Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zootechnika w Poznaniu

Jeśli lubisz biologię, nauki przyrodnicze i interesują Cię zwierzęta - poznaj studia na Zootechnice w Poznaniu. Sprawdź oferowane specjalności, program kształcenia oraz zasady rekrutacji. Zobacz, gdzie mogą pracować oraz ile zarabiają absolwenci Zootechniki.
zootechnika w Poznaniu

Zootechnika - studia

Studenci Zootechniki uzyskują wiedzę z zakresu hodowli i produkcji zwierzęcej. Poznają zasady produkcji roślinnej oraz zagadnienia związane z ochroną przyrody i środowiska naturalnego.

Studia przybliżają najnowsze osiągnięcia z dziedziny hodowli zwierząt, wpływu diety na ich rozwój, dobrostan. Pozwalają zapoznać się z metodami projektowania produkcji, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia gospodarstwa oraz podstawami prawa w zakresie działalności gospodarczej.

Studia są dwustopniowe. Absolwenci uzyskują najpierw tytuł inżyniera, a następnie magistra inżyniera.

Czym zajmuje się zootechnik?

Zadaniem osoby pracującej na tym stanowisku jest dbałość o dobrostan zwierząt, ich prawidłowe żywienie, zapewniające właściwy rozwój oraz ochronę przed chorobami.

Zootechnik zajmuje się chowem i hodowlą zwierząt w celu uzyskania wysokiej jakości produktów pochodzenia zwierzęcego.

Zootechnika – przedmioty na studiach

Program kształcenia przewiduje kursy: zoologia z ekologią, anatomia zwierząt, botanika z elementami fizjologii roślin, mikrobiologia, doświadczalnictwo zootechniczne, gleboznawstwo z elementami nawożenia, uprawa roli i roślin, genetyka zwierząt, fizjologia zwierząt, mechanizacja produkcji zwierzęcej i roślinnej, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, użytki zielone, metody hodowlane, zoogeografia, hodowla i użytkowanie koni/bydła/trzody chlewnej/zwierząt futerkowych, biologia zwierząt łownych, fauna obszarów natura 2000, kynologia, ornitologia, herpetologia, hodowla pszczół.

Zootechnika – specjalizacje

Na studiach wybrać można:

 • hodowla zwierząt
 • ekologiczny chów zwierząt
 • hodowla zwierząt wolno żyjących i amatorskich

Zootechnika – rekrutacja

Nabór odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów: język polski, język obcy oraz do wyboru matematyka, biologia, chemia.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Zootechnikę w innych ośrodkach akademickich możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia rolnicze i przyrodnicze i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Zootechnice

Absolwenci zatrudniani są przykładowo w:

 • placówkach zajmujących się chowem i hodowlą zwierząt
 • doradztwie rolniczym
 • wytwórniach pasz
 • służbach inseminacyjnych
 • jednostkach nadzoru hodowlanego
 • jednostkach administracji, związanych z rolnictwem
 • przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt

Czy warto studiować Zootechnikę?

Współczesność stawia nowe wyzwania przed osobami zawodowo zajmującymi się zootechniką. Specjaliści z tej dziedziny będą stawiać czoła zmianom środowiskowym i cywilizacyjnym, nowym trendom żywieniowym, chorobom cywilizacyjnym, innowacyjności produkcji i technologii.

Zootechnika - opinie

Studia na poznańskiej Zootechnice realizowane są w nowoczesnych laboratoriach oraz unikalnej bazie blisko położonych rolniczych zakładów doświadczalnych. W roku 2015 uruchomiono nowocześnie wyposażone Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej, łączące funkcje zakładu leczniczego i obiektu naukowo-dydaktycznego.

***

Może zainteresują Cię podobne kierunki:

Weterynaria

Behawiorystyka zwierząt

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Analityka weterynaryjna

Zoofizjoterapia

Bioinżynieria zwierząt

Hipologia i jeździectwo

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

Rolnictwo

Żywienie zwierząt

Poznaj inne kierunki studiów przyrodniczych

Więcej o studiach przyrodniczych

Jakie uczelnie w Poznaniu oferują kierunek zootechnika

Jakie inne kierunki oferowane są w Poznaniu

a
administracja akustyka analityka danych ekonomicznych analityka kryminalistyczna i sądowa analityka medyczna analityka produktów spożywczych analiza biznesowa i data science analiza i przetwarzanie danych animacja aplikacje internetu rzeczy arabistyka archeologia archeometria architecture architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz astronomia automatic control and robotics automatyka i robotyka
b
bachelor in business administration bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo zdrowotne biofizyka bioinformatyka biologia biologia i zdrowie człowieka biologia stosowana biomedical engineering biotechnologia biotechnologia medyczna biotechnology biznes manager budownictwo budownictwo zrównoważone
c
central europe in the international perspective central european and balkan studies chemia chemia aplikacyjna chemia dla inżynierów chemia materiałowa chemia medyczna z projektowaniem leków chemistry civil engineering computer science
d
design i komercjalizacja produktu dialog i doradztwo społeczne dietetyka dyrygentura dziennikarstwo dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-commerce edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja techniczno - informatyczna ekoenergetyka ekonomia electrical engineering electronics and telecommunications elektroenergetyka elektromobilność elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka energetyka jądrowa energetyka przemysłowa i odnawialna english linguistics: theories, interfaces, technologies english studies: literature and culture environmental protection etnolingwistyka etnologia european legal studies
f
farmacja film eksperymentalny filmoznawstwo i kultura mediów filologia angielska filologia angielska w edukacji filologia angielska z pedagogiką filologia angielsko-celtycka filologia angielsko-chińska filologia bałkańska (bałkanistyka) filologia duńska filologia fińska filologia francuska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia koreańska filologia nowogrecka filologia polska filologia polska jako obca filologia rosyjska (rusycystyka) filologia rumuńska filologia skandynawska (skandynawistyka) filologia szwedzka filologia ukraińska filologia węgierska filologia włoska filologia wschodniosłowiańska filozofia finance finanse i rachunkowość finanse, audyt, inwestycje fizjoterapia fizjoterapia w języku angielskim fizyka fizyka medyczna fizyka techniczna fotografia
g
game development geodezja i kartografia geografia geohazards and climate change geoinformacja geologia geoslawistyka german studies / studia o Niemczech global communication gospodarka i ekonomia w dziejach gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna governance of organizations grafika groznawstwo
h
hebraistyka historia historia sztuki historyczne praktyki wykonawcze humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie hydrologia, meteorologia i klimatologia
i
indologia informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyka informatyka i ekonometria informatyka i inżynieria danych informatyka kwantowa innovation management instrumentalistyka intermedia inżynieria bezpieczeństwa i jakości inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria cyklu życia produktu inżynieria farmaceutyczna inżynieria hydrotechniczna inżynieria materiałowa inżynieria ochrony klimatu inżynieria rolnicza inżynieria środowiska inżynieria zarządzania
j
jakość i bezpieczeństwo żywności jakość i rozwój produktu japonistyka jazz i muzyka estradowa język niemiecki i komunikacja w biznesie językoznawstwo i zarządzanie informacją
k
kartografia i geomatyka kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kierunek prawno-ekonomiczny kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja europejska komunikacja wizerunkowo-mediacyjna koreanistyka kosmetologia kreatywna produkcja filmowa kryminologia kultura klasyczna kulturoznawstwo kuratorstwo i teorie sztuki
l
language, mind, technology leśnictwo liberal arts and sciences lingwistyka kulturowa lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego lingwistyka kulturowa regionu europejskiego lingwistyka stosowana literatura powszechna logistics logistyka lotnictwo lotnictwo i kosmonautyka
m
malarstwo management marketing marketing internetowy master of digital entrepreneurship matematyka matematyka nowoczesnych technologii matematyka w technice mechanika i budowa maszyn mechanika i budowa pojazdów mechatronics mechatronika media media interaktywne i widowiska mediaworking międzydziedzinowe studia indywidualne międzynarodowe stosunki gospodarcze muzykologia
n
nadzór i kontrola nauczanie biologii i przyrody nauczanie matematyki i informatyki neurobiologia nowe media w komunikacji
o
ochrona dóbr kultury ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna ochrona środowiska ogrodnictwo optometria (optyka okularowa) optyka okularowa z elementami optometrii
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo polacy i niemcy w europie politologia polityka społeczna polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie położnictwo praca socjalna prawo prawo europejskie prawo w biznesie produkcja audiowizualna projektowanie kultury projektowanie mebli protetyka słuchu przemysł 4.0 psychologia psychologia w biznesie
q
quantitative finance
r
rachunkowość i finanse biznesu ratownictwo medyczne reżyseria dźwięku rolnictwo rzeźba
s
scenografia sinologia socjokryminologia socjologia sport stosunki międzynarodowe studia niderlandystyczne studia o Polsce studia slawistyczne studia śródziemnomorskie sustainable building engineering / budownictwo zrównoważone sztuczna inteligencja sztuka pisania
t
taniec w kulturze fizycznej techniki dentystyczne technologia chemiczna technologia drewna technologia żywności i żywienie człowieka technologie informatyczne technologie komputerowe technologie obiegu zamkniętego teleinformatyka teologia terapia zajęciowa tłumaczenie konferencyjne polsko-angielskie tłumaczenie kreatywne i specjalistyczne tłumaczenie ustne transition, innovation and sustainability environments transport turkologia turystyka i rekreacja
w
weterynaria wiedza o teatrze wokalistyka wschodoznawstwo wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zaawansowane badania socjologiczne zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i prawo w biznesie zarządzanie państwem zarządzanie środowiskiem zarządzanie w administracji lokalnej zarządzanie w it zdrowie publiczne zielona energia zintegrowane planowanie rozwoju zmiany klimatu ziemi zootechnika
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Zamojska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Poznańska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Rzeszowski