Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

uczelnia niepubliczna, 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36, (+22) 590 07 30, rekrutacja@mans.org.pl

Rekrutacja - Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Rekrutacja na studia do MANS jest dwuetapowa:

1. rekrutacja online

W terminie od 20 maja do 20 września - w systemie IRK kandydat musi założyć konto. Zalogować się na swoje konto i wypełnić wszystkie wymagane zakładki aż do zakładki wydruki. Wydrukować podanie o przyjęcie (kwestionariusz osobowy), formularz uzupełniający dane osobowe, formularz RODO oraz formularz wyboru programu promocji i oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem promocji (jeśli jest promocja, która interesuje kandydata). Podpisać wszystkie dokumenty w wymaganych miejscach.

2. dostarczenie dokumentów

W terminie od 1 czerwca do 20 września - wszystkie wydrukowane i podpisane dokumenty oraz oryginały wszystkich wymaganych dokumentów (świadectw, dyplomów, zdjęcie itp.) wraz z kopiami należy dostarczyć osobiście do działu rekrutacji po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę.

Przyjmujemy tylko komplet dokumentów.

Dział rekrutacji po otrzymaniu kompletu dokumentów i weryfikacji ich, zmieni w systemie IRK status z KANDYDATA na ZAKWALIFIKOWANY

Informacja dotycząca terminów rozmów kwalifikacyjnych zostanie wysłana na konta w systemie rekrutacyjnym IRK oraz na adresy mailowe podane podczas rekrutacji online.

Wyniki rekrutacji kandydaci poznają po 20 września, w systemie IRK zostanie zmieniony status z ZAKWALIFIKOWANY na PRZYJĘTY, dodatkowo zostanie zamieszczona na stronie internetowej Uczelni lista osób przyjętych z podziałem na grupy.

Kandydatom ze statusem „przyjęty” na konto w systemie rekrutacyjnym IRK oraz na adres mailowy podany podczas rekrutacji online, wpłyną informacje dotyczące terminu rozpoczęcia zajęć oraz numer grupy do jakiej student przynależy.

Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Zamojska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu