawczych oraz sensoryki urządzeń.

W ramach studiów I stopnia uczelnie dają możliwość specjalizowania się w zakresie:

 • Computer techniques in mechatronics
 • Robotics and industrial automation
 • Photonics Engineering,
 • Mechatronic Devices and System.

Na studiach II stopnia istnieje możliwość poszerzania kwalifikacji dotyczących:

 • Mechatronic Devices and Systems,
 • Mechatronic systems engineering.

Są to studia I i II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku mechatronics

To kierunek studiów dla osób posiadających umiejętności konstruktorskie i predyspozycje do twórczego rozwiązywania problemów, pasjonujących się zagadnieniami związanymi z elektroniką, mechaniką i informatyką. Z uwagi na fakt, iż zajęcia prowadzone są w języku angielskim, kandydaci powinni legitymować się bardzo dobra znajomością tego języka.

Program kształcenia na kierunku mechatronics

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Optics and Photonics Applications
 • Calculus
 • Algebra and Geometry
 • Engineering Graphics
 • Materials
 • Computer Science
 • Engineering Physics
 • Mechanics
 • Metrology
 • Nanotechnologies and Nanomaterials
 • Mechanics of Structures
 • Calculus
 • Manufacturing Technology
 • Fine Machine Design
 • Optomechatronics
 • Robotics
 • Electric Metrology
 • Fluid Mechanics
 • Optoelectronic
 • Microcontrollers
 • Mechatronic Drives
 • Simulations in mechatronic design.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku mechatronics

Przedmioty maturalne, które mogą być brane przez uczelnie pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • matematyka,
 • fizyka lub fizyka i astronomia
 • chemia,
 • informatyka,
 • biologia.

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci z dyplomem studiów I stopnia uzyskanym na głównie na takich kierunkach jak: Automatyka i robotyka; Automatyka i robotyka stosowana; Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych; Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa; Elektrotechnika; Mechanika i budowa maszyn; Mechanika i projektowanie maszyn; Mechanika pojazdów i maszyn roboczych; Robotyka i automatyka.

Rekrutację na studia II stopnia uczelnie przeprowadzają w oparciu o:

 • złożone przez kandydata dokumenty,
 • średnią ocen ze studiów lub rozmowę kwalifikacyjną.

Szczegółowe zasady rekrutacji są zamieszczone na stroni uczelni prowadzących ten kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku mechatronics

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • działach utrzymania ruchu i jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych;
 • biurach konstrukcyjno-projektowe;
 • przedstawicielstwach międzynarodowych koncernów produkujących sprzęt precyzyjny,
 • instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • przemyśle elektromaszynowym,
 • stacjach serwisowych i diagnostycznych.

Opinie o kierunku mechatronics


Kierunki pokrewne do kierunku mechatronics

Jakie uczelnie oferują kierunek mechatronics

W których miastach można studiować kierunek mechatronics

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Opolski