Jakiego kierunku studiów szukasz?

Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska

Studenci kierunku Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach.

Studia zapewniają wysoki poziom specjalistyczny potrzebny wielu firmom działającym na rynkach międzynarodowych. Zdobyte umiejętności pozwolą posługiwać się językiem niemieckim i językiem rosyjskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

Mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających).

Dla kogo studia na kierunku lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska

Zachęcamy do studiowania lingwistyki niemiecko-rosyjskiej w nowej formule - także bez znajomości języka niemieckiego. Zreformowany program umożliwia podjęcie studiów na kierunku zarówno osobom, które nie uczyły się dotąd języka niemieckiego, jak i takim, które znają już ten język, nawet na poziomie średniozaawansowanym. Blisko 200 godzin kursu zintegrowanego, zaplanowanego na dwa semestry, umożliwi początkującym studentom opanowanie podstaw, zaawansowanym zaś - powtórzenie i utrwalenie posiadanych wiadomości.

Obojętnie, czy na maturze wybrałeś język niemiecki, czy inny język obcy, jeśli chcesz się nauczyć obu języków przewidzianych programem studiów lingwistycznych, zdecyduj się na te studia.

Program kształcenia na kierunku lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska

Praktyczna nauka języka niemieckiego:

 • Konwersacje
 • Pisanie z elementami ortografii i gramatyki

Praktyczna nauka języka rosyjskiego:

Konwersacje

Pisanie

Struktury

Translatoryka rosyjska

Translatoryka niemiecka

Tłumaczenie specjalistyczne

Językoznawstwo ogólne

Językoznawstwo stosowane

Lingworealioznawstwo

Analiza języka mediów

Leksykografia rosyjska

Metodologia badań językoznawczych

Metodologia badań kulturoznawczych

Komunikacja interkulturowa

Współczesna literatura niemiecka

Współczesna literatura rosyjska

Wielokulturowość i regionalizm Rosji

Kultura języka/Onomastyka

Wykład specjalizacyjny z zakresu językoznawstwa

Wykład specjalizacyjny z zakresu literaturoznawstwa

Wykład specjalizacyjny z zakresu kulturoznawstwa

Analiza tekstów literackich (niemiecki/rosyjski)

Seminarium dyplomowe

Ochrona własności intelektualnej

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze „starą maturą”:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa
dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały. Ocenom na dyplomie uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB):
Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie.

Perspektywy pracy po kierunku lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować jako nauczyciele, po zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich w ramach dodatkowego modułu nauczycielskiego (płatnego) oraz w placówkach dyplomatycznych, kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, środkach masowego przekazu oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka niemieckiego lub rosyjskiego, jak też kultury obszaru niemiecko- lub rosyjskojęzycznego.

Praca czeka także w firmach, które rozszerzają swoją działalność na rynki rozwijające się, do kontaktów z którymi potrzebna jest perfekcyjna znajomość ich języków.

Opinie o kierunku lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska

Jakie uczelnie oferują kierunek lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska

W których miastach można studiować kierunek lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Gdański
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Piotrkowska
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku