Jakiego kierunku studiów szukasz?

Mechatronics

Studies in the field of Mechatronics provide the education of specialists who meet the needs of the changing labor market and are comprehensively prepared to the role of a designer, producer and operator of complex technical devices. Education is based on thorough knowledge in the field of mechanics, electronic control systems, selected departments of applied computer science and mastering the ability to use computer-aided tools in the design of products and manufacturing processes and their operation.

Studia na kierunku Mechatronics przygotowują do projektowania i badania urządzeń mechatronicznych, jak również rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów projektowo-badawczo-konstrukcyjnych. Studia mają na celu wyposażyć w praktyczną wiedzę na temat metod i narzędzi projektowania komputerowego, sterowania mikroprocesorowego, napędów i urządzeń wykonawczych oraz sensoryki urządzeń.

W ramach studiów I stopnia uczelnie dają możliwość specjalizowania się w zakresie:

 • Computer techniques in mechatronics
 • Robotics and industrial automation
 • Photonics Engineering,
 • Mechatronic Devices and System.

Na studiach II stopnia istnieje możliwość poszerzania kwalifikacji dotyczących:

 • Mechatronic Devices and Systems,
 • Mechatronic systems engineering.

Są to studia I i II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku mechatronics

To kierunek studiów dla osób posiadających umiejętności konstruktorskie i predyspozycje do twórczego rozwiązywania problemów, pasjonujących się zagadnieniami związanymi z elektroniką, mechaniką i informatyką. Z uwagi na fakt, iż zajęcia prowadzone są w języku angielskim, kandydaci powinni legitymować się bardzo dobra znajomością tego języka.

Program kształcenia na kierunku mechatronics

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Optics and Photonics Applications
 • Calculus
 • Algebra and Geometry
 • Engineering Graphics
 • Materials
 • Computer Science
 • Engineering Physics
 • Mechanics
 • Metrology
 • Nanotechnologies and Nanomaterials
 • Mechanics of Structures
 • Calculus
 • Manufacturing Technology
 • Fine Machine Design
 • Optomechatronics
 • Robotics
 • Electric Metrology
 • Fluid Mechanics
 • Optoelectronic
 • Microcontrollers
 • Mechatronic Drives
 • Simulations in mechatronic design.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku mechatronics

Przedmioty maturalne, które mogą być brane przez uczelnie pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • matematyka,
 • fizyka lub fizyka i astronomia
 • chemia,
 • informatyka,
 • biologia.

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci z dyplomem studiów I stopnia uzyskanym na głównie na takich kierunkach jak: Automatyka i robotyka; Automatyka i robotyka stosowana; Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych; Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa; Elektrotechnika; Mechanika i budowa maszyn; Mechanika i projektowanie maszyn; Mechanika pojazdów i maszyn roboczych; Robotyka i automatyka.

Rekrutację na studia II stopnia uczelnie przeprowadzają w oparciu o:

 • złożone przez kandydata dokumenty,
 • średnią ocen ze studiów lub rozmowę kwalifikacyjną.

Szczegółowe zasady rekrutacji są zamieszczone na stroni uczelni prowadzących ten kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku mechatronics

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • działach utrzymania ruchu i jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych;
 • biurach konstrukcyjno-projektowe;
 • przedstawicielstwach międzynarodowych koncernów produkujących sprzęt precyzyjny,
 • instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • przemyśle elektromaszynowym,
 • stacjach serwisowych i diagnostycznych.

Opinie o kierunku mechatronics


Kierunki pokrewne do kierunku mechatronics

Jakie uczelnie oferują kierunek mechatronics

W których miastach można studiować kierunek mechatronics

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu