Jakiego kierunku studiów szukasz?

Proces wydawniczy i praktyka tekstu

Kierunek Proces wydawniczy i praktyka tekstu ma na celu pogłębienie umiejętności w zakresie tworzenia tekstów (literackich i użytkowych), ich korekty, redakcji oraz projektowania publikacji i ich edycji.

Studia te są skierowane do osób pragnących wpływać na rozwój kultury literackiej i czytelniczej poprzez pracę w sektorze wydawniczym. Współczesne kształcenie w szeroko pojętym zakresie praktyki tekstu i organizacji pracy w wydawnictwach daje możliwość zdobycia praktycznych umiejętności dzięki wykorzystaniu cyfrowych mediów oraz udoskonalaniu kompetencji komunikacyjnych, m.in. w relacji redaktor prowadzący – autor.

Dla kogo studia na kierunku proces wydawniczy i praktyka tekstu

Jednym z głównych zadań kierunku jest przygotowanie studentów do harmonijnego łączenia teorii z praktyką. Jego podstawą jest stałe pogłębienia wiedzy o języku, literaturze zarówno polskiej, jak i obcej), a także kulturze przy jednoczesnym wdrażaniu nowoczesnych metod i narzędzi wykorzystywanych podczas kolejnych etapów wydawania publikacji, ich promocji i dystrybucji.

Program kształcenia na kierunku proces wydawniczy i praktyka tekstu

Przykładowe przedmioty:

 • Trendy wydawnicze i mody literackie
 • Tekstologia i edytorstwo naukowe
 • Sztuka interpretacji tekstów
 • Wybrane dzieła literatury światowej (od antyku do XVII wieku)
 • Redakcja językowa
 • Projekt wydawniczy (współpraca z interesariuszami)
 • Konteksty literatury popularnej
 • Literatura i wydawnictwa dla dzieci i młodzieży
 • Estetyka książki i redakcja tekstu
 • Wybrane dzieła literatury światowej (XVIII-XIX wiek)
 • Język obcy
 • Seminarium magisterskie
 • Wybrane dzieła literatury światowej (do połowy XX wieku)
 • Humanistyka cyfrowa
 • Język obcy specjalistyczny
 • Seminarium magisterskie
 • Wybrane dzieła literatury światowej (od połowy XX wieku)
 • Intermedialność literatury i kultury
 • Instytucje literatury i kultury w dobie nowych mediów
 • Seminarium magisterskie

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku proces wydawniczy i praktyka tekstu

Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunków filologicznych, lingwistycznych, kulturoznawczych, edytorskich oraz innych kierunków w zakresie nauk humanistycznych i społecznych.

O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku proces wydawniczy i praktyka tekstu

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie jako pracownicy redakcji czasopism, edytorzy tekstów, pracownicy instytucji kulturalnych, administracji państwowej, czy też mediów.

Opinie o kierunku proces wydawniczy i praktyka tekstu

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku proces wydawniczy i praktyka tekstu

Jakie uczelnie oferują kierunek proces wydawniczy i praktyka tekstu

W których miastach można studiować kierunek proces wydawniczy i praktyka tekstu

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Politechnika Śląska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Tarnowska
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie