Jakiego kierunku studiów szukasz?

Publikowanie cyfrowe i sieciowe

Kierunek publikowanie cyfrowe i sieciowe został stworzony w odpowiedzi na wyzwania, jakie przed rynkiem wydawniczym postawił rozwój nowych technologii i wzrost znaczenia publikacji elektronicznych.

Podczas studiów poznasz cały proces związany z publikacjami cyfrowymi, od ich tworzenia, przez przechowywanie, aż po odbiór i użytkowanie; różne sposoby funkcjonowania publikacji oraz nauczysz się przygotowywać, udostępniać i zarządzać publikacjami skierowanymi do różnych grup odbiorców.

Kształcenie obejmuje takie obszary jak edytorstwo, estetyka i funkcjonalność publikacji, komunikowanie, zasoby cyfrowe.

Po ukończeniu studiów publikowanie cyfrowe i sieciowe, będziesz kompetentnym pracownikiem sektora informacji.

Dla kogo studia na kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe

Kandydaci na studia powinni mieć zmysł techniczny, łatwość posługiwania się nowoczesnymi technologiami.

To osoby otwarte na nowe formy komunikacji, szanujące jednocześnie dokonania wcześniejszych pokoleń.

Program kształcenia na kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe

Zajęcia mają formę studiów przypadku, analiz komputerowych, warsztatów czy laboratoriów.

Przykładów przedmioty w programie studiów:

 • wiedza o kulturze
 • ocena funkcjonalności stron internetowych
 • ocena i selekcja dokumentów
 • marketing i promocja książek
 • rynek e-publikacji
 • wiedza o kulturze
 • praca w programie InDesign
 • filozofia z elementami logiki
 • heurystyka informacyjna
 • czytelnictwo współczesne
 • nauka o informacji
 • prawo autorskie w pracy wydawcy
 • użytkownicy mediów cyfrowych
 • zarządzanie kolekcjami e-dokumentów.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe

Kandydatów na ten kierunek obowiązują następujące przedmioty rekrutacyjne:

 • język obcy
 • przedmiot wybrany spośród: matematyka, język polski, historia sztuki, informatyka
 • dowolny inny przedmiot zdawany w części pisemnej, inny niż język obcy.

Przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym przeliczane są z dwukrotnie wyższym współczynnikiem.

Perspektywy pracy po kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe

Absolwenci kierunku mogą pracować w:

 • wydawnictwach tradycyjnych
 • wydawnictwach cyfrowych
 • redakcjach portali internetowych
 • firmach zajmujących się digitalizacją publikacji
 • bibliotekach cyfrowych
 • instytucjach naukowych
 • księgarniach internetowych
 • działach marketingu i promocji firm.

Opinie o kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe

Kierunek publikowanie cyfrowe i sieciowe to odpowiedź na nową rzeczywistość, w jakiej znalazł się rynek wydawniczy.

Rozwój technologiczny wymusza przygotowanie specjalistów posługujących się narzędziami cyfrowymi.

To unikatowy kierunek, realizowany obecnie w jednej uczelni.

Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować kształcenie na magisterskich studiach drugiego stopnia.

Zajrzyjmy do jednej z bibliotek cyfrowych:


Kierunki pokrewne do kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe

Jakie uczelnie oferują kierunek publikowanie cyfrowe i sieciowe

W których miastach można studiować kierunek publikowanie cyfrowe i sieciowe

Komentarze (2)

Ola
Myślałam o tym kierunku na studiach mgr. Mam nieco inne wykształcenie licencjackie.
07.04.2020
18.06.2019
student
Studia te (Publikowanie cyfrowe i sieciowe) to strata czasu, ponieważ: - nie powodują przyuczenia do zawodu - nauczają tzw. akcji charytatywnej, czyli uczestniczenia w życiu kulturalnym, a to w dzisiejszych czasach jest niepotrzebne - studia powinny uczyć zaradności i prowadzić do wygodnej i dobrze płatnej pracy (A PCIS tego nie spełnia) - jest to uczelnia naukowa, a nie zawodowa! (skoro jest to Uniwersytet, powinien spełniać wymagania rynku pracy!) Zreformować PCIS na kierunek zawodowo-informatyczny!

Zobacz również

 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie