Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zootechnika w Bydgoszczy

Poznaj studia na kierunku Zootechnika realizowanym w Bydgoszczy. Sprawdź program kształcenia, dostępne specjalności, zasady rekrutacji, a także perspektywy pracy oraz zarobki absolwentów.
zootechnika w Bydgoszczy

Zootechnika - studia

Studenci kierunku poznają zasady chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Uczą się prowadzenia prac hodowlanych, dokonywania oceny jakości pasz oraz ich przygotowywania, bilansowania. Uzyskują wiedzę i kompetencje niezbędne do zapewnienia dobrostanu zwierząt, prowadzenia obrotu zwierzętami, a także w zakresie doradztwa żywieniowego bydła, trzody chlewnej, drobiu, owiec, kóz i koni, a także zwierząt futerkowych.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera, a następnie magistra.

W Bydgoszczy dostępny jest także kierunek o podobnym profilu – Zoofizjoterapia.

Zootechnika – przedmioty na studiach

Program kształcenia obejmuje m.in.: zoologia, biofizyka, biochemia, anatomia zwierząt, fizjologia zwierząt, genetyka zwierząt i metody hodowlane, paszoznawstwo, żywienie zwierząt, podstawy rozrodu zwierząt, chów i hodowla bydła/trzody chlewnej/drobiu/koni/zwierząt futerkowych/małych przeżuwaczy, chów jeleniowatych, dobrostan zwierząt, technologie produkcji mleka i mięsa wołowego/mięsa wieprzowego/jaj i mięsa drobiowego.

Inne przedmioty przewidziano dla poszczególnych modułów obieralnych.

Zootechnika – specjalności

Na bydgoskiej Zootechnice na studiach pierwszego stopnia dostępne są moduły kształcenia:

 • organizacja i zarządzanie wielkotowarową produkcją zwierzęcą
 • zarządzanie produkcją zwierzęcą w gospodarstwach indywidualnych

Studenci na drugim stopniu mogą wybrać:

 • hodowla zwierząt
 • fizjoterapia zwierząt

Zootechnika – rekrutacja

Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników maturalnych z języka polskiego, języka obcego i matematyki oraz jednego przedmiotu wybranego spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia lub geografia.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Zootechnikę w innych ośrodkach akademickich możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia rolnicze i przyrodnicze i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Zootechnice

Absolwenci kierunku mogą być zatrudnieni przykładowo w:

 • indywidualnych gospodarstwach
 • fermach wielkotowarowych
 • gospodarstwach agroturystycznych
 • Ośrodkach Doradztwa Rolniczego
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją pasz
 • stacjach inseminacyjnych
 • specjalistycznych laboratoriach
 • przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego
 • jednostkach administracji związanych z rolnictwem
 • czasopismach branżowych
 • Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 • Polskim Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej
 • Polskim Związku Łowieckim

Zarobki po Zootechnice

Według statystyk przeciętne wynagrodzenie w tej grupie zawodowej określa się na ok. 5000 zł brutto.

Faktyczna wysokość zarobków zależeć będzie od miejsca zatrudnienia, zajmowanego stanowiska, posiadanego doświadczenia i zakresu obowiązków.

Czy warto studiować Zootechnikę?

Ukończenie kierunku pozwala znaleźć się w gronie specjalistów z zakresu prowadzenia hodowli zwierząt, osób poszukiwanych w dynamicznie rozwijającym się sektorze produkcyjnym.

Studia umożliwiają połączenie zamiłowania do zwierząt z przyszłą pracą zawodową.

Studenci w trakcie nauki mogą korzystać z nowoczesnych pracowni anatomii i zoofizjoterapii czy bardzo dobrze wyposażonych laboratoriów: m.in. mikrobiologii, genetyki molekularnej i biotechnologii. Do dyspozycji jest innowacyjny sprzęt multimedialny do realizacji zajęć teoretycznych i bardzo bogata baza pomocy dydaktycznych, jak choćby fantomy do inseminacji, symulatory doju, szkielety zwierząt gospodarskich, towarzyszących i egzotycznych, fantomy psów do ćwiczeń technik ustawiania zabiegowego oraz wykonywania ruchów biernych w stawach oraz do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, intubacji i bandażowania.

Zootechnika – opinie

Kierunek realizowany w Bydgoszczy został wielokrotnie wyróżniony w konkursach ministerialnych za najlepszy program studiów. Uzyskał także Laur Innowacji za „nowoczesne koncepcje kształcenia, innowacyjność stosowanych metod i technik nauczania, najwyższą jakość realizowanych programów oraz zgodność z potrzebami rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego”.


***

Może zainteresują Cię podobne kierunki:

Weterynaria

Behawiorystyka zwierząt

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Analityka weterynaryjna

Zoofizjoterapia

Bioinżynieria zwierząt

Hipologia i jeździectwo

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

Rolnictwo

Żywienie zwierząt

Poznaj inne kierunki studiów przyrodniczych

Więcej o studiach przyrodniczych

Jakie uczelnie w Bydgoszczy oferują kierunek zootechnika

Jakie inne kierunki oferowane są w Bydgoszczy

a
administracja agrotechnologia analityka chemiczna i spożywcza analityka medyczna architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz audiofonologia automatyka i elektronika
b
bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biotechnologia biotechnologia medyczna budownictwo
c
cyberdemokracja i studia nad rozwojem
d
dietetyka dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
economics edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edytorstwo ekonomia elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia ukraińska filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej fizyka
g
gastronomia i hotelarstwo geodezja i gospodarka nieruchomościami geodezja i kartografia geografia
h
historia humanistyka drugiej generacji
i
informatyka informatyka stosowana informatyka w biznesie innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną inspekcja weterynaryjna instrumentalistyka inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biokompozytów i biomateriałów inżynieria biomedyczna inżynieria farmaceutyczna inżynieria materiałowa inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria środowiska inżynieria techniczno-informatyczna inżynieria zarządzania
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja wizualna kosmetologia kryminologia kultur und kommunikation kulturoznawstwo
l
lingwistyka stosowana lingwistyka stosowana angielsko-arabska lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska logistyka logopedia
m
marketing cyfrowy matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika
o
ochrona i zarządzanie środowiskiem ochrona środowiska optometria (optyka okularowa) optyka okularowa z elementami optometrii
p
pedagogika pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pielęgniarstwo politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo w biznesie prawo w zarządzaniu proces wydawniczy i praktyka tekstu projektowanie żywności niskoprzetworzonej przewodnictwo i pilotaż turystyczny psychokryminalistyka psychologia psychologia w biznesie
r
ratownictwo medyczne rewitalizacja dróg wodnych reżyseria dźwięku rolnictwo
s
socjoinformatyka socjologia stosunki międzynarodowe
t
technika bezpieczeństwa i obronności technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka teleinformatyka telekomunikacja i technologie internetu rzeczy terapia zajęciowa transport turystyka i rekreacja
w
wojskoznawstwo wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem narodowym zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie kryzysowe w środowisku zarządzanie sferą publiczną zarządzanie w sporcie zdrowie publiczne zielarstwo i fitoterapia zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt zootechnika
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Gdański
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kaliski
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu