Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie i marketing

Studia z zakresu Zarządzania i Marketingu obejmują wiedzę związaną z ekonomią menedżerską, strategiami i technikami sprzedaży, handlem zagranicznym, e-marketingiem, informatyką w biznesie, zarządzaniem firmą, zasobami ludzkimi, oraz psychologią w zarządzaniu.

Marketing zdefiniować można jako proces o społecznym i zarządczym charakterze, umożliwiający jednostkom oraz grupom osiągnięcie celów poprzez produkcję, oferowanie oraz wymianę dóbr, niosących ze sobą pewną wartość. Działania marketingowe przedsiębiorstwa maja na celu oddziaływanie na potencjalnych klientów i wywołanie zainteresowania ofertą. Specjaliści od marketingu i sprzedaży zajmują się więc budowaniem długotrwałych relacji z klientami, dystrybutorami oraz dostawcami.

Zarządzanie polega przede wszystkim na analizowaniu, planowaniu, jak i wdrażaniu oraz monitorowaniu strategii biznesowych. Jego istotą jest realizacja celów firmy poprzez tworzenie wzajemnie korzystnych więzi na rynku. Jest to również działalność celowa, polegająca na koordynacji najważniejszych elementów marketingowych, takich, jak produkty lub usługi, ich cena, promocja oraz dystrybucja. Podjęcie właściwego systemu zarządzania jest konieczne, by efektywnie prowadzić działalność gospodarczą i osiągnąć zamierzone cele.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie i marketing

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku zarządzanie i marketing

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie i marketing

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie i marketing

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku zarządzanie i marketing

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie i marketing

administracja i zarządzanie publiczne administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia analityka i zarządzanie publiczne bankowość i zarządzanie ryzykiem biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) gospodarka i zarządzanie publiczne innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną international marketing marketing marketing cyfrowy marketing i biznes elektroniczny marketing i komunikacja rynkowa marketing i logistyka marketing internetowy modern business - zarządzanie i rachunkowość przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami public relations i zarządzanie informacją zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe zarządzanie - psychologia w zarządzaniu zarządzanie biznesem zarządzanie dziedzictwem kulturowym zarządzanie finansami i rachunkowość zarządzanie finansami przedsiębiorstwa zarządzanie gospodarką komunalną zarządzanie i bezpieczeństwo zarządzanie i coaching zarządzanie i dowodzenie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej zarządzanie i prawo w biznesie zarządzanie instytucjami artystycznymi zarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie in­for­macją zarządzanie inżynierskie zarządzanie kapitałem ludzkim zarządzanie kreatywne zarządzanie kryzysem indywidualnym zarządzanie kryzysowe w środowisku zarządzanie mediami i reklamą zarządzanie miastem zarządzanie migracjami zarządzanie międzynarodowe zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi zarządzanie państwem zarządzanie polityką społeczną zarządzanie procesami produkcyjnymi zarządzanie projektami zarządzanie projektami społecznymi zarządzanie publiczne zarządzanie rekreacją i rozrywką zarządzanie ryzykiem zdrowotnym zarządzanie strategiczne zarządzanie techniką zarządzanie w administracji publicznej zarządzanie w języku angielskim zarządzanie w ochronie zdrowia zarządzanie w politykach publicznych zarządzanie w systemie ochrony zdrowia zarządzanie w służbach społecznych zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem zarządzanie zasobami ludzkimi zarządzanie zasobami przyrody zarządzanie zmianą społeczną zarządzanie środowiskiem

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie i marketing

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie i marketing

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Zarządzanie w Bydgoszczy
Zarządzanie w Bydgoszczy
Zarządzanie w Krakowie
Zarządzanie w Krakowie
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Opolu
Zarządzanie w Opolu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Rzeszowie
Zarządzanie w Rzeszowie
Zarządzanie w Toruniu
Zarządzanie w Toruniu
Zarządzanie w Zielonej Górze
Zarządzanie w Zielonej Górze
​Zarządzanie w Białymstoku
​Zarządzanie w Białymstoku
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdyni
​Zarządzanie w Gdyni
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Koszalinie
​Zarządzanie w Koszalinie
​Zarządzanie w Lublinie
​Zarządzanie w Lublinie
​Zarządzanie w Poznaniu
​Zarządzanie w Poznaniu
​Zarządzanie w Szczecinie
​Zarządzanie w Szczecinie
​Zarządzanie w Warszawie
​Zarządzanie w Warszawie
​Zarządzanie w Łodzi
​Zarządzanie w Łodzi
​Zarządzanie we Wrocławiu
​Zarządzanie we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Zamojska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Łódzka
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Poznańska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie