Jakiego kierunku studiów szukasz?

Trener zdrowia

Studia drugiego stopnia na kierunku Trener zdrowia trwają 4 semestry.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w laboratoriach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.

Studia te dedykowane są dla studenta pragnącego zdobyć pogłębioną wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu kształtowania prozdrowotnego stylu życia, w tym ustalania celów oraz planów działania w zakresie poprawy zdrowia jednostek i społeczności, co daje możliwość pogłębionego i szerokiego kształcenia odpowiadającego wymogom współczesnego rynku pracy w Polsce i na świecie.

Program studiów umożliwia studentowi przygotowanie do działania na polu zawodowym oraz sprostanie wyzwaniom stawianym przez współczesność. Ponadto studia gwarantują uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu metodologii badań naukowych, dzięki czemu absolwent kierunku Trener zdrowia będzie także posiadał kompetencje do dokonywania samodzielnych, pogłębionych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu publicznym.

Dla kogo studia na kierunku trener zdrowia

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny dowolnego kierunku studiów. Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie średniej ocen uzyskanej z przebiegu ukończonych studiów.

Program kształcenia na kierunku trener zdrowia

Skontaktuj się z Działem Rekrutacji uczelni, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat programu studiów.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku trener zdrowia

Szczegółowe zasady rekrutacyjne należy sprawdzać na stronie uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku trener zdrowia

Absolwent studiów może świadczyć usługi zarówno dla konsumentów i przedsiębiorców na rynku prywatnym, jak i jednostek sektora publicznego, takich jak:

 • urzędy gmin, powiatów i województw,
 • placówek oświatowych,
 • służb więziennych,
 • służb zbrojnych.

Absolwenci kierunku Trener zdrowia będą mogli wspierać organizacje non-profit w realizacji ich celów statutowych, powiązanych z zadaniami z zakresu zdrowia publicznego.

Opinie o kierunku trener zdrowia

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku trener zdrowia

Jakie uczelnie oferują kierunek trener zdrowia

W których miastach można studiować kierunek trener zdrowia

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Gdański
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Piotrkowska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Łódzka
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Poznańska
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu