Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

uczelnia niepubliczna, 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12, (+22) 825 80 34, rektorat@wseiz.pl

Rekrutacja - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Informacje o zasadach rekrutacji udzielane są w Rektoracie

 • ul. Olszewska 12, parter, pokój 2
 • telefon: 22 825 80 34, 825 80 35
 • e-mail: rektorat@wseiz.p

Studiuj w WSEiZ


Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Białostocka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie