Jakiego kierunku studiów szukasz?

Publikowanie cyfrowe i sieciowe

Kierunek publikowanie cyfrowe i sieciowe został stworzony w odpowiedzi na wyzwania, jakie przed rynkiem wydawniczym postawił rozwój nowych technologii i wzrost znaczenia publikacji elektronicznych.

Podczas studiów poznasz cały proces związany z publikacjami cyfrowymi, od ich tworzenia, przez przechowywanie, aż po odbiór i użytkowanie; różne sposoby funkcjonowania publikacji oraz nauczysz się przygotowywać, udostępniać i zarządzać publikacjami skierowanymi do różnych grup odbiorców.

Kształcenie obejmuje takie obszary jak edytorstwo, estetyka i funkcjonalność publikacji, komunikowanie, zasoby cyfrowe.

Po ukończeniu studiów publikowanie cyfrowe i sieciowe, będziesz kompetentnym pracownikiem sektora informacji.

Dla kogo studia na kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe

Kandydaci na studia powinni mieć zmysł techniczny, łatwość posługiwania się nowoczesnymi technologiami.

To osoby otwarte na nowe formy komunikacji, szanujące jednocześnie dokonania wcześniejszych pokoleń.

Program kształcenia na kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe

Zajęcia mają formę studiów przypadku, analiz komputerowych, warsztatów czy laboratoriów.

Przykładów przedmioty w programie studiów:

 • wiedza o kulturze
 • ocena funkcjonalności stron internetowych
 • ocena i selekcja dokumentów
 • marketing i promocja książek
 • rynek e-publikacji
 • wiedza o kulturze
 • praca w programie InDesign
 • filozofia z elementami logiki
 • heurystyka informacyjna
 • czytelnictwo współczesne
 • nauka o informacji
 • prawo autorskie w pracy wydawcy
 • użytkownicy mediów cyfrowych
 • zarządzanie kolekcjami e-dokumentów.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe

Kandydatów na ten kierunek obowiązują następujące przedmioty rekrutacyjne:

 • język obcy
 • przedmiot wybrany spośród: matematyka, język polski, historia sztuki, informatyka
 • dowolny inny przedmiot zdawany w części pisemnej, inny niż język obcy.

Przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym przeliczane są z dwukrotnie wyższym współczynnikiem.

Perspektywy pracy po kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe

Absolwenci kierunku mogą pracować w:

 • wydawnictwach tradycyjnych
 • wydawnictwach cyfrowych
 • redakcjach portali internetowych
 • firmach zajmujących się digitalizacją publikacji
 • bibliotekach cyfrowych
 • instytucjach naukowych
 • księgarniach internetowych
 • działach marketingu i promocji firm.

Opinie o kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe

Kierunek publikowanie cyfrowe i sieciowe to odpowiedź na nową rzeczywistość, w jakiej znalazł się rynek wydawniczy.

Rozwój technologiczny wymusza przygotowanie specjalistów posługujących się narzędziami cyfrowymi.

To unikatowy kierunek, realizowany obecnie w jednej uczelni.

Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować kształcenie na magisterskich studiach drugiego stopnia.

Zajrzyjmy do jednej z bibliotek cyfrowych:


Kierunki pokrewne do kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe

Jakie uczelnie oferują kierunek publikowanie cyfrowe i sieciowe

W których miastach można studiować kierunek publikowanie cyfrowe i sieciowe

Komentarze (2)

Ola
Myślałam o tym kierunku na studiach mgr. Mam nieco inne wykształcenie licencjackie.
07.04.2020
18.06.2019
student
Studia te (Publikowanie cyfrowe i sieciowe) to strata czasu, ponieważ: - nie powodują przyuczenia do zawodu - nauczają tzw. akcji charytatywnej, czyli uczestniczenia w życiu kulturalnym, a to w dzisiejszych czasach jest niepotrzebne - studia powinny uczyć zaradności i prowadzić do wygodnej i dobrze płatnej pracy (A PCIS tego nie spełnia) - jest to uczelnia naukowa, a nie zawodowa! (skoro jest to Uniwersytet, powinien spełniać wymagania rynku pracy!) Zreformować PCIS na kierunek zawodowo-informatyczny!
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Tarnowska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie