Jakiego kierunku studiów szukasz?

Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka

Studenci kierunku lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach.

Mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających). Po studiach mogą uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

Kandydaci podczas rekrutacji wybierają grupę: ze znajomością języka niemieckiego, bez znajomości języka niemieckiego.

Studia na kierunku filologia o specjalności lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim (ze znajomością języka niemieckiego) gwarantują znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umożliwiają zdobycie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim również na tym samym poziomie.

Dla kogo studia na kierunku lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka

To propozycja kształcenia dla wszystkich zainteresowanych językiem angielskim i niemieckim oraz kulturą Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Jeśli na maturze wybrałeś język angielski oraz język niemiecki, studia te mogą trafić w Twój gust.

Program kształcenia na kierunku lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka

Praktyczna nauka języka angielskiego i niemieckiego:

 • Fonetyka
 • Konwersacje
 • Struktury
 • Pisanie
 • Czytanie

Wstęp do językoznawstwa z terminologią w j. obcym

Wybrane elementy z kultury angielskiego obszaru językowego

Wybrane elementy z kultury niemieckiej

Tłumaczenie tekstów z j. angielskiego

Tłumaczenie tekstów z j. niemieckiego

Wybrane zagadnienia z historii literatury anglojęzycznej

Wybrane zagadnienia z historii literatury niemieckiej z elementami historii Niemiec

Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa

Wykład specjalizacyjny z językoznawstwa/kulturoznawstwa

Komunikacja społeczna

Historia filozofii

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka

Kandydaci z „nową maturą”,” starą maturą”

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie maturalnym przedmiotu: język angielski.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są średnia punkty z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu: język angielski.
Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.

Kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej:

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie IB przedmiotu: język angielski.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana jest średnia punktów z egzaminu z przedmiotu : język angielski.
Ocenom na dyplomie uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB):
Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie.

Perspektywy pracy po kierunku lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować jako nauczyciele, po zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich w ramach dodatkowego modułu nauczycielskiego (płatnego) oraz w placówkach dyplomatycznych, kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, środkach masowego przekazu oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka angielskiego lub niemieckiego, jak też kultury obszaru angielsko- lub niemieckojęzycznego.

Praca czeka także w firmach, które rozszerzają swoją działalność na rynki rozwijające się, do kontaktów z którymi potrzebna jest perfekcyjna znajomość ich języków.

Opinie o kierunku lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka

Jakie uczelnie oferują kierunek lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka

W których miastach można studiować kierunek lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Poznańska
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Piotrkowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Tarnowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach