Jakiego kierunku studiów szukasz?

Mikrobiznes

Studia na kierunku Mikrobiznes mają na celu kształcenie profesjonalistów w obszarze mikro działalności gospodarczej, stanowiącej trzon rozwoju współczesnej gospodarki.

Studenci mikrobiznesu uzyskają uprawnienia czeladnicze, potwierdzające wiedzę i umiejętności w zawodzie. Odbędą praktyki zawodowe w zawodzie technicznym lub artystycznym (w zależności od wybranej specjalności). Będą mieli możliwość uczenia się pod kierunkiem najlepszych specjalistów prowadzących mikrobiznes.

Na kierunku tym przewidziano specjalności:

 • mikrobiznes artystyczny
 • mikrobiznes techniczny

Absolwent kierunku Mikrobiznes będzie:

 • miał kompetencje do zaprojektowania, pozyskania finansowania oraz wdrożenia działań na rynku w zakresie prowadzenia mikrobiznesu
 • posiadał umiejętności praktyczne, poparte jednosemestralną praktyką zawodową w zawodzie technicznym lub artystycznym, zarówno na studiachstacjonarnych, jak i niestacjonarnych
 • posiadał uprawnienia czeladnicze potwierdzające wiedzę i umiejętności oraz uprawniające do wykonywania zawodu w Polsce i na terenie Unii Europejskiej
 • posiadał kompetencje społeczne umożliwiające kierowanie zespołem i budowanie relacji z klientami.

Dla kogo studia na kierunku mikrobiznes

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku mikrobiznes

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku mikrobiznes

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku mikrobiznes

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku mikrobiznes

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku mikrobiznes

Jakie uczelnie oferują kierunek mikrobiznes

W których miastach można studiować kierunek mikrobiznes

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska