Jakiego kierunku studiów szukasz?

Górnictwo i geologia we Wrocławiu

Poznaj studia na inżynierskim kierunku Górnictwo i geologia. Sprawdź ofertę kształcenia, dostępne specjalności oraz zasady naboru. Dowiedz się, gdzie mogą pracować absolwenci kierunku.
górnictwo i geologia we Wrocławiu

Górnictwo i geologia – studia we Wrocławiu

Studia na kierunku Górnictwo i geologia łączą wiedzę z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych. Studenci poznają najnowsze technologie wykorzystywane w przemyśle surowcowym. Uczą się rozwiązywać problemy związane z wydobyciem surowców oraz projektować obiekty górnicze wykorzystując nowoczesne oprogramowanie komputerowe. Zdobywają wiedzę z obszaru cyfryzacji, mechanizacji i robotyzacji górnictwa oraz oceny wpływu przemysłu na środowisko.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia. Absolwenci uzyskują odpowiednio tytuł inżyniera oraz magistra inżyniera.

Górnictwo i geologia – specjalności

Na studiach pierwszego stopnia można wybrać specjalności:

 • cyfrowe górnictwo
 • eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż.

Ofertę studiów drugiego stopnia stanowią:

 • eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż
 • geoinżynieria i ochrona środowiska
 • zarządzanie w górnictwie skalnym.

Czym zajmuje się inżynier górnictwa?

Inżynier górnictwa zajmuje się projektowaniem, zarządzaniem i nadzorowaniem procesów związanych z wydobyciem surowców mineralnych, w tym metali, minerałów, paliw kopalnych i innych. Jego praca obejmuje wiele obszarów, zarówno technicznych, jak i zarządczych.

Do zadań osoby z takim wykształceniem może należeć projektowanie infrastruktury kopalń, opracowywanie strategii eksploatacji złóż, nadzorowanie codziennych operacji w kopalniach, opracowywanie strategii rekultywacji terenów po eksploatacji, ocena zasobów mineralnych, planowanie wydobycia.

Inżynierowie udzielają konsultacji technicznych firmom górniczym oraz instytucjom rządowym w zakresie projektowania i zarządzania kopalniami oraz eksploatacji zasobów mineralnych. Prowadzą także badania naukowe w celu opracowania nowych technologii wydobywczych, poprawy efektywności procesów eksploatacji oraz zrozumienia zjawisk związanych z geologią kopalnianą.

Górnictwo i geologia – przedmioty na studiach

W programie kształcenia przewidziano: podstawy górnictwa, podstawy geologii, geodezja i kartografia górnicza, podstawy ochrony środowiska, mechanika techniczna, hydrogeologia, mineralogia i petrologia, geologia złożowa i górnicza, technika strzelnicza, mechanika gruntów, mechanika górotworu, wiertnictwo, geofizyka stosowana, a także przedmioty specjalnościowe.

Górnictwo i geologia – rekrutacja we Wrocławiu

Podczas naboru punktowane są przedmioty: język polski, matematyka, język obcy oraz do wyboru fizyka, chemia, geografia lub egzamin zawodowy).

Jeśli chcesz poznać zasady rekrutacji na kierunkach pokrewnych, możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia na tym kierunku i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru w tym roku akademickim.

Górnictwo i geologia – perspektywy pracy

Absolwenci studiów mogą pracować w różnorodnych branżach przemysłu i gospodarki, w przedsiębiorstwach górniczych, geologicznych, geotechnicznych, a także w innych działach gospodarki, w których występują problemy z zakresu górnictwa i geologii.

Są zatrudniani przykładowo w:

 • podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych
 • organach nadzoru górniczego i geologicznego
 • przedsiębiorstwach i biurach projektowych
 • przedsiębiorstwach prowadzących rozpoznanie złóż kopalin
 • przedsiębiorstwach budownictwa geotechnicznego
 • w instytucjach naukowo – badawczych i ośrodkach badawczo – rozwojowych.

Czy warto studiować Górnictwo i geologię?

Górnictwo i geologia są kluczowe dla pozyskiwania surowców mineralnych, takich jak węgiel, metale, minerały przemysłowe i inne, które są niezbędne do wielu dziedzin przemysłu, w tym budownictwa, energetyki, przemysłu chemicznego, czy elektroniki.

Górnictwo i geologia są istotne dla sektora energetycznego, zarówno pod względem pozyskiwania tradycyjnych źródeł energii, takich jak węgiel, jak i rozwijania nowych, takich jak gaz łupkowy czy energia geotermalna.

Absolwenci górnictwa i geologii mogą znaleźć zatrudnienie w różnych sektorach, od przemysłu wydobywczego po badania naukowe, ochronę środowiska, inżynierię geologiczną, czy konsulting.

Górnictwo i geologia – opinie

W obliczu wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i wyczerpywaniem zasobów naturalnych, wiedza z zakresu górnictwa i geologii może przyczynić się do rozwijania zrównoważonych praktyk wydobywczych oraz nowych technologii pozwalających na bardziej efektywne i ekologiczne wykorzystanie zasobów.

Studia na Górnictwie i geologii mogą być wartościowe dla osób zainteresowanych zrozumieniem struktury Ziemi, eksploatacją zasobów naturalnych, ochroną środowiska oraz rozwojem zrównoważonych praktyk wydobywczych.

***

Może zainteresują Cię również kierunki:

Geoinżynieria i górnictwo otworowe

Inżynieria górnicza

Inżynieria naftowa i gazownictwo

Inżynieria geologiczna

Geologia

Geologia poszukiwawcza

Poznaj inne kierunki inżynierskie

Dowiedz się więcej o studiach technicznych

Jakie uczelnie we Wrocławiu oferują kierunek górnictwo i geologia

Jakie inne kierunki oferowane są we Wrocławiu

a
adaptacje do zmiany klimatu administracja administration in international organization advanced nano and biomaterials MONABIPHOT agroinżynieria aktorstwo aktorstwo teatru lalek analityka gospodarcza analityka medyczna analityka społeczna antropologia literatury, teatru i filmu applied mathematics applied psychology BSc Hons archeologia architecture architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz astronomia astrophysics automatyka i robotyka automatyka przemysłowa aviation management BSc
b
bachelor / master in international business bachelor of business and administration bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo i porządek publiczny bezpieczeństwo międzynarodowe bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne bioeconomy bioinformatyka biologia biologia człowieka biomechanika inżynierska biosciences biotechnologia biotechnology budownictwo business informatics business management business management and leadership BA (Hons)
c
chemia chemia i analityka przemysłowa chemia i inżynieria materiałów chemia i toksykologia sądowa chemia medyczna chemical engineering and technology chemistry cloud computing BSc Hons communication management computer engineering computer science computing science BSc Hons criminal justice culture, thought and humanity cyber security BSc (Hons) cyberbezpieczeństwo
d
data science design business dietetyka dowodzenie dyplomacja europejska dyrygentura dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-biznes eastern european jewish studies edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekobiznes ekonomia ekonomia biznesu i finanse electronic and computer engineering elektromobilność elektroniczne systemy mechatroniki elektronika elektronika i fotonika elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka energetyka jądrowa english for knowledge, culture and innovation environmental quality management etnologia i antropologia kulturowa etyka european cultures europeistyka
f
farmacja filologia angielska filologia chorwacka z językiem serbskim filologia czeska filologia francuska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia niderlandzka filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia ukraińska filologia włoska filozofia finance finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna food technology
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geoenergetyka geografia geoinformatyka geologia geologia stosowana global communication górnictwo i geologia gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu gospodarka przestrzenna grafika
h
historia historia sztuki historia w przestrzeni publicznej human resources i coaching
i
indologia indywidualne studia informatyczno-matematyczne indywidualne studia międzydziedzinowe informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyczne systemy automatyki informatyka informatyka algorytmiczna informatyka stosowana informatyka stosowana i systemy pomiarowe informatyka techniczna informatyka w biznesie instrumentalistyka inteligentna elektronika interdyscyplinarne studia europejskie international business inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria geologiczna inżynieria i gospodarka wodna inżynieria kwantowa inżynieria materiałowa inżynieria mikrosystemów mechatronicznych inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych inżynieria środowiska inżynieria surowców mineralnych inżynieria systemów inżynieria zarządzania
j
jazz i muzyka estradowa judaistyka
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kinezjologia kompozycja i teoria muzyki komunikacja cyfrowa i media komunikacja i media komunikacja społeczna komunikacja wizerunkowa konserwacja i restauracja dzieł sztuki konsulting prawny i gospodarczy koreanistyka kosmetologia kryminalistyka z kryminologią kryminologia kryminologia prawnicza kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo kulturoznawstwo
l
llb international and european environmental law llm international and european law logistyka logistyka i marketing logistyka przemysłowa logopedia lotnictwo i kosmonautyka
m
malarstwo management management accounting marketing i sprzedaż master of economics and finance matematyka matematyka i analiza danych matematyka stosowana mechanika i budowa maszyn mechanika i budowa maszyn energetycznych mechatronika media media content creation media design i marketing wizerunkowy media i komunikacja w biznesie media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne mediacja sztuki medical biotechnology medical informatics medyczna biotechnologia molekularna mfa in visual arts międzynarodowe stosunki gospodarcze mikrobiologia mikrobiznes militarioznawstwo muzyka kościelna muzykologia
n
neutralność klimatyczna nieruchomości i gospodarka przestrzenna
o
ochrona dóbr kultury ochrona środowiska odnawialne źródła energii odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami ogrodnictwo optyka organizacja i zarządzanie usługami społecznymi
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo political science politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo e-biznesu prawo gospodarcze prawo w biznesie projektowanie mediów psychologia publikowanie cyfrowe i sieciowe
r
rachunkowość i podatki ratownictwo medyczne reżyseria robotyka i automatyzacja procesów rolnictwo rysunek rzeźba
s
scenografia sinologia slawistyka socjologia socjologia ekonomiczna sport stosunki międzynarodowe studia romanistyczne studia śródziemnomorskie studia śródziemnomorskie i klasyczne sustainable biomass and bioproducts engineering sztuczna inteligencja sztuka i wzornictwo ceramiki sztuka i wzornictwo szkła sztuka mediów sztuka przekładu, twórcze pisanie i krytyka literacka
t
technologia chemiczna technologia i organizacja gastronomii technologia żywności i żywienie człowieka teleinformatyka telekomunikacja teologia terapia zajęciowa transport turystyka turystyka i rekreacja
u
urban mining usługi biznesowe w gospodarce cyfrowej
v
veterinary medicine
w
weterynaria wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem państwa zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie in­for­macją zarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie kryzysowe zarządzanie migracjami zarządzanie projektami zarządzanie projektami społecznymi zarządzanie środowiskiem przyrodniczym zarządzanie w języku angielskim zarządzanie w nowoczesnej gospodarce zaufane systemy sztucznej inteligencji zdrowie publiczne zielona chemia zootechnika
ż
żywienie człowieka i dietetyka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Poznańska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie