Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ochrona środowiska w Bydgoszczy

Sprawdź, jakie kierunki związane z ochroną środowiska dostępne są w Bydgoszczy. Poznaj uczelnie oraz ofertę kształcenia. Dowiedz się, jakie są zasady rekrutacji, dostępne specjalności a także perspektyw pracy i zarobki absolwentów.
ochrona środowiska w Bydgoszczy

Ochrona środowiska - studia

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów gotowych sprostać współczesnym wyzwaniom związanym z bezpiecznym korzystaniem z zasobów środowiska.

Studenci poznają metody oceny jakości środowiska, uczą się wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych, przeprowadzania badań laboratoryjnych i terenowych. Zapoznają się w wymaganiami prawnymi oraz zasadami zarządzania w ochronie środowiska.

W Bydgoszczy dostępne są następujące studia związane z tą dziedziną:

Ochrona środowiska

Ochrona i zarządzanie środowiskiem

Kierunki realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Absolwenci uzyskują odpowiednio tytuł licencjata lub inżyniera a następnie magistra.

Ochrona środowiska – przedmioty na studiach

W programie kształcenia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego znajdą się przedmioty: geologia i geomorfologia, zasady zrównoważonego rozwoju, botanika, biofizyka, biologia pasożytów, flora polski, fauna polski, mikrobiologia, biochemia, ekologia, ochrona i rekultywacja gleb, ekoturystyka, las jako element krajobrazy, walory turystyczne wybranych ekosystemów, podstawy ekologii wód, podstawy hydrobiologii, biocenologia, biogeografia, bioróżnorodność i jej przemiany, ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa.

Ochrona środowiska – specjalizacje

Studenci ochrony środowiska mają do wyboru:

 • ekoturystyka
 • ochrona i kształtowanie środowiska

Ochrona środowiska – rekrutacja

Rekrutacja na UKW odbywa się na podstawie rankingu średniej ocen uzyskanej z części pisemnej egzaminu maturalnego. Wyższy przelicznik stosuje się w przypadku wyboru na maturze biologii lub chemii.

Na PB punktowany jest język polski, język obcy, matematyka oraz jednego przedmiotu spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka lub geografia.

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunki związane z ochroną środowiska możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia przyrodnicze i inżynierskie i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Ochronie środowiska

Absolwenci zatrudniani są przykładowo w:

 • laboratoriach
 • biurach ocen i ekspertyz środowiskowych
 • inspektoratach ochrony środowiska
 • parkach narodowych i krajobrazowych
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 • jednostkach samorządowych zajmujących się ochroną środowiska
 • organizacjach proekologicznych
 • centrach edukacji ekologicznej

Czy warto studiować Ochronę środowiska?

Rynek pracy poszukuje specjalistów potrafiących łączyć wymagania zrównoważonego rozwoju z postępem społeczno-gospodarczym i poszanowaniem środowiska, zmian klimatycznych czy transformacją źródeł energii.

Zarobki po Ochronie środowiska

Mediana zarobków specjalisty ds. ochrony środowiska wynosi blisko 4900 zł brutto. To wartość uśredniona. Faktyczne wynagrodzenie zależy od zajmowanego stanowiska, posiadanego doświadczenia, wielkości firmy i jej formy własności.

Ochrona środowiska – opinie


***

Dostępnych jest wiele innych kierunków, ściśle związanych z tematyką ochrony środowiska. Może zainteresują Cię również:

Inżynieria i ochrona środowiska

Zarządzanie środowiskiem

Ekologia i środowisko

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Informatyka w ochronie środowiska

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu

Poznaj inne kierunki studiów przyrodniczych

Więcej o studiach przyrodniczych

Jakie uczelnie w Bydgoszczy oferują kierunek ochrona środowiska

Jakie inne kierunki oferowane są w Bydgoszczy

a
administracja agrotechnologia analityka chemiczna i spożywcza analityka medyczna architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz audiofonologia automatyka i elektronika
b
bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biotechnologia biotechnologia medyczna budownictwo
c
cyberdemokracja i studia nad rozwojem
d
dietetyka dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
economics edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edytorstwo ekonomia elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia ukraińska filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej fizyka
g
gastronomia i hotelarstwo geodezja i gospodarka nieruchomościami geodezja i kartografia geografia
h
historia humanistyka drugiej generacji
i
informatyka informatyka stosowana informatyka w biznesie innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną inspekcja weterynaryjna instrumentalistyka inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biokompozytów i biomateriałów inżynieria biomedyczna inżynieria farmaceutyczna inżynieria materiałowa inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria środowiska inżynieria techniczno-informatyczna inżynieria zarządzania
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja wizualna kosmetologia kryminologia kultur und kommunikation kulturoznawstwo
l
lingwistyka stosowana lingwistyka stosowana angielsko-arabska lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska logistyka logopedia
m
marketing cyfrowy matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika
o
ochrona i zarządzanie środowiskiem ochrona środowiska optometria (optyka okularowa) optyka okularowa z elementami optometrii
p
pedagogika pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pielęgniarstwo politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo w biznesie prawo w zarządzaniu proces wydawniczy i praktyka tekstu projektowanie żywności niskoprzetworzonej przewodnictwo i pilotaż turystyczny psychokryminalistyka psychologia psychologia w biznesie
r
ratownictwo medyczne rewitalizacja dróg wodnych reżyseria dźwięku rolnictwo
s
socjoinformatyka socjologia stosunki międzynarodowe
t
technika bezpieczeństwa i obronności technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka teleinformatyka telekomunikacja i technologie internetu rzeczy terapia zajęciowa transport turystyka i rekreacja
w
wojskoznawstwo wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem narodowym zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie kryzysowe w środowisku zarządzanie sferą publiczną zarządzanie w sporcie zdrowie publiczne zielarstwo i fitoterapia zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt zootechnika
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Tarnowska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu