Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biotechnologia w Katowicach

Studia z zakresu biotechnologii znajdują się w ofercie uniwersytetów, politechnik, uczelni przyrodniczych czy medycznych. My w tym artykule sprawdzamy, gdzie w Katowicach można kształcić się w zakresie biotechnologii. Które uczelnie realizują studia, jak przebiega rekrutacja na każdej z nich oraz jakie są perspektywy zawodowe absolwentów.
biotechnologia w Katowicach

Biotechnologia - studia

Inżynieria genetyczna, zastosowanie procesów biologicznych na skalę przemysłową, biobiznes – to w największym skrócie obszary biotechnologii.

Studia na Biotechnologii są dobrym wyborem dla osób o zacięciu naukowym, laboratoryjnym, odkrywców, poszukiwaczy, eksperymentatorów. Kluczowa jest oczywiście solidna wiedza i zamiłowanie w zakresie biologii, chemii. Przyda się z pewnością cierpliwość i nieustępliwość.

Kierunek realizowany jest na poziomie pierwszego i drugiego stopnia. Dostępne są także studia w języku angielskim.

Należy mieć na uwadze, że inny charakter będą miały studia na Biotechnologii na każdej z poniższych uczelni. Profil uczelni warunkuje również, czy absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskają tytuł licencjata czy inżyniera.

Biotechnologię studiować można także na Politechnice Śląskiej, zlokalizowanej w Gliwicach.

Z kolei na Śląskim Uniwersytecie Medycznym dostępny jest kierunek Biotechnologia medyczna.

Biotechnologia - specjalności

W tym ośrodku akademickim można wybrać:

Biotechnologia, studia pierwszego stopnia:

 • bioinformatyka
 • biotechnologia przemysłowa
 • biogospodarka
 • biotechnologia w ochronie środowiska

studia drugiego stopnia

 • biotechnologia roślin
 • biotechnologia środowiska

Biotechnology, specjalności (studia drugiego stopnia):

 • biofuels.

Biotechnologia - rekrutacja

Kandydaci na Politechnikę Śląską przyjmowani są na podstawie matematyki zdawanej na poziomie podstawowym oraz jednego przedmiotu (poziom rozszerzony) wybranego spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka lub informatyka.

Rekrutacja na Uniwersytet Śląski przewiduje punktację z dwóch przedmiotów maturalnych wybranych spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka i astronomia.

Na Śląski Uniwersytet Medyczny wymagany jest jeden przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym wybrany z: biologia, chemia, fizyka lub matematyka.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Biotechnologię możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia biologiczno-przyrodnicze i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Biotechnologia – praca po studiach

Absolwenci Biotechnologii pracują przede wszystkim w:

 • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych
 • jednostkach naukowo-badawczych
 • ośrodkach medycznych
 • centrach bioinformatycznych
 • instytucjach zajmujących się badaniami genetycznymi
 • przemyśle biotechnologicznym
 • przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, rolniczym (produkcja, dystrybucja, kontrola)
 • instytucjach opieki zdrowotnej
 • instytucjach związanych z hodowlą zwierząt
 • stacjach hodowli roślin
 • oczyszczalniach ścieków i gruntów
 • ośrodkach przetwarzania odpadów stałych
 • jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi
 • w urzędach, których działalność związana jest z biotechnologią.

Czy warto studiować Biotechnologię?

Więcej o studiowaniu biotechnologii:


Zarobki po Biotechnologii

Mediana zarobków biotechnologa wynosi nieco ponad 4400 zł brutto. Na większe wynagrodzenie mogą liczyć osoby z kilkuletnim stażem.

Okazuje się, że większe zarobki w dziedzinie biotechnologii uzyskują kobiety.

***

Poznaj inne kierunki z dziedziny biotechnologii:

Biotechnologia medyczna

Biotechnologia molekularna

Biotechnologia stosowana roślin

Biotechnology

Genetyka i biologia eksperymentalna

Industrial biotechnology

Biofizyka molekularna i komórkowa

Dowiedz się więcej o kierunkach biologiczno-przyrodniczych

Sprawdź studia biologiczno-przyrodnicze

Jakie uczelnie w Katowicach oferują kierunek biotechnologia

Jakie inne kierunki oferowane są w Katowicach

a
administracja administrowanie środowiskiem aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym analityk finansowy 2.0 analityka gospodarcza analityka medyczna animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi architektura architektura informacji architektura wnętrz arteterapia - terapia artystyczna
b
bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biofizyka biologia biotechnologia biotechnologia medyczna budownictwo
c
chemia chemia kosmetyczna coaching i doradztwo filozoficzne coaching medyczny creative management in new media
d
dietetyka doradztwo polityczne i publiczne dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-commerce edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja kulturalna ekonomia elektroradiologia energetyka etnologia i antropologia kulturowa
f
farmacja filologia angielska filologia francuska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia polska filologia romańska filologia słowiańska filologia włoska filologia wschodniosłowiańska filozofia finance and accounting for business finanse i ekonomia biznesu finanse i rachunkowość finanse menedżerskie fizjoterapia fizyka fizyka medyczna
g
gastronomia i hotelarstwo geografia geologia geologia stosowana gospodarka cyfrowa gospodarka miejska i nieruchomości gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna grafika
h
historia historia sztuki
i
indywidualne studia międzydziedzinowe indywidualne studia nauczycielskie informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyka informatyka i ekonometria informatyka przemysłowa informatyka stosowana instrumentalistyka international business international business law and arbitration inżynieria biomedyczna inżynieria materiałowa inżynieria zagrożeń środowiskowych
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja cyfrowa komunikacja promocyjna i kryzysowa koordynator medyczny kosmetologia kulturoznawstwo kultury mediów
l
lingwistyka stosowana logistyka logistyka w biznesie logopedia
m
malarstwo matematyka mechatronika media mediteranistyka międzynarodowe stosunki gospodarcze międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji m​iędzynarodowe studia polskie
n
nauki o rodzinie neurobiologia
o
ochrona środowiska odnowa biologiczna organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia polityki miejskie i doradztwo publiczne położnictwo praca socjalna prawo prawo w zarządzaniu projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej projektowanie graficzne przedsiębiorczość przedsiębiorczość i finanse psychologia
r
rachunkowość i controlling rachunkowość i podatki ratownictwo medyczne realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia rewizja finansowa reżyseria
s
socjologia sport sztuka pisania
ś
środkowoeuropejskie studia historyczne
t
taniec technologia chemiczna teologia transport transport (in English) transport kolejowy (profil praktyczny) trener osobisty z dietetyką sportową trener zdrowia turystyka turystyka historyczna turystyka i rekreacja twórcze pisanie i marketing wydawniczy
w
wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie publiczne zarządzanie ryzykiem zdrowotnym zarządzanie zasobami ludzkimi zdrowie publiczne
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Białostocka
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Lubelska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Gdański
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza