Jakiego kierunku studiów szukasz?

Energetyka w Katowicach

Jeśli myślicie o studiach z zakresu energetyki, w tym artykule podpowiadamy, jakie kierunki dostępne są na śląskich uczelniach, jak wygląda rekrutacja oraz perspektywy pracy.
energetyka w Katowicach

Energetyka w Katowicach - studia

Kierunki inżynierskie wybierają osoby o umysłach ścisłych, dla których matematyka czy fizyka nie stanowią większego problemu. Ważne są także predyspozycje techniczne, kreatywność, łatwość poszukiwania niestandardowych rozwiązań.

Studenci uczą się budowy, działania i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych. Poznają uregulowania prawne i wymagania dotyczące dokumentacji technicznej. Zaznajamiają się z gospodarką energetyczną kraju, Unii Europejskiej czy świata.

Uzyskują szeroką wiedzę branżową dzięki m.in. takim przedmiotom kształcenia jak: polityka energetyczna, innowacje w energetyce, procesy modernizacyjne w energetyce, odnawialne źródła energii, maszyny i urządzenia energetyczne, inżynieria finansowa w energetyce, ochrona środowiska w energetyce, zagadnienia optymalizacyjne.

Energetyka - przedmioty na studiach

W programie studiów na Energetyce znajdą się przykładowo: termodynamika techniczna, odnawialne źródła energii, elektrotechnika, metrologia, inżynieria materiałowa, mechanika techniczna, przepływ ciepła, maszyny energetyczne, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, mechanika płynów, gospodarka energetyczna, spalanie paliw, komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i energią, normalizacja w procesach produkcji, strategie energetyczne w UE i na świecie, rola energii w polityce klimatycznej, ciepłownictwo; sieci cieplne.

Energetyka - specjalności

Na kierunku Energetyka dostępne są ścieżki kształcenia

 • dozór i eksploatacja instalacji energetycznych
 • zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym
 • energetyka gazowa i rozproszona
 • modernizacja instalacji energetycznych
 • procesy i systemy energetyczne
 • źródła odnawialne i nowoczesne technologie energetyczne
 • energetyka prosumencka
 • cieplne systemy energetyczne (studia drugiego stopnia)
 • alternatywne technologie energetyczne i zarządzanie środowiskiem (studia drugiego stopnia).

Energetyka w Katowicach – rekrutacja

Na Politechnice Śląskiej kryterium przyjęć stanowią wyniki maturalne z matematyki zdawanej na poziomie podstawowym oraz jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka.

Rekrutacja do uczelni niepublicznej odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunki związane z energetyką możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia inżynierskie i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Energetyka - praca po studiach

Typowe miejsca pracy absolwentów Energetyki to przede wszystkim:

 • elektrownie
 • elektrociepłownie
 • jednostkach samorządowych – w zakresie problemów energetyki
 • firmach działających w obszarze innowacji energetycznych
 • zakładach przemysłowych – w działach energetyki
 • firmach remontowych
 • spółkach gazownictwa
 • biurach projektowych
 • firmach konsultingowych.

Energetyka - opinie

Więcej o studiach:


Czy warto studiować Energetykę?

Niewątpliwie ta kluczowa gałąź gospodarki potrzebuje specjalistów – nowoczesnych inżynierów, wykształconych energetyków, wdrażających ekologiczne technologie. Energia wiatru, słonecznej, geotermalnej, jądrowej, hydroenergii i energii biomasy – to pojęcia bliskie nowoczesnym energetykom.

Rosnące potrzeby energetyczne pojedynczych domów, miast, osiedli czy zakładów przemysłowych zmuszają do poszukiwania alternatywnych, ekologicznych, odnawialnych źródeł pozyskiwania energii oraz jej przechowywania i przesyłu. Szczególnie wymowna to zmiana właśnie tu, na Śląsku, źródle polskiego węgla, na którym opierała się dotychczas krajowa energetyka.

Zarobki po Energetyce

Mediana wynagrodzeń energetyków to nieco ponad 5000 zł netto. Według statystyk 25% przedstawicieli tej branży zarabia ponad 6500 zł.

***

Może zainteresują Cię również kierunki:

Ekoenergetyka

Ekologiczne źródła energii

Energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Technologie energetyki odnawialnej

Mechanika i budowa maszyn energetycznych

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Poznaj inne kierunki techniczne

Przeczytaj o studiach inżynierskich i technicznych

Jakie uczelnie w Katowicach oferują kierunek energetyka

Jakie inne kierunki oferowane są w Katowicach

a
administracja administrowanie środowiskiem aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym analityk finansowy 2.0 analityka gospodarcza analityka medyczna animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi architektura architektura informacji architektura wnętrz arteterapia - terapia artystyczna
b
bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biofizyka biologia biotechnologia biotechnologia medyczna biotechnology budownictwo
c
chemia chemia kosmetyczna coaching i doradztwo filozoficzne coaching medyczny computer science creative management in new media
d
dietetyka doradztwo polityczne i publiczne dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-commerce edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja kulturalna ekonomia elektroradiologia energetyka etnologia i antropologia kulturowa
f
farmacja filologia angielska filologia francuska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia polska filologia romańska filologia słowiańska filologia włoska filologia wschodniosłowiańska filozofia finance and accounting for business finanse i ekonomia biznesu finanse i rachunkowość finanse menedżerskie fizjoterapia fizyka fizyka medyczna
g
gastronomia i hotelarstwo geografia geologia geologia stosowana gospodarka cyfrowa gospodarka miejska i nieruchomości gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna grafika
h
historia historia sztuki
i
indywidualne studia międzyobszarowe indywidualne studia nauczycielskie informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyka informatyka i ekonometria informatyka stosowana instrumentalistyka international business international business law and arbitration inżynieria biomedyczna inżynieria materiałowa inżynieria zagrożeń środowiskowych
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja cyfrowa komunikacja promocyjna i kryzysowa koordynator medyczny kosmetologia kulturoznawstwo kultury mediów
l
lingwistyka stosowana logistyka logistyka w biznesie logopedia
m
malarstwo matematyka materials science and engineering mechatronika media mediteranistyka międzynarodowe stosunki gospodarcze międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji m​iędzynarodowe studia polskie mikro i nanotechnologia muzyka w multimediach
n
nauki o rodzinie neurobiologia
o
ochrona środowiska odnowa biologiczna organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna physics pielęgniarstwo politologia polityki miejskie i doradztwo publiczne położnictwo praca socjalna prawo prawo w zarządzaniu projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej projektowanie graficzne przedsiębiorczość przedsiębiorczość i finanse psychologia
r
rachunkowość i podatki ratownictwo medyczne realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia reżyseria
s
socjologia sport sztuka pisania
ś
środkowoeuropejskie studia historyczne
t
taniec technologia chemiczna teologia transport trener osobisty z dietetyką sportową trener zdrowia turystyka turystyka historyczna turystyka i rekreacja twórcze pisanie i marketing wydawniczy
w
wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie publiczne zarządzanie ryzykiem zdrowotnym zarządzanie zasobami ludzkimi zdrowie publiczne
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Śląska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu