Jakiego kierunku studiów szukasz?

Energetyka w Katowicach

Jeśli myślicie o studiach z zakresu energetyki, w tym artykule podpowiadamy, jakie kierunki dostępne są na śląskich uczelniach, jak wygląda rekrutacja oraz perspektywy pracy.
energetyka w Katowicach

Energetyka w Katowicach - studia

Kierunki inżynierskie wybierają osoby o umysłach ścisłych, dla których matematyka czy fizyka nie stanowią większego problemu. Ważne są także predyspozycje techniczne, kreatywność, łatwość poszukiwania niestandardowych rozwiązań.

Studenci uczą się budowy, działania i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych. Poznają uregulowania prawne i wymagania dotyczące dokumentacji technicznej. Zaznajamiają się z gospodarką energetyczną kraju, Unii Europejskiej czy świata.

Uzyskują szeroką wiedzę branżową dzięki m.in. takim przedmiotom kształcenia jak: polityka energetyczna, innowacje w energetyce, procesy modernizacyjne w energetyce, odnawialne źródła energii, maszyny i urządzenia energetyczne, inżynieria finansowa w energetyce, ochrona środowiska w energetyce, zagadnienia optymalizacyjne.

Energetyka - przedmioty na studiach

W programie studiów na Energetyce znajdą się przykładowo: termodynamika techniczna, odnawialne źródła energii, elektrotechnika, metrologia, inżynieria materiałowa, mechanika techniczna, przepływ ciepła, maszyny energetyczne, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, mechanika płynów, gospodarka energetyczna, spalanie paliw, komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i energią, normalizacja w procesach produkcji, strategie energetyczne w UE i na świecie, rola energii w polityce klimatycznej, ciepłownictwo; sieci cieplne.

Energetyka - specjalności

Na kierunku Energetyka dostępne są ścieżki kształcenia

 • dozór i eksploatacja instalacji energetycznych
 • zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym
 • energetyka gazowa i rozproszona
 • modernizacja instalacji energetycznych
 • procesy i systemy energetyczne
 • źródła odnawialne i nowoczesne technologie energetyczne
 • energetyka prosumencka
 • cieplne systemy energetyczne (studia drugiego stopnia)
 • alternatywne technologie energetyczne i zarządzanie środowiskiem (studia drugiego stopnia).

Energetyka w Katowicach – rekrutacja

Na Politechnice Śląskiej kryterium przyjęć stanowią wyniki maturalne z matematyki zdawanej na poziomie podstawowym oraz jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka.

Rekrutacja do uczelni niepublicznej odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunki związane z energetyką możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia inżynierskie i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Energetyka - praca po studiach

Typowe miejsca pracy absolwentów Energetyki to przede wszystkim:

 • elektrownie
 • elektrociepłownie
 • jednostkach samorządowych – w zakresie problemów energetyki
 • firmach działających w obszarze innowacji energetycznych
 • zakładach przemysłowych – w działach energetyki
 • firmach remontowych
 • spółkach gazownictwa
 • biurach projektowych
 • firmach konsultingowych.

Energetyka - opinie

Więcej o studiach:


Czy warto studiować Energetykę?

Niewątpliwie ta kluczowa gałąź gospodarki potrzebuje specjalistów – nowoczesnych inżynierów, wykształconych energetyków, wdrażających ekologiczne technologie. Energia wiatru, słonecznej, geotermalnej, jądrowej, hydroenergii i energii biomasy – to pojęcia bliskie nowoczesnym energetykom.

Rosnące potrzeby energetyczne pojedynczych domów, miast, osiedli czy zakładów przemysłowych zmuszają do poszukiwania alternatywnych, ekologicznych, odnawialnych źródeł pozyskiwania energii oraz jej przechowywania i przesyłu. Szczególnie wymowna to zmiana właśnie tu, na Śląsku, źródle polskiego węgla, na którym opierała się dotychczas krajowa energetyka.

Zarobki po Energetyce

Mediana wynagrodzeń energetyków to nieco ponad 5000 zł netto. Według statystyk 25% przedstawicieli tej branży zarabia ponad 6500 zł.

***

Może zainteresują Cię również kierunki:

Ekoenergetyka

Ekologiczne źródła energii

Energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Technologie energetyki odnawialnej

Mechanika i budowa maszyn energetycznych

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Poznaj inne kierunki techniczne

Przeczytaj o studiach inżynierskich i technicznych

Jakie uczelnie w Katowicach oferują kierunek energetyka

Jakie inne kierunki oferowane są w Katowicach

a
administracja administrowanie środowiskiem aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym analityk finansowy 2.0 analityka gospodarcza analityka medyczna animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi architektura architektura informacji architektura wnętrz arteterapia - terapia artystyczna
b
bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biofizyka biologia biotechnologia biotechnologia medyczna biotechnology budownictwo
c
chemia chemia kosmetyczna coaching medyczny creative management in new media
d
dietetyka doradztwo filozoficzne i coaching doradztwo polityczne i publiczne dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-commerce edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja kulturalna ekonomia elektroradiologia energetyka etnologia i antropologia kulturowa
f
farmacja filologia angielska filologia francuska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia polska filologia romańska filologia słowiańska filologia włoska filologia wschodniosłowiańska filozofia finance and accounting for business finanse i ekonomia biznesu finanse i rachunkowość finanse menedżerskie fizjoterapia fizyka fizyka medyczna
g
gastronomia i hotelarstwo geografia geologia geologia stosowana gospodarka cyfrowa gospodarka miejska i nieruchomości gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna grafika
h
historia historia sztuki
i
indywidualne studia międzydziedzinowe indywidualne studia nauczycielskie informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyka informatyka i ekonometria informatyka przemysłowa informatyka stosowana instrumentalistyka interdyscyplinarne studia humanistyczne nad środowiskiem international business international business law and arbitration international studies in political science and diplomacy inżynieria biomedyczna inżynieria materiałowa inżynieria zagrożeń środowiskowych
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja cyfrowa komunikacja międzykulturowa komunikacja promocyjna i kryzysowa koordynator medyczny kosmetologia kulturoznawstwo kultury mediów
l
lingwistyka stosowana logistyka logistyka w biznesie logopedia
m
malarstwo matematyka materials science and engineering mechatronika mediteranistyka międzynarodowe stosunki gospodarcze międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji m​iędzynarodowe studia polskie mikro i nanotechnologia muzyka w multimediach
n
nauki o rodzinie neurobiologia
o
ochrona środowiska odnowa biologiczna organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna physics pielęgniarstwo politologia polityki miejskie i doradztwo publiczne położnictwo praca socjalna prawo prawo w biznesie prawo w zarządzaniu projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej projektowanie graficzne przedsiębiorczość przedsiębiorczość i finanse psychologia
r
rachunkowość i controlling rachunkowość i podatki ratownictwo medyczne realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia rewizja finansowa reżyseria
s
socjologia sport stosunki międzynarodowe studia czeskie w biznesie i kulturze sztuka pisania
ś
środkowoeuropejskie studia historyczne
t
taniec technologia chemiczna teologia transport transport (in English) transport kolejowy (profil praktyczny) trener osobisty z dietetyką sportową trener zdrowia turystyka turystyka historyczna turystyka i rekreacja twórcze pisanie i marketing wydawniczy
w
wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie publiczne zarządzanie ryzykiem zdrowotnym zarządzanie w kulturze i przemysłach kreatywnych zarządzanie zasobami ludzkimi zdrowie publiczne
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Łódzka
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Kaliski
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Piotrkowska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Zamojska
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Poznańska