Jakiego kierunku studiów szukasz?

Telekomunikacja i technologie internetu rzeczy

Studia na kierunku Telekomunikacja i Technologie Internetu Rzeczy kształcą inżynierów w ramach unikatowego programu, który cechuje:

 • Duża liczba zajęć projektowych – to ponad 345h, podczas których będziesz rozwiązywać problemy związane z telekomunikacją i internetem rzeczy.
 • Ponad 1200h ćwiczeń laboratoryjnych, podczas których będziesz zdobywał praktyczne umiejętności zagadnień omawianych na wykładach (wykłady stanowią 40% wszystkich godzin zajęć).
 • Tworzeniem innowacyjnych rozwiązań związanych z aktualnymi potrzebami rynku pracy.
 • Dwa moduły przedmiotów obieralnych: telekomunikacja oraz internet rzeczy. Sam zdecydujesz, z którego obszaru wiedzę chcesz pogłębiać.
 • Wydział ściśle współpracuje z przemysłem z regionu, w wyniku czego program studiów jest dostosowywany do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.

Dla kogo studia na kierunku telekomunikacja i technologie internetu rzeczy

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku telekomunikacja i technologie internetu rzeczy

Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • Prototypowania układów elektronicznych
 • Programowania i projektowania inteligentnych czujników i urządzeń wykonawczych
 • Internetu Rzeczy w sieciach mobilnych
 • Transmisji danych
 • Projektowania i tworzenia oprogramowania urządzeń internetu rzeczy
 • Przetwarzania i gromadzenia danych w chmurze
 • Autonomicznych systemów w IoT
 • Big data
 • Programowania w językach: Python, C/C++

Cechą szczególną kierunku jest zdobycie wiedzy z zakresu podstaw sztucznej inteligencji niezbędnej do analizy ogromnych ilości danych pochodzących z urządzeń IoT.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku telekomunikacja i technologie internetu rzeczy

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), informatyki (I) obliczonej według wzoru:

∑ = [JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [M(6pr) albo F(3pp albo 6pr) albo I(3pp albo 6pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Perspektywy pracy po kierunku telekomunikacja i technologie internetu rzeczy

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach w:

 • sektorze telekomunikacji
 • przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem oprogramowania urządzeń internetu rzeczy
 • sektorze zajmującym się tworzeniem baz danych oraz technologii chmurowych
 • branży automotive.

Opinie o kierunku telekomunikacja i technologie internetu rzeczy

Internet Rzeczy ma swoje początki w telekomunikacji, dlatego zdobędziesz ugruntowaną wiedzę z tego zakresu, aby lepiej zrozumieć zachodzące niskopoziomowe procesy, co pozwoli Ci na wyróżnienie się na rynku pracy. Dodatkowo Internet Rzeczy to technologia, która będzie miała największy wpływ na kształtowanie się gospodarki i społeczeństwa, a Ty możesz być częścią tego procesu.

Wydział ściśle współpracuje z przemysłem z regionu, w wyniku czego program studiów jest dostosowywany do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.

Kierunki pokrewne do kierunku telekomunikacja i technologie internetu rzeczy

Jakie uczelnie oferują kierunek telekomunikacja i technologie internetu rzeczy

W których miastach można studiować kierunek telekomunikacja i technologie internetu rzeczy

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Częstochowska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach