Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

uczelnia niepubliczna, 40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3, (+32) 35 70 600, rekrutacja@gwsh.pl

Rekrutacja na studia 2022/2023

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

GWSH rekrutuje na studia 2022_2023

GWSH rekrutuje obecnie na studia na 11 kierunkach: psychologia, prawo, pielęgniarstwo, kosmetologia, administracja, finanse i rachunkowość, zarządzanie, logistyka, turystyka i rekreacja, informatyka, stosunki międzynarodowe.

Można się zarejestrować on-line. Wystarczy wejść na stronę www.gwsh.pl/rekrutacja i wypełnić formularz, niezbędne dokumenty donieść w ciągu 14 dni. Warunkiem przyjęcia do grona studentów GWSH jest zdana matura.

Progi punktowe nie mają wpływu na rekrutację. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Uwaga - promocje

Promocje, z których możesz skorzystać to:

* Rodzinnie taniej! - zniżki dla Twojej rodziny

* Warto być absolwentem GWSH! - czesne niższe o 400 zł

* Więcej za mniej! - gdy studiujesz więcej niż 1 kierunek

* Promocja dla pracowników tej samej firmy

Najstarsza niepubliczna uczelnia w województwie śląskim zapewnia wysoki poziom kształcenia. Co ważne, program studiów jest dostosowany do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się od piątku do niedzieli. Dzięki temu studenci mogą z powodzeniem połączyć studia z pracą zawodową.

W GWSH nauka i kariera idą w parze.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane