Jakiego kierunku studiów szukasz?

Applied mathematics

Applied Mathematics to studia drugiego stopnia, uczące zastosowań matematyki w naukach technicznych. Co istotne, całe studia prowadzone są w języku angielskim!

W ramach kierunku oferowane są cztery specjalności:

  • Data engineering
  • Financial and actuarial mathematics
  • Mathematics for industry and commerce
  • Modelling, simulation and optimization.

Dla kogo studia na kierunku applied mathematics

To kierunek dla osób, które - oprócz zdobycia wiedzy matematycznej - są zainteresowane poznaniem praktycznego zastosowania matematyki w technice, przemyśle i biznesie.

Program kształcenia na kierunku applied mathematics

Niezwykle istotne są specjalności oferowane w ramach kierunku.

Data engineering to specjalność na styku matematyki i informatyki. W jej programie przewidziano elementy teorii grafów przydatne w analizie sieci społecznościowych, algorytmy uczenia maszynowego, metody analizy języka naturalnego oraz metody probabilistyczne i statystyczne.

Specjalność Financial and actuarial mathematics odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy na wysoko wyspecjalizowanych specjalistów w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym i ubezpieczeniowym, inżynierii finansowej oraz analizy danych finansowych i ubezpieczeniowych. Szczególny nacisk położony jest na kursy wykorzystujące modelowanie stochastyczne w matematyce finansowej i aktuarialnej, jednak studenci mają również możliwość poznania technik deterministycznych wykorzystywanych w tej dziedzinie.

Mathematics for Industry and Commerce to specjalność obejmująca szereg metod matematycznych przydatnych w zastosowaniach związanych głównie z przemysłem. Wśród nich są metody analityczne, jak np. równania różniczkowe w ochronie środowiska czy problemy odwrotne w medycynie, oraz metody numeryczne wykorzystywane do rozwiązywania zagadnień, których ze względu na skomplikowanie nie można rozwiązać analitycznie, np. przepływ wód gruntowych w rolnictwie. Studenci zapoznają się również z matematycznym podejściem do finansów i ubezpieczeń oraz poznają metody statystyczne. Uczą się jak modelować, symulować, optymalizować i kontrolować procesy techniczne i organizacyjne.

Studiowanie specjalności Modelling, simulation and optimization ma na celu przygotowanie absolwenta do stosowania metod ilościowych i jakościowych do racjonalizacji decyzji w różnych rodzajach działalności. W jej programie znajdują się metody optymalizacji, teorii gier, statystyki i procesów stochastycznych. Zaawansowane obliczenia przeprowadzane będą z wykorzystaniem technik przetwarzania współbieżnego oraz infrastruktury obliczeniowej uczelni.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku applied mathematics

Do rekrutacji na te studia mogą przystąpić osoby posiadające co najmniej tytuł inżyniera.

Studia, które należy ukończyć na pierwszym stopniu, to matematyka stosowana, elektronika, fizyka, fizyka komputerowa, fizyka techniczna, informatyka, informatyka algorytmiczna, informatyka i ekonometria, informatyka przemysłowa, informatyka stosowana, inżynieria danych, inżynieria kwantowa, matematyka, matematyka i statystyka, matematyka w technice, mechatronika, automatyka i robotyka, ekonomia, elektronika i telekomunikacja, inżynieria systemów, teleinformatyka lub telekomunikacja.

Perspektywy pracy po kierunku applied mathematics

W zależności od podjętej specjalności, absolwenci kierunku mogą znaleźć pracę:

  • jako inżynierowie, analitycy i badacze danych w szeroko pojętym biznesie
  • w bankach, instytucjach finansowych, towarzystwach ubezpieczeniowych oraz firmach doradczych
  • jako analitycy, doradcy bądź eksperci w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych w kraju i za granicą
  • w sektorze wspierania konstrukcji racjonalnych strategii banków, linii technologicznych czy sieci komunikacyjnych.

Opinie o kierunku applied mathematics

Kierunki pokrewne do kierunku applied mathematics

Jakie uczelnie oferują kierunek applied mathematics

W których miastach można studiować kierunek applied mathematics

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

​Studia matematyczne na Śląsku, w Katowicach, Gliwicach i Częstochowie
​Studia matematyczne na Śląsku, w Katowicach, Gliwicach i Częstochowie
Studia matematyczne w Białymstoku i województwie podlaskim
Studia matematyczne w Białymstoku i województwie podlaskim
Studia matematyczne w Bydgoszczy, Toruniu i woj. kujawsko-pomorskim
Studia matematyczne w Bydgoszczy, Toruniu i woj. kujawsko-pomorskim
​Studia matematyczne we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
​Studia matematyczne we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
Studia matematyczne w Lublinie i województwie lubelskim
Studia matematyczne w Lublinie i województwie lubelskim
Studia matematyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia matematyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
​Studia matematyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
​Studia matematyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
​Studia matematyczne w Warszawie i województwie mazowieckim
​Studia matematyczne w Warszawie i województwie mazowieckim
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu