Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biotechnologia w Krakowie

Jeśli interesujecie się biologią, chemią, fizyką, macie zacięcie laboratoryjne i doświadczalne – zdobądźcie wykształcenie w tej perspektywicznej gałęzi nauki. W tym artykule zbieramy informacje o możliwościach studiowania kierunków biotechnologicznych w Krakowie, wskazujemy uczelnie oferujące te studia, sprawdzamy zasady rekrutacji i możliwości pracy.
biotechnologia w Krakowie

Biotechnologia w Krakowie – studia

Biotechnologia to kierunek, który – zależnie od wybranej uczelni – kończy się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera. Jest także możliwość kontynuowania kształcenia na magisterskich studiach drugiego stopnia.

W Krakowie dostępne są następujące kierunki z zakresu biotechnologii:

Biotechnologia

Biotechnologia molekularna

Environmental and plant technology

Molecular biotechnology

Czym się zajmuje biotechnolog?

Przedmiotem zainteresowania biotechnologów są procesy zachodzące w komórkach mikroorganizmów, roślin i zwierząt. Zajmują się wykorzystaniem systemów biologicznych w produkcji przemysłowej czy ochronie środowiska. Biotechnolodzy pracują nad poprawą produkcji żywności, bezpieczeństwem żywności, walorami odżywczymi i innowacjami w przetwarzaniu żywności. Wykorzystują technologie informatyczne i analizę danych do badania i analizy danych biologicznych, sekwencjonowania genomu, modelowania molekularnego i projektowania biologicznych układów. Opracowują i stosują metody diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne w medycynie.

Biotechnologia - przedmioty na studiach

W programie kształcenia znajdą się przykładowo: biofizyka; chemia ogólna i fizyczna; chemia organiczna; biochemia; biologia komórki; fizjologia roślin z elementami anatomii i morfologii; genetyka ogólna; mikrobiologia ogólna; embriologia roślin; embriologia zwierząt; fizjologia zwierząt i człowieka z elementami anatomii; regulacja metabolizmu; biologia molekularna; inżynieria genetyczna; markery molekularne; genomika; mechanizmy regulacji ekspresji genów; immunologia; podstawy proteomiki; wirusologia; cytogenetyka roślin i zwierząt; kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt; transgenika roślin; transgenika zwierząt; inżynieria bioprocesowa; podstawy biotechnologii przemysłowej; analiza i diagnostyka mikrobiologiczna; enzymologia; mikrobiologia przemysłowa; biochemia żywności; technologie przemysłów fermentacyjnych; język obcy; technologia informacyjna; grafika inżynierska; ekonomika i zarządzanie we współczesnym przedsiębiorstwie; podstawy bezpieczeństwa pracy i ergonomia; etyka w biotechnologii; podstawy prawa; ochrona własności intelektualnej.

Biotechnologia - specjalności

Na Biotechnologii można wybrać ścieżki kształcenia:biotechnologia przemysłowa w ochronie środowiska

 • biotechnologia stosowana

Biotechnologia w Krakowie – rekrutacja

Kandydatów na studia obowiązuje konkurs świadectw maturalnych.

Punktowane przedmioty to najczęściej:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Biotechnologię możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia biologiczno-przyrodnicze i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Biotechnologia w Krakowie – praca

Absolwenci kierunków i specjalności biotechnologicznych to specjaliści, których wiedza i kompetencje znajdują zastosowanie m.in. w:

 • laboratoriach badawczych
 • laboratoriach analityczynych
 • laboratoriach mikrobiologicznych
 • laboratoriach farmaceutycznych i kosmetycznych
 • zakładach przemysłu spożywczego
 • przedsiębiorstwach i instytucjach realizujących zadania z zakresu hodowli i doskonalenia roślin i zwierząt
 • firmach wykonujących analizy genetyczne, molekularne i bioinformatyczne
 • urzędach i administracji – w zakresie zagadnień związanych z biotechnologią.

Biotechnologia - opinie

Posłuchajcie rozmowy ze studentką tego kierunku:


Czy warto studiować Biotechnologię?

Biotechnologia jest rozwojową, przyszłościową dziedziną. Wykorzystanie zaawansowanych technologii, aparatur badawczych, narzędzi pozwala na zastosowanie osiągnięć biotechnologii w diagnostyce chorób, nowych technologiach medycznych.

Biotechnologia może przyczynić się do rozwiązywania wielu globalnych problemów, takich jak zapotrzebowanie na leki, brak żywności, zmiany klimatyczne i degradacja środowiska. Studiowanie biotechnologii daje możliwość wpływania na te problemy i tworzenia zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązań.

Zarobki po Biotechnologii

Mediana zarobków biotechnologa wynosi nieco ponad 4400 zł brutto. Na większe wynagrodzenie mogą liczyć osoby z kilkuletnim stażem.

Okazuje się, że większe zarobki w dziedzinie biotechnologii uzyskują kobiety.

***

Poznaj inne kierunki z dziedziny biotechnologii:

Biotechnologia medyczna

Biotechnologia molekularna

Biotechnologia stosowana roślin

Biotechnology

Genetyka i biologia eksperymentalna

Industrial biotechnology

Biofizyka molekularna i komórkowa

Dowiedz się więcej o kierunkach biologiczno-przyrodniczych

Sprawdź studia biologiczno-przyrodnicze

Jakie uczelnie w Krakowie oferują kierunek biotechnologia

Jakie inne kierunki oferowane są w Krakowie

a
administracja administracja i polityka publiczna advanced materials and nanotechnology agriculture (studia w języku angielskim) aktorstwo aktorstwo filmowe amerykanistyka analityka gospodarcza analityka medyczna applied informatics arabistyka archeologia architektura architektura informacji architektura krajobrazu architektura wnętrz archiwistyka, biurowość i cyfryzacja archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo art & design art & science arteterapia - terapia artystyczna astrofizyka i kosmologia astronomia audyt finansowy automatyka i robotyka automatyka przemysłowa i robotyka
b
bankowość i zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwo międzynarodowe bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo zdrowotne biochemia biofizyka biofizyka molekularna i komórkowa biogospodarka bioinformatyka bioinformatyka i analiza danych bioinżynieria zwierząt biologia biologia stosowana biotechnologia biotechnologia molekularna biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego browarnictwo i słodownictwo budownictwo business and finance management business economics
c
ceramika chemia chemia budowlana chemia medyczna chemia w kryminalistyce chemia zrównoważonego rozwoju comparative heritage studies computer physics computer science cyberbezpieczeństwo
d
design dietetyka dietetyka i ekologiczna żywność digital design digital media - kreatywność, analiza, zarządzanie doradztwo inwestycyjno-gospodarcze doradztwo podatkowe drug discovery and development dyrygentura dziennikarstwo dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-gospodarka przestrzenna earth sciences in a changing world economic diplomacy and statecraft edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja techniczno - informatyczna edytorstwo ekologiczne źródła energii ekonomia ekoprojektowanie i cyfryzacja technologii materiałowych ekoturystyka electronics and telecommunications elektroniczne przetwarzanie informacji elektronika elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika elektrotechnika i automatyka energetyka energetyka odnawialna i zarządzanie energią energetyka wodorowa energy and environmental engineering environmental and plant biotechnology environmental ang land engineering environmental protection environmental protection and management esg in finance etnologia i antropologia kulturowa etologia i psychologia zwierząt etyka etyka - mediacje i negocjacje european banking and insurance in digital environment european joint master’s programme in english and american studies european studies europeistyka
f
farmacja filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach filologia angielska filologia angielska z językiem niemieckim filologia germańska filologia germańska z językiem angielskim filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia polska filologia polska nauczycielska filologia portugalska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia rumuńska filologia słowiańska filologia szwedzka filologia ukraińska filologia ukraińska z językiem rosyjskim filologia węgierska filologia włoska filozofia filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii financial accounting accredited by acca financial analytics finanse i controlling finanse i rachunkowość finanse publiczne w gospodarce cyfrowej finanse, bankowość, ubezpieczenia fizjoterapia fizyka fizyka dla firm fizyka medyczna fizyka techniczna food engineering food processing, safety and quality food technology and human nutrition (studia w języku angielskim)
