Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ochrona środowiska w Poznaniu

Ochrona środowiska to wybór odpowiedni dla osób świadomych zagrożeń współczesnego świata, miłośników przyrody, kandydatów, którzy swoją przyszłość zawodową chcą związać z pracą na rzecz poprawy jakości środowiska. Dowiedz się o studiach z tego zakresu w Poznaniu. Sprawdź ofertę kształcenia, zasady naboru oraz perspektywy pracy.
ochrona środowiska w Poznaniu

Ochrona środowiska - studia

Studia na kierunku Ochrona środowiska obejmują zagadnienia z zakresie ekologii, biologii molekularnej, ekotoksykologii, bioinformatyki, mikrobiologii i hydrobiologii. Studenci uczą się metod ochrony i kształtowania środowiska czy geograficznych systemów informacyjnych. Poznają sposoby kontroli jakości środowiska, oceny stopnia zanieczyszczenia oraz redukcji problemów środowiskowych poprzez projektowanie i wdrażanie skutecznych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych

Kierunek realizowany jest na poziomie pierwszego i drugiego stopnia. Absolwenci uzyskują odpowiednio tytuł licencjata/inżyniera oraz magistra/magistra inżyniera.

Ochrona środowiska – przedmioty na studiach

Przykładowe przedmioty w programie kształcenia: zagrożenia cywilizacyjne, meteorologia i klimatologia, zarządzanie środowiskiem, podstawy geologii i hydrogeologii, system informacji geograficznej w ochronie środowiska, zagrożenia i technologie oczyszczania wód, abiotyczne aspekty funkcjonowania środowiska, birdwatching: czyli jak, kiedy i gdzie obserwować ptaki, epidemiologia środowiskowa, gatunki inwazyjne w ekosystemach wodnych i bagiennych, ochrona bioróżnorodności wybranych grup bezkręgowców i bioindykacja środowiska przyrodniczego, oceny oddziaływania na środowisko.

Ochrona środowiska – specjalizacje

Studenci studiów drugiego stopnia mogą wybrać:

 • ochrona środowisk lądowych
 • ochrona środowisk wodnych
 • zarządzanie środowiskiem
 • ochrona przyrody i zarządzanie jej zasobami
 • ochrona zasobów glebowych i geochemia środowiska
 • monitoring i oceny środowiskowe
 • ochrona przyrody i zasobów glebowych
 • monitoring
 • ekotechnologia

Ochrona środowiska – rekrutacja

Kandydaci na UAM i UP uzyskują punkty rekrutacyjne z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu wybranego spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, matematyka.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Ochronę środowiska możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia na tym kierunku i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Ochronie środowiska

Absolwenci swoją wiedzę mogą wykorzystać przykładowo w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska
 • instytucjach administracji państwowej i samorządowej
 • jednostkach naukowo-badawczych
 • firmach doradczych, eksperckich
 • instytucjach finansujących działania związane z ochroną środowiska
 • własnych firmach
 • laboratoriach specjalistycznych, analitycznych, diagnostyki molekularnej, kryminalistycznych
 • przedsiębiorstwach kosmetycznych, farmaceutycznych, spożywczych.

Ile zarabia specjalista ochrony środowiska?

Mediana zarobków na tym stanowisku to nieco ponad 4800 zł brutto.

Faktyczna wartość wynagrodzenia zależeć będzie od branży. Najwyższe odnotowują osoby zatrudnione w budownictwie, energetyce, przemyśle lekkim i ciężkim.

O wysokości pensji decyduje forma zatrudnienia, wielkość przedsiębiorstwa, a także jego lokalizacja.

Czy warto studiować ochronę środowiska?

Ochrona środowiska – opinie

Zawody związane z ochroną środowiska są w cenie. To dziedzina, która w dobie szybkiego rozwoju przemysłu i jego wpływu na jakość środowiska wymaga nowoczesnych rozwiązań, zdecydowanych regulacji prawnych.

***

Dostępnych jest wiele innych kierunków, ściśle związanych z tematyką ochrony środowiska. Może zainteresują Cię również:

Inżynieria i ochrona środowiska

Zarządzanie środowiskiem

Ekologia i środowisko

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Informatyka w ochronie środowiska

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu

Poznaj inne kierunki studiów przyrodniczych

Więcej o studiach przyrodniczych

Jakie uczelnie w Poznaniu oferują kierunek ochrona środowiska

Jakie inne kierunki oferowane są w Poznaniu

a
administracja akustyka analityka danych ekonomicznych analityka kryminalistyczna i sądowa analityka medyczna analityka produktów spożywczych analiza biznesowa i data science analiza i przetwarzanie danych animacja aplikacje internetu rzeczy archeologia architecture architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz astronomia automatic control and robotics automatyka i robotyka
b
bachelor in business administration bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo zdrowotne biofizyka bioinformatyka biologia biologia i zdrowie człowieka biologia stosowana biotechnologia biotechnologia medyczna biotechnology biznes manager budownictwo budownictwo zrównoważone
c
central european and balkan studies chemia chemia aplikacyjna chemia materiałowa chemia medyczna z projektowaniem leków chemistry civil engineering computer science
d
data science dialog i doradztwo społeczne dietetyka dyrygentura dziennikarstwo dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja techniczno - informatyczna ekoenergetyka ekonomia electronics and telecommunications elektroenergetyka elektromobilność elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka energetyka jądrowa english linguistics: theories, interfaces, technologies english studies: literature and culture environmental protection etnolingwistyka etnologia european legal studies
f
farmacja filmoznawstwo i kultura mediów filologia angielska filologia angielska z pedagogiką filologia angielsko-celtycka filologia angielsko-chińska filologia bałkańska (bałkanistyka) filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia koreańska filologia polska filologia polska jako obca filologia portugalska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia rumuńska filologia skandynawska (skandynawistyka) filologia szwedzka filologia ukraińska filologia wietnamska filologia włoska filologia wschodniosłowiańska filozofia finance finanse i rachunkowość finanse, audyt, inwestycje fizjoterapia fizjoterapia w języku angielskim fizyka fizyka medyczna fizyka techniczna fotografia
g
game development geodezja i kartografia geografia geoinformacja geologia german studies / studia o Niemczech global communication gospodarka i ekonomia w dziejach gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna gospodarka wodna grafika groznawstwo
h
hebraistyka historia historia sztuki historyczne praktyki wykonawcze humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
i
indologia informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyczne techniki zarządzania informatyka informatyka i ekonometria informatyka i inżynieria danych informatyka kwantowa innovation management instrumentalistyka intermedia inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria cyklu życia produktu inżynieria farmaceutyczna inżynieria hydrotechniczna inżynieria materiałowa inżynieria ochrony klimatu inżynieria rolnicza inżynieria środowiska inżynieria zarządzania it project management
j
jakość i bezpieczeństwo żywności jakość i rozwój produktu japonistyka jazz i muzyka estradowa język niemiecki i komunikacja w biznesie językoznawstwo i zarządzanie informacją
k
kartografia i geomatyka kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kierunek prawno-ekonomiczny kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja europejska komunikacja wizerunkowo-mediacyjna koreanistyka kosmetologia kryminologia kulturoznawstwo kuratorstwo i teorie sztuki
l
language and communication in healthcare language, mind, technology leśnictwo liberal arts and sciences lingwistyka kulturowa lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego lingwistyka kulturowa regionu europejskiego lingwistyka stosowana literatura powszechna logistyka lotnictwo lotnictwo i kosmonautyka
m
malarstwo management marketing marketing internetowy w CdV master of digital entrepreneurship matematyka matematyka w technice mechanika i budowa maszyn mechanika i budowa pojazdów mechatronika media media i komunikacja w biznesie mediaworking międzynarodowe stosunki gospodarcze międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne muzyka w przestrzeni publicznej muzykologia
n
nadzór i kontrola naturoterapia nauczanie biologii i przyrody nauczanie języków obcych nauczanie matematyki i informatyki nawigacja neurobiologia nowe media i kultura cyfrowa
o
oceanotechnika ochrona dóbr kultury ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna ochrona środowiska ochrona zdrowia roślin ogrodnictwo optometria (optyka okularowa) optyka okularowa z elementami optometrii
p
papiernictwo i poligrafia pedagogika pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna physics and astronomy pielęgniarstwo pojazdy samochodowe polacy i niemcy w europie politologia polityka społeczna polityki miejskie i doradztwo publiczne położnictwo położnictwo pomostowe praca socjalna prawno-menedżerski kierunek prawo prawo Unii Europejskiej w języku angielskim prawo w biznesie product and process management projektowanie kultury projektowanie mebli protetyka słuchu przemysł 4.0 psychokryminalistyka psychologia psychologia w biznesie
q
quantitative finance
r
rachunkowość i finanse biznesu ratownictwo medyczne reżyseria reżyseria dźwięku rolnictwo rzeźba
s
scenografia sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych sinologia socjokryminologia sport stosunki międzynarodowe studia bliskowschodnie studia niderlandystyczne studia skandynawsko-bałtyckie studia środkowo-wschodnioeuropejskie sustainable building engineering / budownictwo zrównoważone sztuczna inteligencja sztuka operatorska sztuka pisania
t
taniec w kulturze fizycznej techniki dentystyczne technologia chemiczna technologia drewna technologia żywności i żywienie człowieka technologie i urządzenia wellness & spa technologie informatyczne w logistyce technologie komputerowe technologie obiegu zamkniętego teleinformatyka telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia teologia terapia zajęciowa tłumaczenia pisemne i multimedialne tłumaczenie konferencyjne polsko-angielskie transition, innovation and sustainability environments transport trener zdrowia i sprawności fizycznej turkologia turystyka i kultura śródziemnomorska turystyka i rekreacja twórcze pisanie i marketing wydawniczy
w
weterynaria wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej wiedza o teatrze wokalistyka wschodoznawstwo wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej zarządzanie i prawo w biznesie zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi zarządzanie państwem zarządzanie środowiskiem zarządzanie w administracji lokalnej zarządzanie zmianą społeczną zdrowie publiczne zielona energia zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna zintegrowane planowanie rozwoju zmiany klimatu – przeciwdziałanie i adaptacja zootechnika
ż
żywienie zwierząt
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Gdański
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie