Jakiego kierunku studiów szukasz?

Administracja we Wrocławiu

Poznaj studia na Administracji we Wrocławiu. Sprawdź dostępne kierunki, zasady rekrutacji, możliwości pracy oraz zarobki absolwentów.
administracja we Wrocławiu

Administracja - studia

Kształcenie obejmuje zagadnienia z dziedziny prawa administracyjnego, administracji sektora publicznego i polityki administracyjnej oraz gospodarki.

We Wrocławiu dostępny jest także anglojęzyczny kierunek Administration in International Organization, realizowany na poziomie drugiego stopnia.

Administracja - przedmioty na studiach

Przykładowe przedmioty na Administracji: publiczne prawo gospodarcze, administracja publiczna w krajach Unii Europejskiej, techniki negocjacji i mediacji w administracji publicznej, ochrona danych osobowych, publiczne prawo gospodarcze, administracja publiczna w krajach Unii Europejskiej, techniki negocjacji i mediacji w administracji publicznej, ochrona danych osobowych, podstawy prawa gospodarczego, uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej, podstawy prawa handlowego, podstawy prawa gospodarczego, ochrona danych osobowych w biznesie.

Administracja we Wrocławiu - specjalności

Na studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja we Wrocławiu oferowane są specjalności:

 • administracja celno-skarbowa
 • administracja i finanse samorządowe
 • administracja publiczna
 • administracja w biznesie
 • administracja w ochronie zdrowia
 • e-administracja
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • administracja europejska
 • samorząd terytorialny
 • administracja sektora publicznego.

Na studiach drugiego stopnia można wybrać:

 • administracja usług publicznych
 • administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
 • gospodarka mieniem publicznym
 • administracja penitencjarna i służba kuratorska
 • doradztwo podatkowe i podatki
 • administracja samorządowa
 • analityka społeczno-gospodarcza
 • zarządzanie w administracji publicznej
 • ochrona danych osobowych i informacji w administracji.

Administracja we Wrocławiu – rekrutacja

Kandydaci na Uniwersytet Wrocławski przyjmowani są w oparciu o wyniki maturalne z języka obcego, do wyboru historii lub matematyki oraz jednego przedmiotu spośród: wiedza o społeczeństwie, język polski, geografia.

Rekrutacja do uczelni niepublicznej odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Administrację możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia na tym kierunku i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Administracja we Wrocławiu – praca

Absolwenci kierunku są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w:

 • urzędach administracji publicznej, rządowej, państwowej (urzędach miast, gminach, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich)
 • konsulatach
 • ambasadach
 • strukturach unijnych
 • firmach i organizacjach współpracujących z UE
 • administracji prywatnych firm i przedsiębiorstw.

Czy warto studiować Administrację?

Choć to bardzo powszechne studia, będące w ofercie wielu uczelni, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych administratywistów nie maleje. Wynika to z rozbudowywanej administracji państwowej, ale też rosnącej liczby podmiotów gospodarczych.

Administracja - opinie

"Administracja jest kierunkiem praktycznym, którego celem jest kształcenie specjalistów poszukiwanych na rynku pracy zarówno w administracji publicznej, służbach, jak i firmach. Program studiów wzbogacony jest zajęciami rozwijającymi kluczowe na rynku pracy umiejętności analizy i diagnozy, planowania oraz realizacji działań indywidualnych i zespołowych, opracowywania programów usług publicznych i ich ewaluacji, wykorzystywania nowych technologii itp. Takie kompleksowe, wielobodźcowe kształcenie ma na celu wyposażenie absolwenta w wiedzę specjalistyczną z zakresu administracji i prawa, który podczas studiów rozwinie swoje specjalistyczne kompetencje zawodowe".

dr Iwona Ładysz, Prodziekan ds. Jakości Kształcenia, DSW

Zarobki po Administracji

Mediana wynagrodzeń specjalisty administracji publicznej wynosi blisko 3900 zł.

W przypadku starszego specjalisty jest to kwota 4650 zł. Według danych statystycznych 25% osób zatrudnionym na tym stanowisku zarabia więcej niż 5600 zł.

***

Może zainteresują Cię także kierunki:

Administracja europejska

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrze

Administracja i cyfryzacja

Administracja i polityka publiczna

Administracja i zarządzanie publiczne

Administracja publiczna

Administracyjno-ekonomiczne studia

Administration in international organization

e-Administracja

Prawno-administracyjny kierunek

Poznaj inne kierunki administracyjne

Dowiedz się o studiach prawno-administracyjnych

Jakie uczelnie we Wrocławiu oferują kierunek administracja

Jakie inne kierunki oferowane są we Wrocławiu

a
administracja administration in international organization agroinżynieria aktorstwo aktorstwo teatru lalek analityka gospodarcza analityka medyczna antropologia literatury, teatru i filmu applied mathematics applied psychology BSc Hons archeologia architecture architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz astronomia astrophysics automatyka i robotyka automatyka przemysłowa aviation management BSc
b
bachelor / master in international business bachelor of business and administration bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo i porządek publiczny bezpieczeństwo międzynarodowe bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne big data analytics bioeconomy bioinformatyka biologia biologia człowieka biomechanika inżynierska biotechnologia biotechnology budownictwo business informatics business management business management and leadership BA (Hons)
c
chemia chemia i analityka przemysłowa chemia i inżynieria materiałów chemia i toksykologia sądowa chemia medyczna chemistry cloud computing BSc Hons communication management computer engineering computer science computing science BSc Hons criminal justice culture, thought and humanity cyber security BSc (Hons) cyberbezpieczeństwo
d
data science dietetyka doradztwo i coaching dowodzenie dyplomacja europejska dyrygentura dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-biznes eastern european jewish studies edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekobiznes ekonomia ekonomia biznesu i finanse electronic and computer engineering elektromechatronika elektromobilność elektroniczne systemy mechatroniki elektronika elektronika i fotonika elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka energetyka jądrowa environmental quality management etnologia i antropologia kulturowa etyka european cultures europeistyka
f
farmacja filologia angielska filologia chorwacka z językiem serbskim filologia czeska filologia francuska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia niderlandzka filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia ukraińska filologia włoska filozofia finance finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna food technology
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geoenergetyka geografia geoinformatyka geologia global communication górnictwo i geologia gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu gospodarka przestrzenna grafika
h
historia historia sztuki historia w przestrzeni publicznej human resources i coaching
i
indologia indywidualne studia informatyczno-matematyczne indywidualne studia międzydziedzinowe informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyczne systemy automatyki informatyka informatyka algorytmiczna informatyka stosowana informatyka stosowana i systemy pomiarowe informatyka techniczna informatyka w biznesie instrumentalistyka inteligentna elektronika interdyscyplinarne studia europejskie inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria geologiczna inżynieria i gospodarka wodna inżynieria kwantowa inżynieria mikrosystemów mechatronicznych inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych inżynieria środowiska inżynieria surowców mineralnych inżynieria systemów inżynieria zarządzania
j
jazz i muzyka estradowa journalism and social communication judaistyka
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kinezjologia kompozycja i teoria muzyki komunikacja cyfrowa i media komunikacja i media komunikacja społeczna komunikacja wizerunkowa konserwacja i restauracja dzieł sztuki konsulting prawny i gospodarczy koreanistyka kosmetologia kryminalistyka kryminologia kryminologia prawnicza kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo kulturoznawstwo
l
llm international and european law logistyka logistyka i marketing lotnictwo i kosmonautyka
m
malarstwo management management accounting marketing i sprzedaż matematyka matematyka i analiza danych matematyka stosowana mechanika i budowa maszyn mechanika i budowa maszyn energetycznych mechatronika media media design i marketing wizerunkowy media i komunikacja w biznesie media i marketing z komunikacją wizerunkową media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne mediacja sztuki medical biotechnology medical informatics medyczna biotechnologia molekularna mfa in visual arts międzynarodowe stosunki gospodarcze mikrobiologia mikrobiznes militarioznawstwo muzyka kościelna muzykologia
n
nieruchomości i gospodarka przestrzenna
o
ochrona dóbr kultury ochrona środowiska odnawialne źródła energii odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami ogrodnictwo optyka
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo e-biznesu prawo gospodarcze prawo w biznesie psychologia publikowanie cyfrowe i sieciowe
r
rachunkowość i podatki ratownictwo medyczne reżyseria robotyka i automatyzacja procesów rolnictwo rysunek rzeźba
s
scenografia sinologia slawistyka socjologia socjologia ekonomiczna socjologia grup dyspozycyjnych sport stosunki międzynarodowe studia romanistyczne studia śródziemnomorskie studia śródziemnomorskie i klasyczne sztuczna inteligencja sztuka i wzornictwo ceramiki sztuka i wzornictwo szkła sztuka mediów
t
technologia chemiczna technologia i organizacja gastronomii technologia żywności i żywienie człowieka teleinformatyka telekomunikacja teologia terapia zajęciowa tourism and leisure transport turystyka turystyka i rekreacja
u
urban mining usługi biznesowe w gospodarce cyfrowej
v
veterinary medicine
w
weterynaria wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem państwa zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie in­for­macją zarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie migracjami zarządzanie projektami zarządzanie projektami społecznymi zarządzanie środowiskiem przyrodniczym zarządzanie w języku angielskim zarządzanie w nowoczesnej gospodarce zaufane systemy sztucznej inteligencji zdrowie publiczne zielona chemia zootechnika
ż
żywienie człowieka i dietetyka
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Akademia Tarnowska
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Białostocka
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Częstochowska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi