Jakiego kierunku studiów szukasz?

Odnawialne źródła energii we Wrocławiu

Rozważasz pracę w rozwojowej dziedzinie, jaką jest energetyka i OZE? Zdobądź wykształcenie na kierunku Odnawialne źródła energii. Poznaj ofertę kształcenia w tym zakresie we Wrocławiu – sprawdź dostępne specjalności, program nauczania oraz zasady rekrutacji. Zobacz, gdzie mogą pracować i jakie zarobki uzyskują absolwenci studiów.
odnawialne źródła energii we Wrocławiu

Odnawialne źródła energii – studia we Wrocławiu

Kształcenie na kierunku Odnawialne źródła energii obejmuje zagadnienia z zakresu projektowania i eksploatacji systemów i instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności energetyki słonecznej, turbin wiatrowych i wodnych, pomp ciepła, technologii geotermalnych i biomasowych.

Studenci uczą się projektowania, optymalizacji i wdrażania nowych technologii energetycznych w zakresie systemów i instalacji opartych o odnawialne źródła energii.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Czym zajmuje się specjalista OZE?

Specjalista w zakresie odnawialnych źródeł energii może zajmować się projektowaniem, planowaniem i budową instalacji wykorzystujących OZE, takie jak elektrownie wiatrowe, elektrownie słoneczne, elektrownie wodne czy elektrownie geotermalne.

Do jego zadań może należeć analizowanie efektywności energetycznej istniejących instalacji i opracowywanie strategii optymalizacji zużycia energii oraz wykorzystania odnawialnych jej energii. Specjalista OZE stosuje techniki monitorowania i zarządzania energią w celu minimalizacji strat i maksymalizacji wydajności.

Może także angażować się w działalność edukacyjną i promocyjną w celu zwiększania świadomości społecznej na temat korzyści z OZE poprzez organizację szkoleń, seminariów i kampanii informacyjnych dla społeczności lokalnych, przedsiębiorstw i instytucji.

Odnawialne źródła energii – przedmioty na studiach

Program nauczania przewiduje m.in. następujące przedmioty: podstawy energetyki, podstawy termodynamiki, podstawy geotermii, magazynowanie energii, materiałoznawstwo w OZE, miernictwo i systemy pomiarowe, podstawy konstrukcji maszyn, przenoszenie ciepła, podstawy energetyki słonecznej, energetyka wiatrowa, biomasa w energetyce, podstawy konstrukcji urządzeń energetycznych, przesyłanie energii elektrycznej, pompy i układy pompowe, hydroenergetyka, systemy pomp ciepła.

Oddzielne grupy przedmiotów przewidziane są dla poszczególnych specjalności.

Odnawialne źródła energii – specjalności

Studenci na pierwszym stopniu mogą wybrać:

 • OZE w budownictwie
 • przemysłowe instalacje OZE.

Odnawialne źródła energii – rekrutacja we Wrocławiu

Nabór na kierunek odbywa się w oparciu o wyniki maturalne z matematyki, języka polskiego, języka obcego oraz fizyki (lub alternatywnie oceny z egzaminu zawodowego).

Jeśli chcesz poznać szczegółowe zasady rekrutacji na kierunek, możesz to sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia na tym kierunku i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Odnawialne źródła energii – praca po studiach

Absolwenci kierunku zatrudniani są przykładowo w:

 • firmach projektowych, instalacyjnych, deweloperskich
 • instytucjach i agencjach zajmujących się energią odnawialną oraz ochroną środowiska
 • przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i dystrybucją energii cieplnej i elektrycznej
 • firmach zajmujących się doradztwem w dziedzinie wykorzystania OZE
 • firmach zajmujących się bezpieczeństwem energetycznym.

Mogą również starać się o zdobycie uprawnień do przeprowadzania audytu energetycznego budynków.

Zarobki w branży energetycznej

Przykładowe wynagrodzenia na wybranych stanowiskach w sektorze energetyki:

 • projektant gazociągów lub linii energetycznych: 8,5-12 tys. zł brutto,
 • starszy inżynier elektryk: 9-14 tys. zł brutto,
 • trader, sprzedaż energii elektrycznej i gazu: 9-19 tys. zł brutto,
 • specjalista ds. harmonogramowania: 8-18 tys. zł brutto,
 • kierownik budowy: 15-25 tys. zł brutto,
 • kierownik ds. inżynierii procesowej: 16-25 tys. zł brutto,
 • dyrektor działu fotowoltaiki: 20-33 tys. zł brutto.

Odnawialne źródła energii – opinie

Dowiedz się więcej o kierunku w krótkim filmie:

Czy warto studiować Odnawialne źródła energii.

OZE są kluczowym elementem w walce ze zmianami klimatycznymi poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych. Studiowanie OZE pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykorzystania czystych, zrównoważonych źródeł energii.

Sektor OZE rozwija się dynamicznie na całym świecie, co tworzy duże możliwości rozwoju zawodowego. Absolwenci studiów z zakresu OZE mogą znaleźć pracę w różnych branżach, takich jak energia, inżynieria, konsulting, badania naukowe czy administracja publiczna.

***

Może zainteresują Cię również kierunki:

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Ekologiczne źródła energii

Energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Technologie energetyki odnawialnej

Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii

Energetyka

Poznaj inne kierunki inżynierskie

Dowiedz się więcej o studiach technicznych

Jakie uczelnie we Wrocławiu oferują kierunek odnawialne źródła energii

Jakie inne kierunki oferowane są we Wrocławiu

a
adaptacje do zmiany klimatu administracja administration in international organization advanced nano and biomaterials MONABIPHOT agroinżynieria aktorstwo aktorstwo teatru lalek analityka gospodarcza analityka medyczna analityka społeczna antropologia literatury, teatru i filmu applied mathematics applied psychology BSc Hons archeologia architecture architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz astronomia astrophysics automatyka i robotyka automatyka przemysłowa aviation management BSc
b
bachelor / master in international business bachelor of business and administration bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo i porządek publiczny bezpieczeństwo międzynarodowe bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne bioeconomy bioinformatyka biologia biologia człowieka biomechanika inżynierska biosciences biotechnologia biotechnology budownictwo business informatics business management business management and leadership BA (Hons)
c
chemia chemia i analityka przemysłowa chemia i inżynieria materiałów chemia i toksykologia sądowa chemia medyczna chemical engineering and technology chemistry cloud computing BSc Hons communication management computer engineering computer science computing science BSc Hons criminal justice culture, thought and humanity cyber security BSc (Hons) cyberbezpieczeństwo
d
data science design business dietetyka dowodzenie dyplomacja europejska dyrygentura dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-biznes eastern european jewish studies edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekobiznes ekonomia ekonomia biznesu i finanse electronic and computer engineering elektromobilność elektroniczne systemy mechatroniki elektronika elektronika i fotonika elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka energetyka jądrowa english for knowledge, culture and innovation environmental quality management etnologia i antropologia kulturowa etyka european cultures europeistyka
f
farmacja filologia angielska filologia chorwacka z językiem serbskim filologia czeska filologia francuska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia niderlandzka filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia ukraińska filologia włoska filozofia finance finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna food technology
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geoenergetyka geografia geoinformatyka geologia geologia stosowana global communication górnictwo i geologia gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu gospodarka przestrzenna grafika
h
historia historia sztuki historia w przestrzeni publicznej human resources i coaching
i
indologia indywidualne studia informatyczno-matematyczne indywidualne studia międzydziedzinowe informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyczne systemy automatyki informatyka informatyka algorytmiczna informatyka stosowana informatyka stosowana i systemy pomiarowe informatyka techniczna informatyka w biznesie instrumentalistyka inteligentna elektronika interdyscyplinarne studia europejskie international business inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria geologiczna inżynieria i gospodarka wodna inżynieria kwantowa inżynieria materiałowa inżynieria mikrosystemów mechatronicznych inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych inżynieria środowiska inżynieria surowców mineralnych inżynieria systemów inżynieria zarządzania
j
jazz i muzyka estradowa judaistyka
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kinezjologia kompozycja i teoria muzyki komunikacja cyfrowa i media komunikacja i media komunikacja społeczna komunikacja wizerunkowa konserwacja i restauracja dzieł sztuki konsulting prawny i gospodarczy koreanistyka kosmetologia kryminalistyka z kryminologią kryminologia kryminologia prawnicza kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo kulturoznawstwo
l
llb international and european environmental law llm international and european law logistyka logistyka i marketing logistyka przemysłowa logopedia lotnictwo i kosmonautyka
m
malarstwo management management accounting marketing i sprzedaż master of economics and finance matematyka matematyka i analiza danych matematyka stosowana mechanika i budowa maszyn mechanika i budowa maszyn energetycznych mechatronika media media content creation media design i marketing wizerunkowy media i komunikacja w biznesie media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne mediacja sztuki medical biotechnology medical informatics medyczna biotechnologia molekularna mfa in visual arts międzynarodowe stosunki gospodarcze mikrobiologia mikrobiznes militarioznawstwo muzyka kościelna muzykologia
n
neutralność klimatyczna nieruchomości i gospodarka przestrzenna
o
ochrona dóbr kultury ochrona środowiska odnawialne źródła energii odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami ogrodnictwo optyka organizacja i zarządzanie usługami społecznymi
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo political science politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo e-biznesu prawo gospodarcze prawo w biznesie projektowanie mediów psychologia publikowanie cyfrowe i sieciowe
r
rachunkowość i podatki ratownictwo medyczne reżyseria robotyka i automatyzacja procesów rolnictwo rysunek rzeźba
s
scenografia sinologia slawistyka socjologia socjologia ekonomiczna sport stosunki międzynarodowe studia romanistyczne studia śródziemnomorskie studia śródziemnomorskie i klasyczne sustainable biomass and bioproducts engineering sztuczna inteligencja sztuka i wzornictwo ceramiki sztuka i wzornictwo szkła sztuka mediów sztuka przekładu, twórcze pisanie i krytyka literacka
t
technologia chemiczna technologia i organizacja gastronomii technologia żywności i żywienie człowieka teleinformatyka telekomunikacja teologia terapia zajęciowa transport turystyka turystyka i rekreacja
u
urban mining usługi biznesowe w gospodarce cyfrowej
v
veterinary medicine
w
weterynaria wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem państwa zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie in­for­macją zarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie kryzysowe zarządzanie migracjami zarządzanie projektami zarządzanie projektami społecznymi zarządzanie środowiskiem przyrodniczym zarządzanie w języku angielskim zarządzanie w nowoczesnej gospodarce zaufane systemy sztucznej inteligencji zdrowie publiczne zielona chemia zootechnika
ż
żywienie człowieka i dietetyka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Lubelska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju