Jakiego kierunku studiów szukasz?

Aktorstwo teatru lalek

Aktorstwo teatru lalek to unikatowe studia - taki kierunek prowadzony jest na jednej tylko uczelni, również można wybrać taką specjalność na kierunku Aktorstwo.

To jednocześnie kierunek elitarny - na pierwszy rok przyjmowanych jest tylko 20 osób.

Studenci mierzą się z warsztatem aktora, ale też animatora lalki. Poznają techniki sceniczne, pracują nad ekspresją, ruchem, głosem, uczą się pracować z lalką.

Absolwenci uzyskują tytuł magistra sztuki.

Dla kogo studia na kierunku aktorstwo teatru lalek

Kierunek jest propozycją dla kandydatów o predyspozycjach artystycznych, aktorskich, o szczególnych zainteresowaniach w zakresie teatru lalek.

Program kształcenia na kierunku aktorstwo teatru lalek

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • elementarne zadania aktorskie w planie lalkowym
 • elementarne zadania aktorskie w planie żywym
 • interpretacja prozy
 • technika wyrazistości mowy
 • impostacja mowy
 • dramaturgia i historia teatru lalek
 • umuzykalnienie i solfeż
 • budowa lalek
 • technika wokalna
 • pantomima
 • rytmika z podstawami tańca
 • historia sztuki
 • historia kultury
 • historia muzyki
 • konwersatorium z historii współczesnego teatru lalek.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku aktorstwo teatru lalek

Egzamin wstępny obejmuje kilka etapów:

 • egzamin praktyczny - badanie predyspozycji kandydata do zawodu aktorskiego w zakresie wymowy, głosu, słuchu muzycznego, ruchu i wyobraźni, sprawności fizycznej, sposobu interpretacji tekstu (prozy, wiersza), śpiewu (piosenka), wykonania elementarnych zadań aktorskich oraz warunków zewnętrznych. W trakcie egzaminu sprawdzana jest przez komisję ogólna sprawność ruchowa, poczucie rytmu oraz wyrazistość ciała. Lista wymaganych do przygotowania utworów dostępna jest na stronie uczelni..
 • egzamin teoretyczny w formie rozmowy kwalifikacyjnej weryfikującej poziom wiedzy kandydata z historii kultury, dramatu i teatru oraz literatury polskiej i powszechnej
 • sprawdzian umiejętności praktycznych uzupełniony o wiedz z zakresu teatru, teatru lalek, kultury i sztuki.

Perspektywy pracy po kierunku aktorstwo teatru lalek

Absolwenci przygotowani są przede wszystkim do podejmowania zadań aktorskich z wykorzystaniem lalek.

Potencjalne miejsca ich zatrudnienia to:

 • teatry
 • teatry lalek
 • instytucje kultury
 • warsztaty artystyczne.

Opinie o kierunku aktorstwo teatru lalek

Kandydaci zakwalifikowanie do drugiego etapu rekrutacji odbywają obowiązkowe, jednodniowe warsztaty przygotowujące do dalszego egzaminu.

funkcjonuje również poradnia dla kandydatów, gdzie można skonsultować z pedagogami wybrane na egzamin utwory czy zasięgnąć informacji o formule egzaminu.


Kierunki pokrewne do kierunku aktorstwo teatru lalek

Jakie uczelnie oferują kierunek aktorstwo teatru lalek

W których miastach można studiować kierunek aktorstwo teatru lalek

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Gdański
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Śląska
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie