Jakiego kierunku studiów szukasz?

Europeistyka we Wrocławiu

Interesują Cię studia na Europeistyce? – poznaj kształcenie na tym kierunku we Wrocławiu. Sprawdź, które uczelnie wybrać, jaka jest oferta i program nauczania a także jakie można wybrać specjalności. Dowiedz się, jak przebiega rekrutacja oraz gdzie mogą pracować absolwenci Europeistyki.
europeistyka we Wrocławiu

Europeistyka - studia

Interdyscyplinarne studia na kierunku Europeistyka łączą wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania, historii, politologii, filozofii czy stosunków międzynarodowych.

Studenci uczą się analizować zagadnienia społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością UE. Zdobywają wiedzę na temat europejskiej tradycji, historii i kultury. Zdobywają umiejętności niezbędne na europejskim i polskim rynku pracy.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Absolwenci uzyskują tytuł licencjata i magistra.

W Wrocławiu dostępne są także pokrewne tej dziedzinie kierunki, jak Dyplomacja europejska czy European studies.

Europeistyka – przedmioty na studiach

Program kształcenia obejmuje m.in. takie kursy, jak historia społeczna i gospodarcza Europy, nauka o państwie i prawie, geografia polityczna, podstawy prawa i prawoznawstwa, demografia Europy, systemy polityczne państw europejskich, stosunki międzynarodowe, integracja gospodarcza w UE, instytucje i procesy decyzyjne w UE, społeczeństwo i kultura współczesnej Europy, system polityczny UE, prawo UE, polityka regionalna, polityki Unii Europejskiej.

Europeistyka – specjalności

Studenci pierwszego stopnia mają do wyboru:

 • kadry w europejskiej przestrzeni publicznej
 • przedsiębiorczość i europejski rynek pracy
 • zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym

Na studiach drugiego stopnia oferowane są specjalności:

 • bezpieczeństwo wewnętrzne UE
 • europejski samorząd terytorialny
 • Governance w UE
 • UE w stosunkach międzynarodowych
 • polityka zagraniczna Unii Europejskiej
 • EU Regional Policy

Europeistyka – rekrutacja

Nabór na kierunek odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z historii, wiedzy o społeczeństwie, języka obcego oraz do wyboru języka polskiego lub matematyki.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Europeistykę możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia ekonomiczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Europeistyce

Absolwenci kierunku zatrudniani są w sektorze prywatnym i publicznym.

Pracują w:

 • korporacjach międzynarodowych
 • administracji Unii Europejskiej
 • międzynarodowych organizacjach
 • polskich i europejskich instytucjach publicznych
 • organizacjach samorządowych
 • działach obsługi projektów finansowanych z UE
 • placówkach kulturalnych
 • mediach

Czy warto studiować Europeistykę?

Studenci wrocławskiej Europeistyki mają możliwość uczestnictwa w dodatkowych szkoleniach organizowanych w celu podniesienia ich umiejętności i kompetencji, zgodnie z oczekiwaniami współczesnego rynku pracy.

Swoje zainteresowania mogą poszerzać uczestnicząc w działalności kierunkowego koła naukowego „Projekt Europa” lub innych organizowanych na uczelni.


Europeistyka – opinie

Europeistyka to odpowiedni wybór dla osób zainteresowanych problemami Europy, integracji europejskiej, wyzwaniami stawianymi przed Starym Kontynentem.

***

Tutaj znajdziesz informacje o studiach ekonomicznych

Przeczytaj opisy kierunków ekonomicznych

Może zainteresują Cię studia:

Europeistyka - integracja europejska

Studia europejskie

Administracja europejska

Prawo europejskie

Dyplomacja europejska

Komunikacja europejska

European studies

European politics and economics

Jakie uczelnie we Wrocławiu oferują kierunek europeistyka

Jakie inne kierunki oferowane są we Wrocławiu

a
adaptacje do zmiany klimatu administracja administration in international organization advanced nano and biomaterials MONABIPHOT agroinżynieria aktorstwo aktorstwo teatru lalek analityka gospodarcza analityka medyczna analityka społeczna antropologia literatury, teatru i filmu applied mathematics applied psychology BSc Hons archeologia architecture architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz astronomia astrophysics automatyka i robotyka automatyka przemysłowa aviation management BSc
b
bachelor / master in international business bachelor of business and administration bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo i porządek publiczny bezpieczeństwo międzynarodowe bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne bioeconomy bioinformatyka biologia biologia człowieka biomechanika inżynierska biosciences biotechnologia biotechnology budownictwo business informatics business management business management and leadership BA (Hons)
c
chemia chemia i analityka przemysłowa chemia i inżynieria materiałów chemia i toksykologia sądowa chemia medyczna chemical engineering and technology chemistry cloud computing BSc Hons communication management computer engineering computer science computing science BSc Hons criminal justice culture, thought and humanity cyber security BSc (Hons) cyberbezpieczeństwo
d
data science design business dietetyka dowodzenie dyplomacja europejska dyrygentura dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-biznes eastern european jewish studies edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekobiznes ekonomia ekonomia biznesu i finanse electronic and computer engineering elektromobilność elektroniczne systemy mechatroniki elektronika elektronika i fotonika elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka energetyka jądrowa english for knowledge, culture and innovation environmental quality management etnologia i antropologia kulturowa etyka european cultures europeistyka
f
farmacja filologia angielska filologia chorwacka z językiem serbskim filologia czeska filologia francuska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia niderlandzka filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia ukraińska filologia włoska filozofia finance finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna food technology
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geoenergetyka geografia geoinformatyka geologia geologia stosowana global communication górnictwo i geologia gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu gospodarka przestrzenna grafika
h
historia historia sztuki historia w przestrzeni publicznej human resources i coaching
i
indologia indywidualne studia informatyczno-matematyczne indywidualne studia międzydziedzinowe informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyczne systemy automatyki informatyka informatyka algorytmiczna informatyka stosowana informatyka stosowana i systemy pomiarowe informatyka techniczna informatyka w biznesie instrumentalistyka inteligentna elektronika interdyscyplinarne studia europejskie international business inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria geologiczna inżynieria i gospodarka wodna inżynieria kwantowa inżynieria materiałowa inżynieria mikrosystemów mechatronicznych inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych inżynieria środowiska inżynieria surowców mineralnych inżynieria systemów inżynieria zarządzania
j
jazz i muzyka estradowa judaistyka
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kinezjologia kompozycja i teoria muzyki komunikacja cyfrowa i media komunikacja i media komunikacja społeczna komunikacja wizerunkowa konserwacja i restauracja dzieł sztuki konsulting prawny i gospodarczy koreanistyka kosmetologia kryminalistyka z kryminologią kryminologia kryminologia prawnicza kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo kulturoznawstwo
l
llb international and european environmental law llm international and european law logistyka logistyka i marketing logistyka przemysłowa logopedia lotnictwo i kosmonautyka
m
malarstwo management management accounting marketing i sprzedaż master of economics and finance matematyka matematyka i analiza danych matematyka stosowana mechanika i budowa maszyn mechanika i budowa maszyn energetycznych mechatronika media media content creation media design i marketing wizerunkowy media i komunikacja w biznesie media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne mediacja sztuki medical biotechnology medical informatics medyczna biotechnologia molekularna mfa in visual arts międzynarodowe stosunki gospodarcze mikrobiologia mikrobiznes militarioznawstwo muzyka kościelna muzykologia
n
neutralność klimatyczna nieruchomości i gospodarka przestrzenna
o
ochrona dóbr kultury ochrona środowiska odnawialne źródła energii odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami ogrodnictwo optyka organizacja i zarządzanie usługami społecznymi
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo political science politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo e-biznesu prawo gospodarcze prawo w biznesie projektowanie mediów psychologia publikowanie cyfrowe i sieciowe
r
rachunkowość i podatki ratownictwo medyczne reżyseria robotyka i automatyzacja procesów rolnictwo rysunek rzeźba
s
scenografia sinologia slawistyka socjologia socjologia ekonomiczna sport stosunki międzynarodowe studia romanistyczne studia śródziemnomorskie studia śródziemnomorskie i klasyczne sustainable biomass and bioproducts engineering sztuczna inteligencja sztuka i wzornictwo ceramiki sztuka i wzornictwo szkła sztuka mediów sztuka przekładu, twórcze pisanie i krytyka literacka
t
technologia chemiczna technologia i organizacja gastronomii technologia żywności i żywienie człowieka teleinformatyka telekomunikacja teologia terapia zajęciowa transport turystyka turystyka i rekreacja
u
urban mining usługi biznesowe w gospodarce cyfrowej
v
veterinary medicine
w
weterynaria wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem państwa zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie in­for­macją zarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie kryzysowe zarządzanie migracjami zarządzanie projektami zarządzanie projektami społecznymi zarządzanie środowiskiem przyrodniczym zarządzanie w języku angielskim zarządzanie w nowoczesnej gospodarce zaufane systemy sztucznej inteligencji zdrowie publiczne zielona chemia zootechnika
ż
żywienie człowieka i dietetyka
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Gdański
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego