Jakiego kierunku studiów szukasz?

Akustyka

Akustyka to dział fizyki i techniki obejmujący zjawiska związane z powstawaniem i oddziaływaniem fal akustycznych.

Akustyka jest traktowana jako nauka interdyscyplinarna, obejmująca oprócz akustyki ogólnej, również szereg działów akustyki stosowanej. Celem kształcenia na kierunku Akustyka jest wyedukowanie specjalistów, którzy będą posiadać rozległą wiedzę w dziedzinie wykonywania badań słuchu i dopasowywania aparatów słuchowych, ale także staną się poszukiwanymi na rynku pracownikami wykonującymi analizy i pomiary w zakresie hałasu.

Specjalności oferowane na kierunku Akustyka:

 • protetyka słuchu i ochrona przed hałasem
 • protetyka słuchu.

Dla kogo studia na kierunku akustyka

Kandydaci na studia na kierunku akustyka nie mogą mieć wady słuchu. Idealna student powinien mieć wyobraźnię, być pomysłowy, myśleć logicznie. Przyszły akustyk musi również posiadać gruntowną wiedzę z fizyki, matematyki oraz obsługi komputera.

Program kształcenia na kierunku akustyka

W trakcie nauki studenci zmagają się m.in. z takimi przedmiotami:

 • elektronika
 • język migowy
 • elektryczność i magnetyzm
 • Matlab
 • przetworniki elektroakustyczne
 • budowa aparatów słuchowych
 • teoria drgań
 • wprowadzenie do akustyki
 • akustyka wnętrz
 • akustyka budowlana
 • podstawy analizy sygnałów
 • hałas komunikacyjny
 • fizjologia i patofizjologia słuchu
 • miernictwo aparatów słuchowych
 • hałas przemysłowy
 • akustyka mowy
 • audiometria tonalna
 • otoplastyka
 • pracownia diagnostyki uszkodzeń aparatów słuchowych
 • dopasowanie aparatów słuchowych
 • psychologia osób słabosłyszących
 • wpływ hałasu i drgań na człowieka
 • trening słuchowy
 • audiometria dziecięca
 • audiometria obiektywna
 • implanty
 • patologia słuchu.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku akustyka

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy nowożytny.

Dodatkowo należy wybrać jeden przedmiot spośród:

 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • informatyka
 • matematyka
 • chemia
 • biologia
 • geografia.

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.


Perspektywy pracy po kierunku akustyka

Ukończenie studiów na kierunku Akustyka ze specjalizacją protetyka słuchu pozwala na wykonywanie zawodu protetyka słuchu oraz konsultanta ds. hałasu. Badania akustyczne mają ogromne znaczenie w oceanografii, przemyśle fonograficznym, przemyśle maszynowym, zwłaszcza lotniczym i samochodowym i wielu innych gałęziach gospodarki. To stwarza szerokie możliwości poszukiwania pracy w wyżej wymienionych branżach.

Możliwe miejsca zatrudnienia:

 • punkty protetyczne
 • szpitale i kliniaki
 • dystrybutorzy aparatów słuchowych
 • producenci aparatów słuchowych i sprzętu audiometrycznego
 • inspektorzy ochrony środowiska
 • firmy i laboratoria badawcze ds. hałasu.

Absolwenci Akustyki mogą również znaleźć zatrudnienie przy kształtowania obrazu dźwiękowego w studiach nagrań, salach koncertowych, pomieszczeniach wielofunkcyjnych oraz przestrzeni otwartej. Często zajmują się realizacją dźwięku przy nagraniach form muzycznych i słownych, czy adaptacji akustycznej pomieszczeń o różnym przeznaczeniu.


Opinie o kierunku akustyka

Zawód akustyka, zwłaszcza po specjalizacji z zakresu protetyki słuchu, jest co raz bardziej pożądany, co wynika z rosnącej liczby osób niedosłyszących. Coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów zwiększa szanse atrakcyjnych warunków zatrudnienia.

Praca daje możliwość otwarcia własnego gabinetu. Poniżej znajduje się film przedstawiający specyfikę pracy protetyka słuchu.

Kierunki pokrewne do kierunku akustyka

Jakie uczelnie oferują kierunek akustyka

W których miastach można studiować kierunek akustyka

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański