Jakiego kierunku studiów szukasz?

Administracja w Katowicach

Sprawdź, które kierunki studiów administracyjnych oferowanych w Katowicach będą odpowiadać Twoim oczekiwaniom związanym z przyszłą pracą zawodową. Zobacz, które uczelnie realizują studia na administracji, jak wygląda rekrutacja oraz potencjalne ścieki kariery.
administracja w Katowicach

Administracja - studia

Choć administracja kojarzy się z powtarzalną, stricte urzędniczą pracą, w szeroko pojętej administracji jest miejsce dla osób otwartych i kontaktowych – choćby na stanowiskach audytorskich i kontrolerskich, jak i introwertyków, ceniących spokój – archiwiści, statystycy.

Administracja służy tworzeniu i racjonalizowaniu procesów organizacyjnych w różnorodnych instytucjach. Jest obecna wszędzie tam, gdzie pojawia się potrzeba kierowania, zarządzania, służby społeczeństwu.

Administracja w Katowicach - specjalności

W tym ośrodku akademickim dostępne są następujące kierunki i specjalności

Administracja, specjalności:

 • administracja publiczna
 • kadry i płace
 • obsługa kancelarii prawnych i finansowych
 • ochrona danych osobowych
 • bezpieczeństwo wewnętrzne

Administracja publiczna, specjalności:

 • administracja samorządowa
 • zarządzanie w administracji publicznej
 • administracja podatkowa
 • administracja rządowa
 • pracownik cywilny w służbach mundurowych

Administrowanie środowiskiem

Administracja - przedmioty na studiach

W programie studiów na administracji znajdą się m.in. takie przedmioty jak wstęp do prawoznawstwa, ekonomia (mikro, makro), podstawy finansów, nauka o administracji, konstytucyjny system organów państwowych, podstawy zarządzania w administracji, prawo cywilne z umowami w administracji, podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, prawo pracy, prawo administracyjne, publiczne prawo gospodarcze, postępowanie administracyjne, historia administracji, ustrój samorządu terytorialnego, prawo międzynarodowe publiczne, zamówienia publiczne, legislacja administracyjna, postępowanie egzekucyjne w administracji, prawo urzędnicze, ochrona własności intelektualnej.

Administracja w Katowicach – rekrutacja

Rekrutacja na US odbywa się na podstawie konkursu świadectw z trzech dowolnie wybranych przedmiotów.

Rekrutacja do niepublicznych szkół wyższych odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Administrację możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia na tym kierunku i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Administracja w Katowicach – perspektywy pracy

Absolwenci studiów administracyjnych – zależnie od ukończonego kierunku i specjalności znajdują zatrudnienie przykładowo w:

 • urzędach administracji publicznej
 • strukturach samorządowych
 • organizacjach pozarządowych
 • podmiotach administracji bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego
 • firmach doradczych
 • kancelariach
 • różnorodnych przedsiębiorstwach
 • służbach mundurowych
 • organach kontroli.

Administracja - opinie

Dowiedz się więcej o studiach na administracji:


Zarobki urzędników

Przeciętne zarobki w administracji samorządu terytorialnego nieco ponad 6500 złotych brutto.

Z danych GUS wynika, że w administracji samorządowej niezmiennie najlepiej zarabia się w urzędach marszałkowskich, gdzie przeciętne wynagrodzenie wynosi blisko 7700 zł.

Najmniej zarabiają pracownicy starostw powiatowych. Przeciętne wynagrodzenie to prawie 6000 zł brutto.

***

Może zainteresują Cię także kierunki:

Administracja europejska

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrze

Administracja i cyfryzacja

Administracja i polityka publiczna

Administracja i zarządzanie publiczne

Administracja publiczna

Administracyjno-ekonomiczne studia

Administration in international organization

e-Administracja

Prawno-administracyjny kierunek

Poznaj inne kierunki administracyjne

Dowiedz się o studiach prawno-administracyjnych

Jakie uczelnie w Katowicach oferują kierunek administracja

Jakie inne kierunki oferowane są w Katowicach

a
administracja administrowanie środowiskiem aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym analityk finansowy 2.0 analityka gospodarcza analityka medyczna animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi architektura architektura informacji architektura wnętrz arteterapia - terapia artystyczna
b
bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biofizyka biologia biotechnologia biotechnologia medyczna biotechnology budownictwo
c
chemia chemia kosmetyczna coaching i doradztwo filozoficzne coaching medyczny computer science creative management in new media
d
dietetyka doradztwo polityczne i publiczne dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-commerce edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja kulturalna ekonomia elektroradiologia energetyka etnologia i antropologia kulturowa
f
farmacja filologia angielska filologia francuska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia polska filologia romańska filologia słowiańska filologia włoska filologia wschodniosłowiańska filozofia finance and accounting for business finanse i ekonomia biznesu finanse i rachunkowość finanse menedżerskie fizjoterapia fizyka fizyka medyczna
g
gastronomia i hotelarstwo geografia geologia geologia stosowana gospodarka cyfrowa gospodarka miejska i nieruchomości gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna grafika
h
historia historia sztuki
i
indywidualne studia międzyobszarowe indywidualne studia nauczycielskie informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyka informatyka i ekonometria informatyka stosowana instrumentalistyka international business international business law and arbitration inżynieria biomedyczna inżynieria materiałowa inżynieria zagrożeń środowiskowych
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja cyfrowa komunikacja promocyjna i kryzysowa koordynator medyczny kosmetologia kulturoznawstwo kultury mediów
l
lingwistyka stosowana logistyka logistyka w biznesie logopedia
m
malarstwo matematyka materials science and engineering mechatronika media mediteranistyka międzynarodowe stosunki gospodarcze międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji m​iędzynarodowe studia polskie mikro i nanotechnologia muzyka w multimediach
n
nauki o rodzinie neurobiologia
o
ochrona środowiska odnowa biologiczna organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna physics pielęgniarstwo politologia polityki miejskie i doradztwo publiczne położnictwo praca socjalna prawo prawo w zarządzaniu projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej projektowanie graficzne przedsiębiorczość przedsiębiorczość i finanse psychologia
r
rachunkowość i podatki ratownictwo medyczne realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia reżyseria
s
socjologia sport sztuka pisania
ś
środkowoeuropejskie studia historyczne
t
taniec technologia chemiczna teologia transport trener osobisty z dietetyką sportową trener zdrowia turystyka turystyka historyczna turystyka i rekreacja twórcze pisanie i marketing wydawniczy
w
wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie publiczne zarządzanie ryzykiem zdrowotnym zarządzanie zasobami ludzkimi zdrowie publiczne
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Poznańska
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny