Jakiego kierunku studiów szukasz?

Techniczne zastosowanie internetu

Studia na kierunku techniczne zastosowanie internetu ma na celu wykształcenie specjalistów, którzy mogliby zająć się zastosowaniem Internetu w społeczeństwie opartym na wiedzy.

Absolwent tego interdyscyplinarnego kierunku wykazuje szeroką znajomość wielu zagadnień: wiedzę o czujnikach i sensorach (fizyka), transmisji danych (telekomunikacja), przetwarzaniu danych (informatyka) oraz umiejętności wprowadzenia uzyskanych innowacyjnych rozwiązań na rynek (ekonomia i zarządzanie).

Kierunek ten prowadzony jest jedynie w ramach dwuletnich studiów uzupełniających magisterskich dla osób posiadających wykształcenie I stopnia – licencjackie lub inżynierskie z zakresu nauk technicznych, ekonomicznych lub ścisłych.

W ramach makrokierunku techniczne zastosowanie internetu realizuje się m. in. przedmioty:

 • fizyka nośników informacji,
 • systemy telekomunikacyjne,
 • elektroniczna gospodarka,
 • teoria pomiaru kwantowego,
 • Internet rzeczy,
 • telekomunikacja bezprzewodowa,
 • optotelekomunikacja,
 • integracja systemów informatycznych,
 • symulacje komputerowe
 • biznesplan,
 • analiza finansowa przedsięwzięć.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku techniczne zastosowanie internetu:

Po ukończeniu studiów magisterskich w obszarze technicznych zastosowań Internetu można podjąć zatrudnienie na stanowiskach związanych z wdrażaniem innowacji w sferze wysokich technologii, w zespołach badawczych, wdrożeniowych i przemysłowych oraz przedsiębiorstwach biorących czynny udział w procesach transformacji gospodarczej w sferze produkcji i usług.

Dla kogo studia na kierunku techniczne zastosowanie internetu

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku techniczne zastosowanie internetu

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku techniczne zastosowanie internetu

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku techniczne zastosowanie internetu

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku techniczne zastosowanie internetu

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku techniczne zastosowanie internetu

Jakie uczelnie oferują kierunek techniczne zastosowanie internetu

W których miastach można studiować kierunek techniczne zastosowanie internetu

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Gdańska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Gdański