Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce to kierunek, który do pracy w kluczowych obszarach funkcjonowania organizacji.

Studenci zdobywają wiedzę o nowoczesnych metodach i technikach zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, zarządzania ryzykiem, zarządzania jakością, zarządzania projektami, organizacji produkcji, logistyki, a także społecznej odpowiedzialności biznesu.

Poznają, jak je stosować zarówno w dużych jak i małych firmach, instytucjach i innych organizacjach. W trakcie studiów mają zapewniony stały kontakt ze światem biznesu, z ludźmi, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Proponowane specjalności:

 • logistyka międzynarodowa
 • marketing i komunikacja w biznesie
 • menedżer jakości i środowiska
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

Studia są odpowiednie dla osób lubiących wyzwania, decyzyjnych, kontaktowych, otwartych na niestandardowe rozwiązania.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • zarządzanie
 • prawo
 • finanse
 • rachunkowość
 • zachowania organizacyjne
 • statystyka opisowa
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie ryzykiem
 • media i komunikacja w biznesie
 • negocjacje w zarządzaniu
 • badania operacyjne
 • zarządzanie przestrzenią
 • controlling finansowy
 • zarządzanie małym przedsiębiorstwem

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

Przedmioty kwalifikacyjne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na wszystkich kierunkach prowadzonych przez Uczelnię:

 • matematyka,
 • język obcy nowożytny (jeden spośród: angielski, francuski, hiszpański, rosyjski, niemiecki, włoski),
 • jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: język polski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, chemia, biologia, informatyka, filozofia.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

Absolwent kierunku może pracować jako:

 • dyrektor ds. jakości
 • dyrektor rozwoju biznesu
 • kierownik ds. jakości
 • kierownik ds. ochrony środowiska i BHP
 • kierownik jakości procesów produkcyjnych
 • menedżer w dziale doradztwa biznesowego
 • specjalista ds. jakości i ochrony środowiska
 • dyrektor ds. personalnych
 • HR biznes partner
 • kierownik działu kadr i płac
 • kierownik ds. rekrutacji
 • koordynator ds. personalnych (HR)
 • specjalista ds. personalnych
 • kierownik ds. spedycji i transportu/kierownik ds. logistyki
 • menedżer logistyki
 • kierownik ds. zakupów
 • asystent w dziale produkcji
 • asystent ds. sprzedaży
 • kierownik ds. lean manufacturing
 • asystent w dziale obsługi klienta

Opinie o kierunku zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

Studia na kierunku pozwalają zdobyć umiejętności związane ze stosowaniem najnowszych trendów w zarządzaniu, międzynarodowych systemów i skutecznych narzędzi oraz technik menedżerskich. Nowoczesne metody dydaktyczne pozwolą wcielić się studentom w rolę menedżera, brać udział w symulacjach procesów biznesowych oraz mieć stały kontakt z praktykami i przedsiębiorstwami.

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

analityka i zarządzanie publiczne bankowość i zarządzanie ryzykiem finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie gospodarka i zarządzanie publiczne modern business - zarządzanie i rachunkowość organizacja i zarządzanie przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami rachunkowość i zarządzanie finansami zarządzanie zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe zarządzanie - psychologia w zarządzaniu zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej zarządzanie bezpieczeństwem narodowym zarządzanie bezpieczeństwem państwa zarządzanie big data zarządzanie biznesem zarządzanie dziedzictwem kulturowym zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków zarządzanie finansami i rachunkowość zarządzanie finansami przedsiębiorstwa zarządzanie gospodarką komunalną zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu zarządzanie i bezpieczeństwo zarządzanie i coaching zarządzanie i dowodzenie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i inżynieria usług zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych zarządzanie i marketing zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej zarządzanie i prawo w biznesie zarządzanie i przywództwo zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe zarządzanie instytucjami artystycznymi zarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie in­for­macją zarządzanie inżynierskie zarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie jakością i produkcją zarządzanie jakością w produkcji roślinnej zarządzanie kapitałem ludzkim zarządzanie kreatywne zarządzanie kryzysem indywidualnym zarządzanie kryzysowe w środowisku zarządzanie kulturą i mediami zarządzanie kulturą wizualną zarządzanie kulturą współczesną zarządzanie mediami i reklamą zarządzanie miastem zarządzanie migracjami zarządzanie międzynarodowe zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego zarządzanie odnawialnymi źródłami energii zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi zarządzanie państwem zarządzanie polityką społeczną zarządzanie procesami produkcyjnymi zarządzanie projektami zarządzanie projektami społecznymi zarządzanie publiczne zarządzanie rekreacją i rozrywką zarządzanie ryzykiem zdrowotnym zarządzanie strategiczne zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych zarządzanie techniką zarządzanie w administracji publicznej zarządzanie w biobiznesie zarządzanie w języku angielskim zarządzanie w ochronie zdrowia zarządzanie w politykach publicznych zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka zarządzanie w sporcie zarządzanie w systemie ochrony zdrowia zarządzanie w służbach społecznych zarządzanie w turystyce i w sporcie zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem zarządzanie zasobami Ziemi zarządzanie zasobami ludzkimi zarządzanie zasobami przyrody zarządzanie zmianą społeczną zarządzanie środowiskiem zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa