Jakiego kierunku studiów szukasz?

Turystyka i rekreacja w Bydgoszczy

W tym artykule dowiesz się o możliwościach studiowania turystyki w Bydgoszczy. Poznaj dostępne uczelnie, specjalności. Sprawdź zasady naboru, program kształcenia. Zobacz, gdzie pracują i ile zarabiają absolwenci studiów turystycznych.
turystyka i rekreacja w Bydgoszczy

foto: źródło

Turystyka i rekreacja - studia

Studenci kierunku uczą się m.in. projektowania produktów turystycznych, konstruowania strategii promocyjnych regionów, zarządzania projektami turystycznymi.

Studia łączą takie dziedziny, jak nauki przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne, prawne oraz nauki o zdrowiu i kulturze fizycznej.

To dobry wybór dla osób dynamicznych, kontaktowych, kreatywnych, lubiącą pracę z ludźmi, miłośników podróży i aktywnego spędzania czasu.

Kierunek realizowany jest na poziomie pierwszego i drugiego stopnia. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata i inżyniera.

Turystyka – przedmioty na studiach

Na studiach uniwersyteckich przewidziane są m.in.: procesy kształtujące krajobrazy Ziemi, geografia turystyczna Polski, geografia turystyczna świata, orientacja w terenie, podstawy ekologii i ochrony środowiska, walory klimatyczne regionów turystycznych Polski i świata, gospodarka turystyczna, obsługa ruchu turystycznego i rekreacji, pilotaż i przewodnictwo wycieczek, międzynarodowy rynek usług turystycznych, geoturystyka, turystyka aktywna, agroturystyka.

Turystyka i rekreacja – specjalizacje

Powyższe uczelnie oferują kształcenia w specjalnościach:

 • turystyka międzynarodowa
 • hotelarstwo i gastronomia
 • menedżer sportu

Turystyka i rekreacja – rekrutacja

Podczas naboru na UKW punktowane są przedmioty zdawane w części pisemnej. Wyżej punktowana jest historia, wiedza o społeczeństwie lub geografia.

Uczelnia niepubliczna przyjmuje kandydatów według kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Turystykę i rekreację możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia turystyczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po studiach turystycznych

Absolwenci kierunku mogą być zatrudnieni przykładowo w:

 • przedsiębiorstwach turystycznych
 • biurach podróży
 • hotelach
 • ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych
 • klubach sportowych i fitness
 • centrach odnowy biologicznej
 • gospodarstwach agroturystycznych
 • administracji rządowej i samorządowej
 • organizacjach i fundacjach społecznych
 • własnej działalności gospodarczej

Zarobki po turystyce

Najwyższe wynagrodzenia dotyczą stanowisk menedżerskich, kierowniczych, wysokie pensje otrzymują dyrektorzy hoteli.

Na bardzo dobre zarobki mogą liczyć instruktorzy narciarstwa, choć ich praca jest najczęściej sezonowa. Mowa tu o kwotach nawet 7000 – 8000 zł.

Całkiem niezłe zarobki uzyskują przewodnicy, szczególnie ci pracujący w miejscach często odwiedzanych i cieszących się dużym zainteresowaniem turystów.

Recepcje hotelowe to pensja rzędu 4000 zł.

Czy warto studiować Turystykę?

Studenci turystyki uczestniczą w wizytach studyjnych w różnorodnych obiektach turystycznych i rekreacyjnych regionu. Zdobywają szereg kompetencji miękkich, jak zarządzanie zespołem ludzi, rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie negocjacji.


Turystyka i rekreacja – opinie

Specjaliści z zakresu turystyki są pracownikami prężnie rozwijających się sektorów gospodarki w Polsce, Europie i na świecie.

Według Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 turystyka jest jednym z 5 potencjałów.


***

W ofercie uczelni wiele studiów związanych z turystyką dotyczy jej węższych specjalizacji. Warto zatem rozważyć przykładowo takie kierunki:

Turystyka historyczna

Turystyka przygodowa

Ekoturystyka zdrowotna

Przewodnictwo i pilotaż turystyczny

Krajoznawstwo i turystyka historyczna

Zarządzanie w turystyce i sporcie

Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana

Geoturystyka

Turystyka kulturowa

Zobacz inne kierunki turystyczne

Dowiedz się więcej o studiach turystycznych

Jakie uczelnie w Bydgoszczy oferują kierunek turystyka i rekreacja

Jakie inne kierunki oferowane są w Bydgoszczy

a
administracja agrotechnologia analityka chemiczna i spożywcza analityka medyczna architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz audiofonologia automatyka i elektronika
b
bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biotechnologia biotechnologia medyczna budownictwo
c
cyberdemokracja i studia nad rozwojem
d
dietetyka dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
economics edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edytorstwo ekonomia elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia ukraińska filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej fizyka
g
gastronomia i hotelarstwo geodezja i gospodarka nieruchomościami geodezja i kartografia geografia
h
historia humanistyka drugiej generacji
i
informatyka informatyka stosowana informatyka w biznesie innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną inspekcja weterynaryjna instrumentalistyka inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biokompozytów i biomateriałów inżynieria biomedyczna inżynieria farmaceutyczna inżynieria materiałowa inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria środowiska inżynieria techniczno-informatyczna inżynieria zarządzania
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja wizualna kosmetologia kryminologia kultur und kommunikation kulturoznawstwo
l
lingwistyka stosowana lingwistyka stosowana angielsko-arabska lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska logistyka logopedia
m
marketing cyfrowy matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika
o
ochrona i zarządzanie środowiskiem ochrona środowiska optometria (optyka okularowa) optyka okularowa z elementami optometrii
p
pedagogika pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pielęgniarstwo politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo w biznesie prawo w zarządzaniu proces wydawniczy i praktyka tekstu projektowanie żywności niskoprzetworzonej przewodnictwo i pilotaż turystyczny psychokryminalistyka psychologia psychologia w biznesie
r
ratownictwo medyczne rewitalizacja dróg wodnych reżyseria dźwięku rolnictwo
s
socjoinformatyka socjologia stosunki międzynarodowe
t
technika bezpieczeństwa i obronności technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka teleinformatyka telekomunikacja i technologie internetu rzeczy terapia zajęciowa transport turystyka i rekreacja
w
wojskoznawstwo wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem narodowym zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie kryzysowe w środowisku zarządzanie sferą publiczną zarządzanie w sporcie zdrowie publiczne zielarstwo i fitoterapia zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt zootechnika
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Tarnowska
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu