Szczegółowy opis uczelni

Poznaj UTH im. Heleny Chodkowskiej

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie dzięki ofercie kierunków technicznych, menedżerskich i ekonomicznych jest wyjątkową w skali kraju uczelnią wyższą, która stawia na praktykę, swoim studentom zapewnia solidne wykształcenie, a tym samym dobry start w życie zawodowe.

Różnorodność oferty studiów, wysoki poziom kształcenia, wybitna kadra naukowo-dydaktyczna, spójność programów nauczania z aktualnymi trendami na rynku pracy oraz atrakcyjny system stypendiów to tylko niektóre z atutów studiowania w UTH.

Studia realizowane są na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim oraz podyplomowym.

Uczelnia widnieje w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 5, co czyni ją jedną z najstarszych w kraju.

Atuty UTH:


 • 27 lat tradycji,
 • ponad 29 tysięcy absolwentów,
 • zajęcia na kierunkach inżynieryjnych odbywają się we własnych, profesjonalnie wyposażonych laboratoriach oraz pracowniach ITS, PIMOT, IBDiM,
 • umowy współpracy z wieloma firmami i instytucjami branżowymi w zakresie tworzenia i realizacji programów studiów oraz przeprowadzania praktyk i staży,
 • wdrożony Europejski System Transferu Punktów (ECTS),
 • atrakcyjny system stypendialny i pomocy socjalnej,
 • uczestnictwo w programie wymiany międzynarodowej Erasmus,
 • jedna z najlepiej zaopatrzonych bibliotek, nastawiona na nowe technologie, dysponująca czytnikami książek elektronicznych, bogatym zasobem e-booków oraz oferująca dostęp do wielu elektronicznych baz danych,
 • dobrze wyposażone kampusy, z dostępem do komputerów, WIFI,
 • liczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
 • aktywnie wspiera studentów i absolwentów w poszukiwaniu atrakcyjnych miejsc pracy,
 • duży wybór zajęć sportowych,
 • dogodne warunki finansowania dla Studentów,
 • prężnie działający Samorząd Studentów, organizujący akcje charytatywne, konferencje, spotkania z osobistościami świata polityki i biznesu oraz imprezy okolicznościowe.
Nasz atut to także akademicka atmosfera.


Oferta edukacyjna Uczelni

Studia I stopnia

Zarządzanie

Finanse i rachunkowość

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Architektura wnętrz

Studia inżynierskie

Transport

Budownictwo

Informatyka

Studia magisterskie

Zarządzanie

Finanse i rachunkowość

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Transport

Płońsk

Zarządzanie

Studia podyplomowe

Rekrutacja na studia

Kandydaci na studia w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej są przyjmowani bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

Rekrutacja on-line: https://rekrutacja.uth.edu.pl/

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

Wymagane dokumenty:

• formularz zgłoszeniowy, podanie o zarejestrowanie kandydata na studia oraz umowa dostępne po zarejestrowaniu się w systemie,
• oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wykonany przez Komisję Egzaminacyjną w przypadku „nowej matury" lub odpis wykonany przez szkołę w przypadku „starej matury",
• kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy „nowej matury"),
• 1 zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych - 35 x 45 mm,
• kserokopia dowodu osobistego (str. 1,2),
• potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Wymagane dokumenty:

• formularz zgłoszeniowy, podanie o zarejestrowanie kandydata na studia oraz umowa dostępne po zarejestrowaniu się w systemie,
• oryginał lub odpis dyplomu licencjata (wraz z kserokopią suplementu),
• oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wykonany przez Komisję Egzaminacyjną w przypadku „nowej matury" lub odpis wykonany przez szkołę w przypadku „starej matury",
• kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy „nowej matury"),
• 1 zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych - 35 x 45 mm,
• kserokopia dowodu osobistego (str. 1,2),
• potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

STUDIA INŻYNIERSKIE

Wymagane dokumenty:

• formularz zgłoszeniowy, podanie o zarejestrowanie kandydata na studia oraz umowa dostępne po zarejestrowaniu się w systemie,
• oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wykonany przez Komisję Egzaminacyjną w przypadku „nowej matury" lub odpis wykonany przez szkołę w przypadku „starej matury",
• kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy „nowej matury"),
• 1 zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych - 35 x 45 mm,
• kserokopia dowodu osobistego (str. 1,2),
• potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
• zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania (dotyczy tylko kandydatów na Wydział Inżynieryjny). Wykaz podmiotów, które wykonują takie badania na terenie województwa mazowieckiego. Skierowania wydawane są w Biurze Rekrutacji.

Kandydat na studia zobowiązany jest potwierdzić podpisem zapoznanie się z regulaminem studiów oraz podpisać i odebrać umowę z Uczelnią określającą m.in. warunki odpłatności za studia.

UTH przewiduje możliwość przyjęcia studentów w czasie trwania toku studiów, gdy pragną kontynuować naukę w naszej Uczelni.

Studia podyplomowe
Skontaktuj się z nami

Biuro Rekrutacji w Kampusie Jagiellońska

Ul. Jagiellońska 82F, 03-301 Warszawa
tel. (22) 262 88 89, e-mail: rekrutacja@uth.edu.pl

Biuro Rekrutacji w Kampusie Jutrzenki

Ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa
tel. (22) 262 88 88, e-mail: rekrutacja@uth.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Płońsku

ul. Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk
tel.: 23 662 89 77, e-mail: plonsk@uth.edu.pl


Facebook - https://www.facebook.com/uth.warszawa/

Twitter - https://twitter.com/uth_warszawa

YouTube - https://www.youtube.com/channel/UClv2lSQUjwaLO2ifi2lID8g

Blog - http://tadeuszjemiolo.natemat.pl/

Instagram - https://www.instagram.com/uth_warszawa/

LinkedIn

Artykuły dotyczące uczelni

Total 12 items.

Uroczyste rozdanie dyplomów w Uczelni Technic...

Absolwenci UTH im. Heleny Chodkowskiej w obecności rodzin, przyjaciół oraz kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni odebrali dyplomy ukończenia studiów.

Uczelnia Techniczno-Handlowa domem dla pszczó...

Nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że pszczołom zawdzięczamy coś więcej niż tylko miód czy inne produkty pszczele. Te…

​Ruszyła rekrutacja na studia w Uczelni Techn...

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej oferuje szeroki wybór studiów na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim oraz podyplomowym. Szczegóły poniżej.

UTH w Warszawie zaprasza na Dzień Wydziału In...

Na 11 kwietnia zaplanowano Dzień Wydziału Inżynieryjnego na Uczelni Techniczno - Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Wydział Zarządzania i Logistyki UTH zaprasza...

Wydział Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty 28 lutego 2019 roku.

UTH w Warszawie zaprasza na X Konferencję Kół...

W dniu 28 lutego 2019 r.o godzinie 9.30, w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej odbędzie się X Konferencję Kół Naukowych…

Mobilny USOS UTH

Studenci Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie mają podowy do zadowolenia. Uczelnia ta jako pierwsza w Polsce niepubliczna szkoła…

Inauguracja Roku Akademickiego w Uczelni Tech...

3 października br. w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019. To podniosłe wydarzenie odbyło…

Uczelnia Techniczno-Handlowa na Salonie Matur...

Maturzyści z Mazowsza odwiedzili Politechnikę Warszawską, aby zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni wyższych podczas Warszawskiego Salonu Maturzystów. Nie mogło…

Współpraca UTH im. H. Chodkowskiej w Warszawi...

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie oraz BBiZK rozpoczynają współpracę w ramach posiadanych uprawnień i możliwości, z wykorzystaniem posiadanego…

Pierwsze zajęcia studentów UTH w nowym kampus...

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej ma powody do dumy. Po czterech miesiącach wytężonej pracy Uczelnia otworzyła dla swych studentów nowy,…

Wernisaż prac studentów UTH w SARP

Projekty studentów UTH powstały pod okiem prof. Tsutomu Nozaki, japońskiego architekta i wykładowcy Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie..…

Lokalizacja