Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ochrona środowiska w Bydgoszczy

Sprawdź, jakie kierunki związane z ochroną środowiska dostępne są w Bydgoszczy. Poznaj uczelnie oraz ofertę kształcenia. Dowiedz się, jakie są zasady rekrutacji, dostępne specjalności a także perspektyw pracy i zarobki absolwentów.
ochrona środowiska w Bydgoszczy

Ochrona środowiska - studia

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów gotowych sprostać współczesnym wyzwaniom związanym z bezpiecznym korzystaniem z zasobów środowiska.

Studenci poznają metody oceny jakości środowiska, uczą się wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych, przeprowadzania badań laboratoryjnych i terenowych. Zapoznają się w wymaganiami prawnymi oraz zasadami zarządzania w ochronie środowiska.

W Bydgoszczy dostępne są następujące studia związane z tą dziedziną:

Ochrona środowiska

Ochrona i zarządzanie środowiskiem

Kierunki realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Absolwenci uzyskują odpowiednio tytuł licencjata lub inżyniera a następnie magistra.

Ochrona środowiska – przedmioty na studiach

W programie kształcenia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego znajdą się przedmioty: geologia i geomorfologia, zasady zrównoważonego rozwoju, botanika, biofizyka, biologia pasożytów, flora polski, fauna polski, mikrobiologia, biochemia, ekologia, ochrona i rekultywacja gleb, ekoturystyka, las jako element krajobrazy, walory turystyczne wybranych ekosystemów, podstawy ekologii wód, podstawy hydrobiologii, biocenologia, biogeografia, bioróżnorodność i jej przemiany, ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa.

Ochrona środowiska – specjalizacje

Studenci ochrony środowiska mają do wyboru:

 • ekoturystyka
 • ochrona i kształtowanie środowiska

Ochrona środowiska – rekrutacja

Rekrutacja na UKW odbywa się na podstawie rankingu średniej ocen uzyskanej z części pisemnej egzaminu maturalnego. Wyższy przelicznik stosuje się w przypadku wyboru na maturze biologii lub chemii.

Na PB punktowany jest język polski, język obcy, matematyka oraz jednego przedmiotu spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka lub geografia.

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunki związane z ochroną środowiska możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia przyrodnicze i inżynierskie i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Ochronie środowiska

Absolwenci zatrudniani są przykładowo w:

 • laboratoriach
 • biurach ocen i ekspertyz środowiskowych
 • inspektoratach ochrony środowiska
 • parkach narodowych i krajobrazowych
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 • jednostkach samorządowych zajmujących się ochroną środowiska
 • organizacjach proekologicznych
 • centrach edukacji ekologicznej

Czy warto studiować Ochronę środowiska?

Rynek pracy poszukuje specjalistów potrafiących łączyć wymagania zrównoważonego rozwoju z postępem społeczno-gospodarczym i poszanowaniem środowiska, zmian klimatycznych czy transformacją źródeł energii.

Zarobki po Ochronie środowiska

Mediana zarobków specjalisty ds. ochrony środowiska wynosi blisko 4900 zł brutto. To wartość uśredniona. Faktyczne wynagrodzenie zależy od zajmowanego stanowiska, posiadanego doświadczenia, wielkości firmy i jej formy własności.

Ochrona środowiska – opinie


***

Dostępnych jest wiele innych kierunków, ściśle związanych z tematyką ochrony środowiska. Może zainteresują Cię również:

Inżynieria i ochrona środowiska

Zarządzanie środowiskiem

Ekologia i środowisko

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Informatyka w ochronie środowiska

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu

Poznaj inne kierunki studiów przyrodniczych

Więcej o studiach przyrodniczych

Jakie uczelnie w Bydgoszczy oferują kierunek ochrona środowiska

Jakie inne kierunki oferowane są w Bydgoszczy

a
administracja agrotechnologia analityka chemiczna i spożywcza analityka medyczna architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz audiofonologia automatyka i elektronika
b
bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biotechnologia biotechnologia medyczna budownictwo
c
cyberdemokracja i studia nad rozwojem
d
dietetyka dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
economics edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edytorstwo ekonomia elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia ukraińska filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej fizyka
g
gastronomia i hotelarstwo geodezja i gospodarka nieruchomościami geodezja i kartografia geografia
h
historia humanistyka drugiej generacji
i
informatyka informatyka stosowana informatyka w biznesie innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną inspekcja weterynaryjna instrumentalistyka inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biokompozytów i biomateriałów inżynieria biomedyczna inżynieria farmaceutyczna inżynieria materiałowa inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria środowiska inżynieria techniczno-informatyczna inżynieria zarządzania
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja wizualna kosmetologia kryminologia kultur und kommunikation kulturoznawstwo
l
lingwistyka stosowana lingwistyka stosowana angielsko-arabska lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska logistyka logopedia
m
marketing cyfrowy matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika
o
ochrona i zarządzanie środowiskiem ochrona środowiska optometria (optyka okularowa) optyka okularowa z elementami optometrii
p
pedagogika pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pielęgniarstwo politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo w biznesie prawo w zarządzaniu proces wydawniczy i praktyka tekstu projektowanie żywności niskoprzetworzonej przewodnictwo i pilotaż turystyczny psychokryminalistyka psychologia psychologia w biznesie
r
ratownictwo medyczne rewitalizacja dróg wodnych reżyseria dźwięku rolnictwo
s
socjoinformatyka socjologia stosunki międzynarodowe
t
technika bezpieczeństwa i obronności technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka teleinformatyka telekomunikacja i technologie internetu rzeczy terapia zajęciowa transport turystyka i rekreacja
w
wojskoznawstwo wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem narodowym zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie kryzysowe w środowisku zarządzanie sferą publiczną zarządzanie w sporcie zdrowie publiczne zielarstwo i fitoterapia zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt zootechnika
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Gdański
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Kaliski
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Śląska
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Lubelska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Tarnowska
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź