Jakiego kierunku studiów szukasz?

Mechatronic engineering

Kierunek mechatronic engineering to studia prowadzone w języku angielskim.

Studenci uczą się metod numerycznych, właściwości materiałów stosowanych w mechatronice, podstaw elektroniki, elektrotechniki, robotyki.

Poznają narzędzia komputerowe do projektowania i symulacji urządzeń mechatronicznych, techniki stosowane w zakresie projektowania, w tym sztucznej inteligencji.

Uzyskują wiedzę na temat projektowania układów elektronicznych, projektowania układów sterowania oraz przygotowywania oprogramowania.

Dla kogo studia na kierunku mechatronic engineering

Kandydaci na studia powinni mieć predyspozycje techniczne, łatwość przyswajania przedmiotów ścisłych.

Warunkiem wyboru kierunku jest doskonała znajomość języka angielskiego.

Program kształcenia na kierunku mechatronic engineering

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • basics of mechatronics
 • fundamentals of material scence
 • strength of materials
 • control theory fundamentals
 • manufacturing processes
 • metals and plastics process engineering
 • fundamentals of electronics
 • virtual prototyping in design
 • mechatronic design
 • control theory
 • computer aided manufacturing.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku mechatronic engineering

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku mechatronic engineering

Potencjalne miejsca pracy przewidziane dla absolwentów kierunku to przykładowo:

 • biura projektów (zajmujące się układami mechanicznymi lub mechatronicznymi)
 • firmy konsultingowe, konstrukcyjne i technologiczne
 • jednostki naukowo−badawcze.

Opinie o kierunku mechatronic engineering

Mechatronic engineering to angielska wersja kierunku inżynieria mechatroniczna.

Kierunki pokrewne do kierunku mechatronic engineering

automatyka i robotyka automatyka i sterowanie robotów automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych chemia i inżynieria materiałów chemia i inżynie­ria ma­teriałów specjal­nego prze­zna­cze­nia energetyka i inżynieria środowiska inżynieria akustyczna inżynieria architektoniczna inżynieria bezpieczeństwa inżynieria bezpieczeństwa pracy inżynieria biomedyczna inżynieria biosystemów inżynieria biotworzyw inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria ciepła inżynieria cyberprzestrzeni inżynieria cyfryzacji inżynieria danych inżynieria ekologiczna inżynieria elektroniczna i komputerowa inżynieria farmaceutyczna inżynieria gazu łupkowego inżynieria geologiczna inżynieria górnicza inżynieria i analiza danych inżynieria i gospodarka wodna inżynieria i monitoring środowiska inżynieria i ochrona środowiska inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek) inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi inżynieria informacji inżynieria kosmiczna i satelitarna inżynieria kształtowania środowiska inżynieria kwantowa inżynieria materiałowa inżynieria materiałów kompozytowych inżynieria materiałów medycznych inżynieria meblarstwa inżynieria mechaniczna i materiałowa inżynieria mechaniczno - medyczna inżynieria mechatroniczna inżynieria medyczna inżynieria metali nieżelaznych inżynieria multimediów inżynieria naftowa i gazownicza inżynieria nanostruktur (makrokierunek) inżynieria nowoczesnych materiałów inżynieria obliczeniowa inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa inżynieria procesów odlewniczych inżynieria procesów technologicznych inżynieria produkcji inżynieria produkcji i jakości inżynieria przemysłu spożywczego inżynieria rolnicza inżynieria rolnicza i leśna inżynieria rolno-spożywcza inżynieria rolno-spożywcza i leśna inżynieria rzeczoznawstwa samochodowego inżynieria systemów inżynieria techniczno-informatyczna inżynieria transportu i logistyki inżynieria wzornictwa przemysłowego inżynieria zarządzania inżynieria środowiska inżynieria środowiska i energetyka (makrokierunek) inżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nym mechanika pojazdów i maszyn roboczych mechatronics mechatronika mechatronika pojazdów mechatronika pojazdów i maszyn roboczych systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym

Jakie uczelnie oferują kierunek mechatronic engineering

W których miastach można studiować kierunek mechatronic engineering

Komentarze (1)

Chris
Czy studia przewidziane są dla obcokrajowców, czy niekoniecznie?
13.01.2020
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Gdański
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Zamojska
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Śląska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Katowicach