g
game design gastronomia i catering dietetyczny geodezja i geoinformacja geodezja i kartografia geofizyka geografia geografia i gospodarka przestrzenna geoinformatyka geoinżynieria i górnictwo otworowe geologia geologia stosowana geopolityka geoturystyka global and development studies global business service global finance and accounting global human resource management gospodarka energetyczna i zrownoważona transformacja gospodarka i administracja publiczna gospodarka przestrzenna gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami grafika grafika reklamowa i multimedia
h
historia historia - studia nauczycielskie historia sztuki hr w mediach i organizacjach międzynarodowych
i
indologia informatyka informatyka - data science informatyka analityczna informatyka geoprzestrzenna informatyka gier komputerowych informatyka i ekonometria informatyka i systemy inteligentne informatyka społeczna informatyka stosowana informatyka techniczna informatyka w inżynierii komputerowej infotronika innowacje w biznesie innowacyjność produktu instrumentalistyka intellectual property and new technologies intermedia international business international financial management international logistics international master of horticultural science international relations international relations and area studies international relations and public diplomacy international security and development international studies inżynieria akustyczna inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria ciepła inżynieria czystego powietrza inżynieria górnicza inżynieria i analiza danych inżynieria i gospodarka wodna inżynieria i monitoring środowiska inżynieria i ochrona środowiska inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi inżynieria jakości produktu inżynieria kształtowania środowiska inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna i materiałowa inżynieria mechatroniczna inżynieria medyczna inżynieria metali inżynieria metali nieżelaznych inżynieria naftowa i gazownicza inżynieria obliczeniowa inżynieria organizacji i zarządzania inżynieria procesów odlewniczych inżynieria procesów przemysłowych inżynieria produkcji inżynieria produkcji i jakości inżynieria środowiska inżynieria wzornictwa przemysłowego inżynieria zarządzania iranistyka
j
jakość i bezpieczeństwo środowiska japonistyka jazz i muzyka improwizowana język i literatura Rosji język polski w komunikacji społecznej język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) judaistyka
k
kierunek lekarski kierunek lekarski, program w języku angielskim kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich komunikacja i psychologia w biznesie komunikacja wizualna komunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PR konserwacja i restauracja dzieł sztuki kosmetologia kryminalistyka kryminologia i resocjalizacja krytyka literacka kultura fizyczna osób starszych kultura fizyczna w służbach mundurowych kultura Rosji i narodów sąsiednich, studia filologiczne kulturoznawstwo kulturoznawstwo - teksty kultury kulturoznawstwo i wiedza o mediach kulturoznawstwo międzynarodowe
l
laboratoria kultury współczesnej latynoamerykanistyka leśnictwo lingwistyka lingwistyka dla biznesu logistyka logistyka międzynarodowa logopedia
m
malarstwo marketing cyfrowy marketing i komunikacja rynkowa marketing i logistyka matematyka matematyka komputerowa matematyka stosowana materiały i technologie dla energetyki i lotnictwa materiały i technologie metali nieżelaznych mechanika i budowa maszyn mechatronic engineering media content & creative writing media społecznościowe w zarządzaniu metalcasting engineering metallurgical engineering metalurgia międzynarodowa polityka społeczna i analityka międzynarodowe stosunki gospodarcze międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne migracje międzynarodowe mikro- i nanotechnologie w biofizyce mikroelektronika w technice i medycynie modern business management modern materials design and application molecular biotechnology montaż i color grading muzyka kościelna muzykologia
n
nanoinżynieria materiałów nanotechnologie i nanomateriały nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego nauczyciel biologii i geografii nauki o polityce nauki o rodzinie nauki społeczne stosowane neurobiologia nowoczesne technologie paliwowe nowoczesne technologie w kryminalistyce
o
ochrona dóbr kultury ochrona środowiska odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna ogrodnictwo operatorski operatorski camera/ light organizacja i zarządzanie organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna pedagogika stosowana pedagogika szkolna z edukacją techniczną pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną performatyka pielęgniarstwo pojazdy samochodowe politologia polonistyka - komparatystyka polonistyka antropologiczno-kulturowa położnictwo porównawcze studia cywilizacji post-pre production cinema praca socjalna prawo prawo kanoniczne prawo własności in­telek­tu­al­nej i nowych mediów produkcja filmowa professional language przedsiębiorczość cyfrowa przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce przekład literacki przekładoznawstwo przekładoznawstwo literacko‐kulturowe psychologia psychologia i biologia zwierząt
r
rachunkowość i controlling rachunkowość i zarządzanie finansami ratownictwo medyczne raw materials value chain realizacja dźwięku recykling i metalurgia region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe relacje międzykulturowe religioznawstwo remote sensing and geo-informatics renewable energy sources and waste management rewitalizacja terenów zdegradowanych reżyseria reżyseria dźwięku reżyseria filmowa rolnictwo rosjoznawstwo rynki finansowe rzeźba
s
scenariopisarstwo scenografia sinologia skandynawistyka: studia filologiczno - biznesowe socjologia sport w szkolnym wychowaniu fizycznym stosunki międzynarodowe strategiczne doradztwo organizacyjne strategie rozwoju biznesu studia afrykańskie studia azjatyckie studia bliskowschodnie studia eurazjatyckie studia europejskie studia matematyczno-przyrodnicze studia miejskie studia nad buddyzmem studia nad Chinami studia nad Indiami i Azją Południową studia nad Japonią studia nad Koreą studia nad wizualnością - visual studies studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie studia polskie - język, kultura, społeczeństwo studia polskie dla cudzoziemców studia polsko‐ukraińskie studia strategiczne nad Azją systemy i urządzenia przemysłowe sztuka cyfrowa sztuka i edukacja sztuka i media sztuka ogrodowa sztuka współczesna
ś
środki transportu i logistyka
t
teatrologia technologia chemiczna technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych technologia żywności i żywienie człowieka technologie przemysłu 4.0 teleinformatyka teologia terapia zajęciowa towaroznawstwo transatlantic studies transport transport i logistyka transport i spedycja trener zdrowia i sprawności fizycznej turkologia turystyka historyczna i muzealnictwo turystyka i rekreacja turystyka i zarządzanie dziedzictwem turystyka przygodowa turystyka zdrowotna twórcze pisanie tworzywa i technologie motoryzacyjne
u
una europa bachelor of european studies
w
weterynaria wiedza o teatrze winogrodnictwo i enologia wokalistyka wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne w służbach mundurowych wzornictwo
z
zaawansowane materiały i nanotechnologia zarządzanie zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe zarządzanie - psychologia w zarządzaniu zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej zarządzanie in­for­macją zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe zarządzanie kryzysowe zarządzanie kulturą i mediami zarządzanie kulturą współczesną zarządzanie mediami i reklamą zarządzanie międzynarodowe zarządzanie ochroną środowiska zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi zarządzanie polityką społeczną zarządzanie projektami zarządzanie publiczne zarządzanie rekreacją i rozrywką zarządzanie strategiczne zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych zarządzanie w ochronie zdrowia zarządzanie w służbach społecznych zarządzanie w turystyce i w sporcie zarządzanie zasobami ludzkimi zarządzanie zmianą społeczną zdrowie publiczne zmiany klimatu – przeciwdziałanie i adaptacja zootechnika
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Tarnowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Lubelska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia