Jakiego kierunku studiów szukasz?

Fizyka medyczna w Katowicach

Fizyka medyczna to jedna z propozycji studiów inżynierskich, realizowanych w Katowicach. Poznaj ofertę kształcenia na tym kierunku, dostępne specjalności, program nauczania. Sprawdź, jakie przedmioty trzeba zdać na maturze, aby rekrutować na Fizykę medyczną. Zobacz, jakie są perspektywy pracy po tym kierunku oraz dlaczego warto wybrać te studia w Katowicach.
fizyka medyczna w Katowicach

Fizyka medyczna – studia w Katowicach

Studia na Fizyce medycznej obejmują zagadnienia z zakresu fizyki, nowoczesnych technologii, informatyki oraz medycyny.

Studenci zaznajamiają się m. in. z metodami fizycznymi stosowanymi w biologii i medycynie, zarówno w diagnostyce jak i w terapii, a także podstawami inżynierii materiałowej w medycynie oraz budową aparatury medycznej i jej zastosowaniem. Uczą się posługiwania się narzędziami informatycznymi i inżynierskimi niezbędnymi dla inżyniera fizyki medycznej.

Poznają zasady pracy w zespołach interdyscyplinarnych, złożonych z lekarzy, biologów, chemików, techników.

Studia realizowane są na poziomie inżynierskim (trwają 3,5 roku) oraz magisterskim (trwają 1,5 roku).

Czym zajmuje się fizyk medyczny?

Fizyk medyczny wykorzystuje zasady fizyki w celu poprawy diagnostyki i terapii medycznej, zapewniając bezpieczeństwo i skuteczność procedur medycznych oraz rozwijając nowe technologie w dziedzinie medycyny. Zajmuje się przykładowo rozwojem i doskonaleniem technik obrazowania medycznego, takich jak tomografia komputerowa (CT), rezonans magnetyczny (MRI), ultrasonografia (USG) czy radiografia. Uczestniczy w kalibracji i konserwacji sprzętu oraz w interpretacji wyników badań obrazowych.

Fizycy medyczni są zaangażowani w dostosowywaniu dawek promieniowania do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz zapewniają bezpieczeństwo i skuteczność procedury radioterapii.

Wykorzystują zasady fizyki jądrowej w celu rozwoju technik diagnostycznych, takich jak obrazowanie PET (pozytonowa tomografia emisyjna), oraz w terapii radioizotopowej.

Zajmują się szkoleniem personelu medycznego w zakresie bezpiecznego i skutecznego stosowania technik diagnostycznych i terapeutycznych opartych na fizyce.

Fizyka medyczna – przedmioty na studiach

Program nauczania na specjalności dozymetria kliniczna zawiera przykładowo takie przedmioty: anatomia człowieka, podstawy biologii komórki, między fizyką a medycyną, biomedyczne aplikacje praw fizyki, fizjologia człowieka, medycyna fizykalna, aparatura medyczna i jej zastosowanie, wstęp do fizyki jądrowej, anatomia radiologiczna, podstawy radioterapii, podstawy fizyczne metod diagnostyki i terapii, elektronika, ochrona radiologiczna, fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych, analiza sygnałów biomedycznych, dozymetria promieniowania jonizującego, kontrola jakości w pracowniach medycznych, zastosowanie izotopów w medycynie, metody obrazowania w medycynie, teleradioterapia.

Fizyka medyczna – specjalności

Na studiach pierwszego stopnia realizowane są specjalności:

 • dozymetria kliniczna
 • elektroradiologia.

Z kolei na drugim stopniu kształcenia dostępne są:

 • diagnostyka i obrazowanie medyczne
 • dozymetria i terapia onkologiczna.

Fizyka medyczna – rekrutacja w Katowicach

Podstawą naboru jest konkurs świadectw maturalnych, uwzględniający wynik uzyskane z matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu wybranego spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, informatyka.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Fizykę medyczną możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje kierunki ścisłe i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Fizyka medyczna – praca po studiach

Absolwenci poszczególnych specjalności mogą podjąć pracę przykładowo w:

 • placówkach medycznych (klinikach, szpitalach)
 • placówkach rozwojowo-badawczych
 • inspekcji ochrony radiologicznej
 • placówkach radioterapii
 • podmiotach świadczących usługi dozymetryczne
 • firmach zajmujących się dystrybucją i instalacją sprzętu medycznego
 • zakładach medycyny nuklearnej
 • pracowniach EEG, EMG, EKG, audiologicznych
 • laboratoriach środowiskowych i specjalistycznych, np. ośrodkach radioizotopów.

Ile zarabia fizyk medyczny?

Według portalu wynagrodzenia.pl mediana zarobków w tym zawodzie wynosi 7150 zł brutto. Na zarobki powyżej 8 760 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych fizyków medycznych. Wielkość wynagrodzenia konkretnych osób uzależniona będzie od miejsca i formy zatrudnienia, posiadanego stażu pracy, doświadczenia.

Czy warto studiować Fizykę medyczną w Katowicach?

Studia na Fizyce medycznej to nie tylko teoria. Do dyspozycji studentów są laboratoria zlokalizowane w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Studenci korzystają także z zasobów Katedr i Zakładów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakładów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, szpitali i klinik oraz podmiotów gospodarczych działających w zakresie medycyny i fizyki medycznej.

Praca fizyków medycznych ma istotne znaczenie dla postępu w dziedzinie opieki zdrowotnej i poprawy jakości życia pacjentów.

Fizyka medyczna - opinie

Fizyka medyczna to dobry wybór dla osób o predyspozycjach do nauk ścisłych, ale również kandydatów, których interesuje, jak funkcjonuje organizm człowieka i chcą odkrywać jego tajemnice i rozwijać nowoczesne techniki biomedyczne.

Kierunek przygotowuje m.in. do wykonywania takich zawodów, jak: inżynier fizyk medyczny, technik elektroradiolog, młodszy asystent elektroradiologii oraz inspektor ochrony radiologicznej.

***

Może zainteresują Cię inne kierunki z tego zakresu:

Elektroradiologia

Inżynieria medyczna

Biotechnologia medyczna

Biofizyka

Biofizyka molekularna i komórkowa

Biologia medyczna

Chemia medyczna

Zobacz typy studiów technicznych.

Sprawdź inne kierunki ścisłe.

Jakie uczelnie w Katowicach oferują kierunek fizyka medyczna

Jakie inne kierunki oferowane są w Katowicach

a
administracja administrowanie środowiskiem aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym analityk finansowy 2.0 analityka gospodarcza analityka medyczna animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi architektura architektura informacji architektura wnętrz arteterapia - terapia artystyczna
b
bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biofizyka biologia biotechnologia biotechnologia medyczna budownictwo
c
chemia chemia kosmetyczna coaching i doradztwo filozoficzne coaching medyczny creative management in new media
d
dietetyka doradztwo polityczne i publiczne dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-commerce edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja kulturalna ekonomia elektroradiologia energetyka etnologia i antropologia kulturowa
f
farmacja filologia angielska filologia francuska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia polska filologia romańska filologia słowiańska filologia włoska filologia wschodniosłowiańska filozofia finance and accounting for business finanse i ekonomia biznesu finanse i rachunkowość finanse menedżerskie fizjoterapia fizyka fizyka medyczna
g
gastronomia i hotelarstwo geografia geologia geologia stosowana gospodarka cyfrowa gospodarka miejska i nieruchomości gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna grafika
h
historia historia sztuki
i
indywidualne studia międzydziedzinowe indywidualne studia nauczycielskie informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyka informatyka i ekonometria informatyka przemysłowa informatyka stosowana instrumentalistyka international business international business law and arbitration inżynieria biomedyczna inżynieria materiałowa inżynieria zagrożeń środowiskowych
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja cyfrowa komunikacja promocyjna i kryzysowa koordynator medyczny kosmetologia kulturoznawstwo kultury mediów
l
lingwistyka stosowana logistyka logistyka w biznesie logopedia
m
malarstwo matematyka mechatronika media mediteranistyka międzynarodowe stosunki gospodarcze międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji m​iędzynarodowe studia polskie
n
nauki o rodzinie neurobiologia
o
ochrona środowiska odnowa biologiczna organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia polityki miejskie i doradztwo publiczne położnictwo praca socjalna prawo prawo w zarządzaniu projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej projektowanie graficzne przedsiębiorczość przedsiębiorczość i finanse psychologia
r
rachunkowość i controlling rachunkowość i podatki ratownictwo medyczne realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia rewizja finansowa reżyseria
s
socjologia sport stosunki międzynarodowe sztuka pisania
ś
środkowoeuropejskie studia historyczne
t
taniec technologia chemiczna teologia transport transport (in English) transport kolejowy (profil praktyczny) trener osobisty z dietetyką sportową trener zdrowia turystyka turystyka historyczna turystyka i rekreacja twórcze pisanie i marketing wydawniczy
w
wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie publiczne zarządzanie ryzykiem zdrowotnym zarządzanie zasobami ludzkimi zdrowie publiczne
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Gdański
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Łódzka
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu