Jakiego artykułu szukasz?

Administracja w Lublinie

Właściwie każdy podmiot gospodarczy wymaga obsługi związanej z obiegiem dokumentów, kadrami. Kształcenie specjalistów w dziedzinie administracji zaspokaja potrzeby rozrastającego się aparatu państwowego, instytucji pozarządowych, jednostek samorządowych, biznesu. Widzisz się w administracji? Zobacz, jakie są możliwości kształcenia w tym zakresie w Lublinie. Poznaj oferowane kierunki, sprawdź, jak przebiega rekrutacja oraz które uczelnie realizują studia administracyjne.

Administracja w Lublinie

Studiując administrację słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu ustroju RP i UE, uzyskują kompetencje prawne i osobowościowo-społeczne, poznają prawno-administracyjne aspekty tej dziedziny. To studia dla kandydatów sumiennych, dokładnych, odpowiedzialnych, gotowych zmierzyć się z wieloma przedmiotami prawniczymi i otwartymi na aktualizowanie w przyszłości zdobytej w trakcie studiów wiedzy.

Dwustopniowe studia pozwalają uzyskać najpierw tytuł licencjata, następnie magistra.

Administracja w Lublinie – studia

W tym ośrodku akademickim wybrać można następujące kierunki z zakresu administracji:

Administracja, specjalności:

 • administracja publiczna
 • e-administracja
 • administracja biznesu zagranicznego
 • innowacyjne zarządzanie ekosystemami miejskimi

Na studiach drugiego stopni:

 • zarządzanie i prawo w administracji publicznej
 • administracja bezpieczeństwa publicznego

Administracja i zarządzanie publiczne, specjalności:

 • administracja lokalna i regionalna
 • administracja rządowa

Administracja publiczna

Aktualną ofertę studiów z zakresu administracji, dostępną w Lublinie, sprawdzaj tutaj.

W toku studiów realizowane są m.in. takie przedmioty: administracja w krajach europejskich, historia administracji, prawoznawstwo, logika prawnicza, nauka administracji, prawo administracyjne, technologie informacyjne w administracji publicznej, etyka urzędnicza, metodologia nauk administracyjnych, kontrola administracji publicznej, zarządzanie informacją w administracji publicznej, instytucje europejskie i agendy UE, postępowanie administracyjne, zamówienia publiczne.

Administracja w Lublinie – uczelnie i rekrutacja

Kierunki administracyjne dostępne są w uczelniach:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Punktowane są wyniki z języka polskiego, języka obcego oraz przedmiotu z najlepszym wynikiem, wybranego spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, biologia lub filozofia.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – należy wybrać dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Uczelnie niepubliczne przyjmują kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

Administracja w Lublinie – perspektywy pracy

Możliwości pracy po Administracji jest wiele.

 • urzędach gmin
 • starostwach powiatowych
 • urzędach marszałkowskich
 • urzędach wojewódzkich
 • urzędach pracy
 • instytucjach skarbowych i ubezpieczeniowych
 • placówkach kultury
 • działach administracyjnych podmiotów gospodarczych
 • organach partii politycznych
 • organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną
 • przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych
 • firmach doradczych i konsultingowych

Zobacz więcej o studiach administracyjnych w jednej z lubelskich uczelni:

Szukasz administracji poza Lublinem? Zobacz, w jakich innych ośrodkach akademickich i uczelniach można studiować administrację.

Może zainteresują Cię również studia:

Administracja europejska

Administracja i polityka publiczna

Administracja i zarządzanie publiczne

Administracyjno-ekonomiczne studia

Gospodarka i administracja publiczna

Prawno-administracyjny kierunek

Prawo

Bachelor in business administration

Inne kierunki studiów administracyjnych znajdziesz tutaj.

Więcej o studiach administracyjnych - tutaj.

Powiązane treści

Administracja w Białymstoku
Administracja w Białymstoku
Administracja w Kielcach
Administracja w Kielcach
Administracja w Warszawie
Administracja w Warszawie
Administracja w Opolu
Administracja w Opolu
Administracja w Zielonej Górze
Administracja w Zielonej Górze
Administracja w Bydgoszczy
Administracja w Bydgoszczy
Administracja w Olsztynie
Administracja w Olsztynie
Administracja w Szczecinie
Administracja w Szczecinie
Administracja w Rzeszowie
Administracja w Rzeszowie
Administracja w Katowicach
Administracja w Katowicach
Administracja w Gdańsku
Administracja w Gdańsku
Administracja w Toruniu
Administracja w Toruniu
Administracja w Łodzi
Administracja w Łodzi
Administracja w Krakowie
Administracja w Krakowie
Administracja we Wrocławiu
Administracja we Wrocławiu
Administracja w Poznaniu
Administracja w Poznaniu
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Coventry University Wrocław
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu