Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zootechnika we Wrocławiu

Szukasz studiów, które umożliwią pracą wśród zwierząt? Jednym z kierunków może być Zootechnika. Poznaj ofertę kształcenia w tym zakresie we Wrocławiu. Sprawdź dostępne uczelnie, specjalności, zasady rekrutacji oraz perspektywy pracy i zarobki absolwentów.
zootechnika we Wrocławiu

Zootechnika - studia

Studenci Zootechniki uzyskują wiedzę z zakresu hodowli zwierząt, biologii rozrodu, genetyki, metod doskonalenia zwierząt gospodarskich i domowych, rybactwa, pszczelarstwa, ekologii czy ochrony środowiska.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Absolwenci uzyskują odpowiednio tytuł inżyniera i magistra inżyniera.

Czym zajmuje się zootechnik?

Zawód zootechnika często mylony jest z pracą weterynarza. Rolą zootechnika jest dbanie o dobrostan zwierząt, właściwa ich pielęgnacja, odpowiednie żywienie. Zootechnik zajmuje się zdrowymi zwierzętami – w przeciwieństwie do weterynarza, który m.in. leczy je.

Zootechnika – przedmioty na studiach

W programie studiów znajdują się m.in.: chemia organiczna z elementami chemii nieorganicznej, fizyka z elementami biofizyki, matematyka, botanika, zoologia, genetyka, fizjologia zwierząt, higiena i dobrostan zwierząt, gospodarka rybacka, produkcja roślinna, podstawy marketingu, chów i hodowla bydła, metody hodowlane, chów i hodowlę drobiu, koni i trzody chlewnej.

Zootechnika – specjalizacje

Na studiach drugiego stopnia można wybrać ścieżki kształcenia:

 • hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich
 • produkcja pasz i doradztwo żywieniowe
 • hodowla i użytkowanie koni
 • hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących
 • Animal production management - Chinese and European - studia polsko-chińskie

Zootechnika – rekrutacja

Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu wybranego spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka. Zamiast przedmiotu do wyboru może być uwzględniony wynik na dyplomie uzyskanym w takich zawodach jak: technik weterynarii, technik technologii chemicznej, technik hodowca koni, technik pszczelarz, technik rybactwa śródlądowego, technik rybołówstwa morskiego, technik analityk.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Zootechnikę w innych ośrodkach akademickich możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia rolnicze i przyrodnicze i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Zootechnice

Absolwenci kierunku mogą pracować przykładowo w:

 • administracji państwowej i samorządowej
 • gospodarstwach rolnych i hodowlanych
 • nadzorze hodowlanym
 • służbach inseminacyjnych
 • ośrodkach doradztwa rolniczego
 • bankach i firmach ubezpieczeniowych
 • przemyśle rolno-spożywczym
 • przemyśle paszowym
 • przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego
 • placówkach naukowo-badawczych
 • laboratoriach specjalistycznych
 • redakcjach wydawnictw rolniczych
 • szkolnictwie

Czy warto studiować Zootechnikę?

Kierunek Zootechnika często jest alternatywnym wyborem w przypadku obleganej Weterynarii, na którą wymagania rekrutacyjne są nieco wyższe. Ukończenie Zootechniki, szczególnie konkretnych specjalności, pozwala na realizację pasji do zwierząt w życiu zawodowym.

Zarobki po zootechnice

Wysokość wynagrodzenia zależeć będzie od doświadczenia oraz miejsca zatrudnienia. Na lepszą pensję może liczyć pracownik korporacji niż osoba pracująca w niewielkim gospodarstwie.

Szacuje się, że mediana wynagrodzeń zootechnika wynosi nieco ponad 5000 zł brutto. Oznacza to, że połowa osób pracujących w tym zawodzie zarabia więcej, a połowa mniej.

Zootechnika – opinie

To kierunek odpowiedni dla osób, które lubią zwierzęta, nie boją się ich, nie sprawia im trudności opieka nad nimi. Istotna w przyszłej pracy będzie dobra kondycja fizyczna, ale też zdrowie. Częsty kontakt z sierścią zwierząt, składnikami pasz może wywoływać alergie.

Praca zootechnika może niekiedy wiązać się z wyjazdami do ośrodków hodowlanych, miejsc przebywania zwierząt.

***

Może zainteresują Cię podobne kierunki:

Weterynaria

Behawiorystyka zwierząt

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Analityka weterynaryjna

Zoofizjoterapia

Bioinżynieria zwierząt

Hipologia i jeździectwo

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

Rolnictwo

Żywienie zwierząt

Poznaj inne kierunki studiów przyrodniczych

Więcej o studiach przyrodniczych

Jakie uczelnie we Wrocławiu oferują kierunek zootechnika

Jakie inne kierunki oferowane są we Wrocławiu

a
administracja administration in international organization agroinżynieria aktorstwo aktorstwo teatru lalek analityka gospodarcza analityka medyczna analityka społeczna antropologia literatury, teatru i filmu applied mathematics applied psychology BSc Hons archeologia architecture architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz astronomia astrophysics automatyka i robotyka automatyka przemysłowa aviation management BSc
b
bachelor / master in international business bachelor of business and administration bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo i porządek publiczny bezpieczeństwo międzynarodowe bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne big data analytics bioeconomy bioinformatyka biologia biologia człowieka biomechanika inżynierska biotechnologia biotechnology budownictwo business informatics business management business management and leadership BA (Hons)
c
chemia chemia i analityka przemysłowa chemia i inżynieria materiałów chemia i toksykologia sądowa chemia medyczna chemistry cloud computing BSc Hons communication management computer engineering computer science computing science BSc Hons criminal justice culture, thought and humanity cyber security BSc (Hons) cyberbezpieczeństwo
d
data science dietetyka doradztwo i coaching dowodzenie dyplomacja europejska dyrygentura dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-biznes eastern european jewish studies edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekobiznes ekonomia ekonomia biznesu i finanse electronic and computer engineering elektromechatronika elektromobilność elektroniczne systemy mechatroniki elektronika elektronika i fotonika elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka energetyka jądrowa english for knowledge, culture and innovation environmental quality management etnologia i antropologia kulturowa etyka european cultures europeistyka
f
farmacja filologia angielska filologia chorwacka z językiem serbskim filologia czeska filologia francuska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia niderlandzka filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia ukraińska filologia włoska filozofia finance finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna food technology
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geoenergetyka geografia geoinformatyka geologia global communication górnictwo i geologia gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu gospodarka przestrzenna grafika
h
historia historia sztuki historia w przestrzeni publicznej human resources i coaching
i
indologia indywidualne studia informatyczno-matematyczne indywidualne studia międzydziedzinowe informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyczne systemy automatyki informatyka informatyka algorytmiczna informatyka stosowana informatyka stosowana i systemy pomiarowe informatyka techniczna informatyka w biznesie instrumentalistyka inteligentna elektronika interdyscyplinarne studia europejskie inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria geologiczna inżynieria i gospodarka wodna inżynieria kwantowa inżynieria mikrosystemów mechatronicznych inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych inżynieria środowiska inżynieria surowców mineralnych inżynieria systemów inżynieria zarządzania
j
jazz i muzyka estradowa judaistyka
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kinezjologia kompozycja i teoria muzyki komunikacja cyfrowa i media komunikacja i media komunikacja społeczna komunikacja wizerunkowa konserwacja i restauracja dzieł sztuki konsulting prawny i gospodarczy koreanistyka kosmetologia kryminalistyka kryminologia kryminologia prawnicza kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo kulturoznawstwo
l
llb international and european environmental law llm international and european law logistyka logistyka i marketing logopedia lotnictwo i kosmonautyka
m
malarstwo management management accounting marketing i sprzedaż master of economics and finance matematyka matematyka i analiza danych matematyka stosowana mechanika i budowa maszyn mechanika i budowa maszyn energetycznych mechatronika media media content creation media design i marketing wizerunkowy media i komunikacja w biznesie media i marketing z komunikacją wizerunkową media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne mediacja sztuki medical biotechnology medical informatics medyczna biotechnologia molekularna mfa in visual arts międzynarodowe stosunki gospodarcze mikrobiologia mikrobiznes militarioznawstwo muzyka kościelna muzykologia
n
nieruchomości i gospodarka przestrzenna
o
ochrona dóbr kultury ochrona środowiska odnawialne źródła energii odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami ogrodnictwo optyka organizacja i zarządzanie usługami społecznymi
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo e-biznesu prawo gospodarcze prawo w biznesie projektowanie mediów psychologia publikowanie cyfrowe i sieciowe
r
rachunkowość i podatki ratownictwo medyczne reżyseria robotyka i automatyzacja procesów rolnictwo rysunek rzeźba
s
scenografia sinologia slawistyka socjologia socjologia ekonomiczna sport stosunki międzynarodowe studia romanistyczne studia śródziemnomorskie studia śródziemnomorskie i klasyczne sztuczna inteligencja sztuka i wzornictwo ceramiki sztuka i wzornictwo szkła sztuka mediów sztuka przekładu, twórcze pisanie i krytyka literacka
t
technologia chemiczna technologia i organizacja gastronomii technologia żywności i żywienie człowieka teleinformatyka telekomunikacja teologia terapia zajęciowa tourism and leisure transport turystyka turystyka i rekreacja
u
urban mining usługi biznesowe w gospodarce cyfrowej
v
veterinary medicine
w
weterynaria wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem państwa zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie in­for­macją zarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie migracjami zarządzanie projektami zarządzanie projektami społecznymi zarządzanie środowiskiem przyrodniczym zarządzanie w języku angielskim zarządzanie w nowoczesnej gospodarce zaufane systemy sztucznej inteligencji zdrowie publiczne zielona chemia zootechnika
ż
żywienie człowieka i dietetyka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu