Jakiego kierunku studiów szukasz?

Elektronika we Wrocławiu

Jeśli chcesz zdobyć wykształcenie w rozwojowej dziedzinie jaką jest elektronika, zobacz jakie są możliwości studiowania tego kierunku we Wrocławiu. Sprawdź, które uczelnie oferują kształcenie z tego zakresu, jak przebiega rekrutacja, jakie są perspektywy pracy i zarobki absolwentów.
elektronika we Wrocławiu

Elektronika we Wrocławiu - studia

Kształcenie na kierunku Elektronika umożliwia zdobycie wiedzy i kompetencji z zakresu nowoczesnych systemów elektronicznych obecnych praktycznie w każdej dziedzinie życia człowieka.

We Wrocławiu oprócz Elektroniki dostępne są także pokrewne kierunki, jak:

Elektronika i telekomunikacja

Inżynieria elektroniczna i komputerowa

Inteligentna elektronika

Elektronika - specjalności

Na studiach pierwszego stopnia można wybrać:

 • aparatura elektroniczna
 • inżynieria akustyczna
 • systemy przetwarzania sygnałów

Specjalności na studiach drugiego stopnia:

 • akustyka
 • aparatura elektroniczna
 • systemy przetwarzania sygnałów
 • advanced applied electronics

Elektronika - przedmioty na studiach

Studenci będą zmagać się m.in. z takimi przedmiotami: podstawy programowania, miernictwo elektroniczne, systemy operacyjne, metrologia w przemyśle 4.0, podstawy automatyki i robotyki, technika analogowa, konstrukcje urządzeń elektronicznych, metody transmisji danych, podstawy przetwarzania sygnałów, optoelektronika, elektroakustyka, układy elektroniczne, podstawy mikrokontrolerów, ekektromagnetyzm.

Elektronika we Wrocławiu – rekrutacja

Podczas naboru punktowana jest matematyka, język polski, język obcy oraz fizyka.

Jeśli chcesz poznać szczegółowe zasady rekrutacji na Elektronikę na innych uczelniach, możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia na tym kierunku i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Elektronika – praca po studiach

Absolwenci studiów elektronicznych posiadają kompetencje do pracy przykładowo w:

 • firmach z sektora IT
 • firmach produkujących i dystrybuujących sprzęt elektroniczny
 • przedsiębiorstwach i instytucjach eksploatujących zaawansowane urządzenia elektroniczne
 • biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw i firm działających w obszarze szeroko pojętej elektroniki i informatyki
 • instytutach badawczych oraz działach R&D przedsiębiorstw
 • mediach, instytucjach kultury (teatry, teatry muzyczne, film)
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

Czy warto studiować Elektronikę?

Systemy elektroniczne obecne są w każdej niemal dziedzinie życia. Absolwenci studiów elektronicznych to nowocześni inżynierowie o kreatywnym podejściu do rozwiązywanych problemów.

Zarobki po Elektronice

Przeciętne wynagrodzenia inżyniera elektronika wynosi blisko 7000 zł.

Na wyższe zarobki mogą liczyć inżynierowie telekomunikacji – mediana na tym stanowisku to ponad 8500 zł brutto. Oczywiście na wysokość dochodów wpływ ma forma zatrudnienia (etat, własna działalność gospodarcza), posiadane doświadczenie, wielkość i kapitał firmy.

***

Jeśli interesujesz się studiami na Elektronice i telekomunikacji, poznaj również kierunki:

Elektronika i telekomunikacja

Inteligentna elektronika

Elektronika przemysłowa

Automatyka i elektronika

Inżynieria elektroniczna i komputerowa

Mikroelektronika w technice i medycynie

Optoelektronika

Automatyka i elektronika praktyczna

Przeczytaj więcej o studiach technicznych.

Zobacz bazę innych kierunków technicznych.

Jakie uczelnie we Wrocławiu oferują kierunek elektronika

Jakie inne kierunki oferowane są we Wrocławiu

a
administracja administration in international organization agroinżynieria aktorstwo aktorstwo teatru lalek analityka gospodarcza analityka medyczna analityka społeczna antropologia literatury, teatru i filmu applied mathematics applied psychology BSc Hons archeologia architecture architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz astronomia astrophysics automatyka i robotyka automatyka przemysłowa aviation management BSc
b
bachelor / master in international business bachelor of business and administration bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo i porządek publiczny bezpieczeństwo międzynarodowe bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne big data analytics bioeconomy bioinformatyka biologia biologia człowieka biomechanika inżynierska biotechnologia biotechnology budownictwo business informatics business management business management and leadership BA (Hons)
c
chemia chemia i analityka przemysłowa chemia i inżynieria materiałów chemia i toksykologia sądowa chemia medyczna chemistry cloud computing BSc Hons communication management computer engineering computer science computing science BSc Hons criminal justice culture, thought and humanity cyber security BSc (Hons) cyberbezpieczeństwo
d
data science dietetyka doradztwo i coaching dowodzenie dyplomacja europejska dyrygentura dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-biznes eastern european jewish studies edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekobiznes ekonomia ekonomia biznesu i finanse electronic and computer engineering elektromechatronika elektromobilność elektroniczne systemy mechatroniki elektronika elektronika i fotonika elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka energetyka jądrowa english for knowledge, culture and innovation environmental quality management etnologia i antropologia kulturowa etyka european cultures europeistyka
f
farmacja filologia angielska filologia chorwacka z językiem serbskim filologia czeska filologia francuska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia niderlandzka filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia ukraińska filologia włoska filozofia finance finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna food technology
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geoenergetyka geografia geoinformatyka geologia global communication górnictwo i geologia gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu gospodarka przestrzenna grafika
h
historia historia sztuki historia w przestrzeni publicznej human resources i coaching
i
indologia indywidualne studia informatyczno-matematyczne indywidualne studia międzydziedzinowe informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyczne systemy automatyki informatyka informatyka algorytmiczna informatyka stosowana informatyka stosowana i systemy pomiarowe informatyka techniczna informatyka w biznesie instrumentalistyka inteligentna elektronika interdyscyplinarne studia europejskie inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria geologiczna inżynieria i gospodarka wodna inżynieria kwantowa inżynieria mikrosystemów mechatronicznych inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych inżynieria środowiska inżynieria surowców mineralnych inżynieria systemów inżynieria zarządzania
j
jazz i muzyka estradowa judaistyka
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kinezjologia kompozycja i teoria muzyki komunikacja cyfrowa i media komunikacja i media komunikacja społeczna komunikacja wizerunkowa konserwacja i restauracja dzieł sztuki konsulting prawny i gospodarczy koreanistyka kosmetologia kryminalistyka kryminologia kryminologia prawnicza kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo kulturoznawstwo
l
llb international and european environmental law llm international and european law logistyka logistyka i marketing logopedia lotnictwo i kosmonautyka
m
malarstwo management management accounting marketing i sprzedaż master of economics and finance matematyka matematyka i analiza danych matematyka stosowana mechanika i budowa maszyn mechanika i budowa maszyn energetycznych mechatronika media media content creation media design i marketing wizerunkowy media i komunikacja w biznesie media i marketing z komunikacją wizerunkową media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne mediacja sztuki medical biotechnology medical informatics medyczna biotechnologia molekularna mfa in visual arts międzynarodowe stosunki gospodarcze mikrobiologia mikrobiznes militarioznawstwo muzyka kościelna muzykologia
n
nieruchomości i gospodarka przestrzenna
o
ochrona dóbr kultury ochrona środowiska odnawialne źródła energii odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami ogrodnictwo optyka organizacja i zarządzanie usługami społecznymi
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo e-biznesu prawo gospodarcze prawo w biznesie projektowanie mediów psychologia publikowanie cyfrowe i sieciowe
r
rachunkowość i podatki ratownictwo medyczne reżyseria robotyka i automatyzacja procesów rolnictwo rysunek rzeźba
s
scenografia sinologia slawistyka socjologia socjologia ekonomiczna sport stosunki międzynarodowe studia romanistyczne studia śródziemnomorskie studia śródziemnomorskie i klasyczne sztuczna inteligencja sztuka i wzornictwo ceramiki sztuka i wzornictwo szkła sztuka mediów sztuka przekładu, twórcze pisanie i krytyka literacka
t
technologia chemiczna technologia i organizacja gastronomii technologia żywności i żywienie człowieka teleinformatyka telekomunikacja teologia terapia zajęciowa tourism and leisure transport turystyka turystyka i rekreacja
u
urban mining usługi biznesowe w gospodarce cyfrowej
v
veterinary medicine
w
weterynaria wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem państwa zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie in­for­macją zarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie migracjami zarządzanie projektami zarządzanie projektami społecznymi zarządzanie środowiskiem przyrodniczym zarządzanie w języku angielskim zarządzanie w nowoczesnej gospodarce zaufane systemy sztucznej inteligencji zdrowie publiczne zielona chemia zootechnika
ż
żywienie człowieka i dietetyka
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Częstochowska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Kaliski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach