Jakiego kierunku studiów szukasz?

Europeistyka - integracja europejska

Europeistyka – integracja europejska to kierunek studiów z zakresu nauk społecznych pozwalający zrozumieć zjawiska i procesy polityczne, ekonomiczne i społeczne, szczególnie o charakterze integracyjnym, zachodzące w skali globalnej, regionalnej i państwowej. Studia na tym kierunku koncentrują się na wyposażeniu studenta w wiedzę i umiejętności przygotowujące do pracy w sferze administracyjnej, gospodarczej oraz zarządzania funduszami. Studenci rozwijają kompetencje służące kierowaniu małymi zespołami ludzkimi i sprawnemu komunikowaniu z otoczeniem. Istnieje możliwość realizacji jednej z dwóch oferowanych specjalności:

 • praca w instytucjach UE,
 • fundusze UE i przedsiębiorczość.

Są to studia I stopnia realizowane w trybie stacjonarny.

Dla kogo studia na kierunku europeistyka - integracja europejska

Studia adresowane są do osób interesujących się zjawiskami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi zachodzącymi w Europie i Unii Europejskiej, wiążących swoją przyszłość zawodową z pracą w strukturach administracji unijnej.

Program kształcenia na kierunku europeistyka - integracja europejska

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak przedmioty:

 • wstęp do ekonomii
 • historia społeczna Europy
 • socjologia życia publicznego
 • nauka o państwie i polityce
 • podstawy wiedzy o prawie
 • administracja publiczna w państwach europejskich
 • instytucje UE
 • system polityczny
 • rynek europejski
 • media w Europie
 • prawo UE
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • polityki UE
 • prawa obywatela UE w praktyce
 • Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych
 • przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE i ochrona granic
 • procedury decyzyjne w Unii Europejskiej
 • koordynacja polityk unijnych w państwach europejskich.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku europeistyka - integracja europejska

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym to:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki
 • przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, informatyka, historia muzyki, historia sztuki.

Perspektywy pracy po kierunku europeistyka - integracja europejska

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w instytucjach UE, administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego oraz instytucjach organizacji międzynarodowych.

Opinie o kierunku europeistyka - integracja europejska

Kierunki pokrewne do kierunku europeistyka - integracja europejska

Jakie uczelnie oferują kierunek europeistyka - integracja europejska

W których miastach można studiować kierunek europeistyka - integracja europejska

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim