Jakiego kierunku studiów szukasz?

Mechatronic engineering

Kierunek mechatronic engineering to studia prowadzone w języku angielskim.

Studenci uczą się metod numerycznych, właściwości materiałów stosowanych w mechatronice, podstaw elektroniki, elektrotechniki, robotyki.

Poznają narzędzia komputerowe do projektowania i symulacji urządzeń mechatronicznych, techniki stosowane w zakresie projektowania, w tym sztucznej inteligencji.

Uzyskują wiedzę na temat projektowania układów elektronicznych, projektowania układów sterowania oraz przygotowywania oprogramowania.

Dla kogo studia na kierunku mechatronic engineering

Kandydaci na studia powinni mieć predyspozycje techniczne, łatwość przyswajania przedmiotów ścisłych.

Warunkiem wyboru kierunku jest doskonała znajomość języka angielskiego.

Program kształcenia na kierunku mechatronic engineering

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • basics of mechatronics
 • fundamentals of material scence
 • strength of materials
 • control theory fundamentals
 • manufacturing processes
 • metals and plastics process engineering
 • fundamentals of electronics
 • virtual prototyping in design
 • mechatronic design
 • control theory
 • computer aided manufacturing.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku mechatronic engineering

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku mechatronic engineering

Potencjalne miejsca pracy przewidziane dla absolwentów kierunku to przykładowo:

 • biura projektów (zajmujące się układami mechanicznymi lub mechatronicznymi)
 • firmy konsultingowe, konstrukcyjne i technologiczne
 • jednostki naukowo−badawcze.

Opinie o kierunku mechatronic engineering

Mechatronic engineering to angielska wersja kierunku inżynieria mechatroniczna.

Kierunki pokrewne do kierunku mechatronic engineering

automatyka i robotykaautomatyka i sterowanie robotówautomatyka, robotyka i informatyka przemysłowaautomatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnychchemia i inżynieria materiałówchemia i inżynie­ria ma­teriałów specjal­nego prze­zna­cze­niaenergetyka i inżynieria środowiskainżynieria akustycznainżynieria architektonicznainżynieria bezpieczeństwainżynieria bezpieczeństwa pracyinżynieria biomedycznainżynieria biosystemówinżynieria biotworzywinżynieria chemiczna i procesowainżynieria ciepłainżynieria cyberprzestrzeniinżynieria cyfryzacjiinżynieria danychinżynieria ekologicznainżynieria elektroniczna i komputerowainżynieria farmaceutycznainżynieria gazu łupkowegoinżynieria geologicznainżynieria górniczainżynieria i analiza danychinżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nyminżynieria i gospodarka wodnainżynieria i monitoring środowiskainżynieria informacjiinżynieria i ochrona środowiskainżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek)inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymiinżynieria kosmiczna i satelitarnainżynieria kształtowania środowiskainżynieria kwantowainżynieria materiałowainżynieria materiałów kompozytowychinżynieria materiałów medycznychinżynieria meblarstwainżynieria mechaniczna i materiałowainżynieria mechaniczno - medycznainżynieria mechatronicznainżynieria medycznainżynieria metali nieżelaznychinżynieria multimediówinżynieria naftowa i gazowniczainżynieria nanostruktur (makrokierunek)inżynieria nowoczesnych materiałówinżynieria obliczeniowainżynieria odnawialnych źródeł energiiinżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowychinżynieria procesowa i aparatura przemysłowainżynieria procesów odlewniczychinżynieria procesów technologicznychinżynieria produkcji inżynieria produkcji i jakościinżynieria przemysłu spożywczegoinżynieria rolniczainżynieria rolnicza i leśnainżynieria rolno-spożywczainżynieria rolno-spożywcza i leśnainżynieria rzeczoznawstwa samochodowego inżynieria środowiskainżynieria środowiska i energetyka (makrokierunek)inżynieria systemówinżynieria systemów bezpieczeństwainżynieria techniczno-informatycznainżynieria transportu i logistykiinżynieria wzornictwa przemysłowegoinżynieria zarządzaniamechanika pojazdów i maszyn roboczychmechatronicsmechatronikamechatronika pojazdówmechatronika pojazdów i maszyn roboczychsystemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym

Jakie uczelnie oferują kierunek mechatronic engineering

W których miastach można studiować kierunek mechatronic engineering

Komentarze (1)

Chris
Czy studia przewidziane są dla obcokrajowców, czy niekoniecznie?
13.01.2020

Zobacz również

Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu