Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

uczelnia niepubliczna, 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12, (+22) 825 80 34, rektorat@wseiz.pl

Progi punktowe - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

W Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie przyjęcia na wszystkie kierunki studiów I i II stopnia odbywają się bez egzaminów wstępnych – liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zapisu (nie są wymagane konkretne przedmioty na maturze ani teczki z pracami plastycznymi).

Etapy naboru:

 1. rejestracja on-line
 2. umówienie wizyty w celu osobistego złożenia dokumentów
 3. dokonanie opłaty
 4. złożenie dokumentów
 5. podpisanie umowy.

Progi punktowe - informacje ogólne

Dostanę się na studia?

To pytanie spędza sen z powiek tysiącom maturzystów, szczególnie tym ambitnym, pracowitym, planującym naukę na najpopularniejszych kierunkach uczelni publicznych. Im bardziej prestiżowa szkoła wyższa, wysoko notowana w rankingach polskich i światowych, oferująca atrakcyjne i popularne wśród kandydatów kierunki studiów - tym wyższe są progi punktowe, a co za tym idzie, trudniej się na takie studia dostać.

Dla przyszłych prawników, lekarzy, ekonomistów, informatyków oznacza to konieczność zdania matury z bardzo dobrymi wynikami, ponieważ konkurencja jest po prostu duża.

Czym są progi punktowe na studia?

Próg punktowy jest to ilość punktów, które uzyskała ostatnia osoba na liście przyjętych na studia. Od tej minimalnej ilości punktów można było zostać studentem danego kierunku na wybranej uczelni.

Najczęściej informacji o progach punktowych szukają kandydaci na najpopularniejsze kierunki studiów, realizowane w systemie stacjonarnym przez uczelnie publiczne (studia bezpłatne). Chcą oni ocenić swoje szanse na przyjęcie w wybranej uczelni. Taka wiedza pozwala zaplanować strategię postępowania rekrutacyjnego, np. zarejestrować się z systemie kilku szkół wyższych, w różnych miastach, na wybranych pokrewnych kierunkach. Należy pamiętać, że zapis na kierunek wiąże się z poniesieniem kosztów, czyli opłatą rekrutacyjną.

Wysokie progi punktowe oznaczają, że kandydaci w latach ubiegłych mieli bardzo dobre wyniki z matur, bądź byli laureatami olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, co zagwarantowało im przyjęcie na studia.

Kandydaci na studia powinni pamiętać, że próg punktowy to tylko wartość orientacyjna. Zdobycie takiej samej liczby punktów, jak przyjęci w latach poprzednich, nie gwarantuje przyjęcia na daną uczelnię. Każda uczelnia określa własne wzory przeliczania punktów maturalnych (specjalne algorytmy prezentowane są na stronach internetowych). Zdarza się, że w tabeli z progami punktowymi uczelni, zamiast wartości liczbowej można znaleźć komunikat „wszyscy przyjęci”. Oznacza to, że podczas ubiegłorocznej rekrutacji wszyscy aplikujący kandydaci dostali się na studia.

Progi punktowe a wyniki matury

Istnieje ścisły związek między wynikami egzaminu maturalnego, a progami punktowymi na studia.

Jeżeli matura z jakiegoś przedmiotu pójdzie słabo z skali ogólnokrajowej i wielu maturzystów będzie miało problem ze zdobyciem dużej liczby punktów, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że progi punktowe w danym roku będą niższe. Dotyczy to zazwyczaj jednego lub dwóch przedmiotów maturalnych w danym roku i analogicznie tych kierunków, na których te konkretne przedmioty są brane pod uwagę przy rekrutacji.

Progi punktowe - listy rankingowe

Niektóre uczelnie nie podają progów punktowych lecz listy rankingowe. System list rankingowych oznacza, że uczelnia przyjmuje kandydatów z najlepszymi wynikami maturalnymi do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku. Limity miejsc można sprawdzić w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Niezmienna zasada jest taka, że: im wyższy wynik z egzaminów maturalnych, tym większe szanse na wymarzone studia, zwłaszcza te najbardziej prestiżowe, popularne wśród kandydatów, realizowane przez publiczne uczelnie (bezpłatne studia stacjonarne).

Kolejność zgłoszeń na uczelniach niepublicznych

Na większości uczelni niepublicznych kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. Dla nich progi punktowe nie mają żadnego zastosowania, wystarcza tylko zdana matura. Aby zostać studentem uczelni niepublicznej należy jedynie: dokonać rejestracji, stosowanych opłat, przekazać dokumenty i podpisać umowę o naukę. Oczywiście studia realizowane przez uczelnie niepubliczne są odpłatne.

W nielicznych uczelniach (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) na wybranych kierunkach (medyczne, artystyczne, sportowe) mogą dodatkowo obowiązywać egzaminy, testy sprawnościowe, teksty predyspozycji. Informacje o dodatkowych wymogach rekrutacji należy sprawdzać na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Śląska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie